Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konsthistoriker och gravör

Källor

Ospedaletti 4 mars 1891 4 mars 1891
Jag studerar alla aftnar l'historie des Peintur af Charles Blanc- apotekaren, telegrafisten – postmästaren Pianavia har lånat mig dem. Och jag sörger öfver att icke ha arbetat tillräckligt under hela mitt långa lif – Ack när jag ser hvilka svårigheter de bästa haft, huru gräsligt envisa de fått lof att vara för att komma någon hvart. t.o.m de sämsta d.v.s. de för mig och vår tid minsta sympathiska ha dock lemnat efter sig ett långt rikligare arbete än jag någonsin kommer att åstadkomma –
1sta April 1895 1 april 1895
Nog är det förargligt att då man känner sig verkligen inspirerad, man då skall vara klofbunden af något så uselt som oljefärg – denna förfärliga smörja som svartnar och härsknar – och som ändå kunde tjena Rembrandt att framställa det herrligaste ljus i himmelen och på jorden – Jag tycker det är så ståtligt sagdt af Ch. Blanc då han beskrifver "la ronde de nuit" au premier plan deux officiers – l'un est habillé de rouge, l'autre est habillé de lumière. – Hvarför skall jag icke ha något af de der få verkligt stora, de lyckliga! – Hvarför kan jag ej trolla som Rembrandt, hvarför är jag en borgerlig lus!!