Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

apotekare, postmästare, telegrafist i Ospedaletti

Källor

Inga källor
Ospedaletti 4 mars 1891 4 mars 1891
Jag studerar alla aftnar l'historie des Peintur af Charles Blanc- apotekaren, telegrafisten – postmästaren Pianavia har lånat mig dem. Och jag sörger öfver att icke ha arbetat tillräckligt under hela mitt långa lif – Ack när jag ser hvilka svårigheter de bästa haft, huru gräsligt envisa de fått lof att vara för att komma någon hvart. t.o.m de sämsta d.v.s. de för mig och vår tid minsta sympathiska ha dock lemnat efter sig ett långt rikligare arbete än jag någonsin kommer att åstadkomma –
Ospedaletti 17 mars 91 17 mars 1891
Nå det var då roligt att se att mamma fortsätter att skrifva, fastän ni redan tro oss vara borta härifrån – Alla Edra bref ha kommit fram och komma alldeles säkert , ty vi äro goda vänner med Signor Pianavia, postmästaren här. Endast fotografierna från Nyblin ha ej kommit – äro de afskickade? Jag ville mycket gerna ha dem. –