Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk prästfru i Ospedaletti

Källor

Inga källor
Ospedaletti 10 mars 10 mars 1891
Nu ha vi fått till bordsgrannar en gammal tysk prest med gemål och nièce – en utmärkt vackert backfisch, så pigg och frisk och strålande som det är möjligt att vara vid 17 år. Gubben som liknar Mauritz Nordstöm och hans fru som ser ut som en af fliegende Blätters fruar äro ytterst typiska – oberörda af denna verldens flärd och otroligt språksamma. De bråka mycket med att konversera med en engelsk miss som kan 10 ord tyska och dem dåligt. det går sålunda ungefär Missen: ik kann nit sprekee deutsch der die das so schwer. Der herr Pfarrer: Ach so, Sie haben oläsligt Lernen der Deutschen Sprache ungeahnte Schwierigheiten bagagnet unter den Regeln der Genera oder des Geschlehts – Missen: Wie, was??? d. h. Pf. Ich sage die genera oder das Geschlecht o.s.v. paus – Missen har ej förstått ett ord. Gubben spelar emellertid bra och musikaliskt piano och det var rigtigt roligt att höra honom spela saker af Bach i dag.
Ospedaletti 17 mars 91 17 mars 1891
Dessa tyska fruntimmer äro ganska besynnerliga – så typiska att man i bland tror dem spela sin igen rolefter fliegende Blätter. Den här Pastorskan så kärvänlig och älskande sin gubbe, talar om pligt och kärlek- och har ej det minsta reda på verlden utom Tyskland. Hon är ändå en rätt klok gumma. På den der vackra niècen blir ingen klok – endera är hon naivt "herlzlich" eller också litet kokett, troligen bådadelarne. Vacker är hon. – En gesichtsraths fru från Hannover hade ingen aning om fonografen, och hade aldrig hört talas om oläsligt – är det icke besynnerligt? – och en hygglig, bildadt menniska. De läsa aldrig tidningar och hela deras tid gå att sköta hemmet. –