Beskrivning

affärsman, Spaniens vicekonsul i Viborg, kommerseråd

St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2 mars 1876
Edelfelt blev vänligt mottagen av Victor Hoving; Gabriel Lagus, kommerserådet Karl Johan Rosenius, Gustaf Törnudd, Rola (Carl) Borenius var hela kvällen hos Hoving och de kom först efter midnatt i säng; Edelfelt fick sova på en soffa som var för kort och fick därför ingen sömn.
Rom, måndag d. 8 Maj 1876 8 maj 1876
Rola (Carl) Borenius har skickat Edelfelts 720 francs; Walter Runeberg har Victor Hovings kreditiv och kan ge pengar åt Edelfelt om det behövs; läkar- och sjukhusräkningen blir ansenlig.