Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

brittisk läkare

Källor

Inga källor
5 februari 91. 5 februari 1891
Finland är mycket på modet nu – det märker jag har på hotellet, och engelsmänen isynnerhet tala om oss med mycken sympathi och kännedom om oss. Här finnes en engelsk dr Lambert på hotellet. Han liknar mycket vargen Hornborg till det yttre; det är en ovanligt universell menniska – när han fick höra att vi voro från Finland började han genast fråga och visade sig mycket intresserad. De engelska revyerna äro ju fulla af mycket berömmande artiklar om vårt land och folk, och alla tidningar ha tryckt af Forthnightly Rew's artikel med titel: The brightest spot in the Russian Empire Lady Barrington hade också läst artikeln och är derigenom inne i våra förhållanden. –
Cannes 31 mars 1891 Hôtel du Paradis 31 mars 1891
I öfvermorgon tänkte jag fara till Valescure för att se hur det ser ut och helsa på Lady Barington – här är det ej värdt att bli för oss, ty här är det blåsigt och dammigt – åtminstone har det i dag varit fasligt, just ett väder för mikrober. Det har hotellet, som Dr Lambert rekommenderat oss så varmt, ligger alldeles utom staden, alldeles för långt från allt.
Ospedaletti 19 april 91 19 april 1891
I går förde jag min tafla till Mentone för att derifrån expediera den till Paris och derigenom undgå de eviga och odrägliga trakasserierna vid gränsen. Som italienarna gör allt för att förtreta fransmännen har det händt att blommor skickade af sjelfva drottningen af Italien till bekanta i Paris, fått ligga 3 dagar i Vientimiglia, andras sändningar må man ej tala om. Tågena ha med flit stälts så att man måste vänta 1 ofta 2 timmar vid gränsen och tullbehandlingen verkälles bara när det faller vaktmästarne in så fick dr Lambert vänta öfver ett tåg härom dagen bara för att de lurkarne inte ides se igenom hans saker under frukosttimmen.