Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

läkare i Sankt Petersburg

Petersburg 19 februari 1895 19 februari 1895
Jag är nu så godt som återstäld igen efter det lilla influenza anfall jag fick söndag afton. I går låg jag hela dagen och behandlade mig med chinin. Svettades dugtigt i natt och nu är jag som sagdt bra igen, litet trött förstås. – Någon läkare har jag ej kallat på. Jag fick först sent i går afton svar på mitt bref till Armfelt deri han gav mig en finsk-rysk läkares, Standertskjölds adress – men på aftonen var jag så mycket bättre att jag ej skickade efter läkaren.