Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dotter till Axel och Mary Gallén (Gallen-Kallela)

Paris fredag 19 april 95 19 april 1895
Hvad det är förfärligt att höra om Galléns flickas död. Huru och när dog hon. Bara en rad i ett af Mammas bref talar derom och om hans sorg.