Beskrivning

greve, generalguvernör över Finland, kansler för Åbo Akademi, riksråd, g.m. 1. Christina Catharina Stenbock, 2. Beata De la Gardie

Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Från Visingsö såg man med kikare till Grenna; Edelfelt besåg Visingsborgs ruiner och gjorde en liten teckning av stora salen; han besökte och tecknade även kyrkan med gravarna och stamträden för släkterna Brahe och Stenbock; klockaren förevisade också Visingsö guldkrona och kyrksilvret, som mestadels hade skänkts av greve Pehr Brahe; på dansbanan nere vid ruinen dansade "bokhållare och handtverkare mamseller af hjertans lust" medan gräddan av societeten åt sina matkorgar i spridda grupper längre upp på höjderna.