Beskrivning

Albert Edelfelts morbror, ägde Kiala gård, g.m. Fanny Pomell

Kiala den 16 Juni 67. 16 juni 1867
Edelfelt har fiskat med långrev tillsammans med morbror Gustaf Brandt, Lulle (Julian) Serlachius och hans bror.
"Bryggers Calle" och Gustaf Zvick har på ett "nedrigt sätt" plundrat ett talgoxbo; morbror Gustaf Brandt har gett dem en utskällning och gett Edelfelt samt Lulle (Julian) och Leonard Serlachius rätt att gräla på dem, vilket i synnerhet Lulle Serlachius tagit fasta på: "O, förmätna skurk bekänn ditt brott!"
Kiala, den 13 Augusti 67. 13 augusti 1867
Morbror Gustaf Brandt tycker att det svenska soldatklädet passar utmärkt till skol- och vinterkläder; vad anser Alexandra Edelfelt?
Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3 juli 1871
Hälsa morbror Gustaf Brandt, och moster – särskilt från de ställen i hennes hemtrakter som Edelfelt passerat; hälsa Ellen, Anni och Bastuli (Berta) Edelfelt.
Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14 juli 1871
Avskedshälsning till Alexandra Edelfelt, morbror Gustaf och moster Fanny Brandt, syskonen och kusinerna, morbror August Sträng och Tajta (Fredrika Snygg); Edelfelt påpekade att brevet var skrivet i all hast med en penna som han lånat av fru Sundelins piga.
Fragment 1 januari 1872
Edelfelt ber morbror Gustaf Brandt säga Calle Holm att ifall han vill ha ett större porträtt så måste Edelfelt i Helsingfors måla en kopia av kopian; om 300 mark är för högt pris för en mindre tavla går det an att sänka priset.
Edelfelt ber hälsa morbror Gustaf Brandt.
Edelfelt ber hälsa Morbror Gustaf Brandt , Leonard Serlachius, Axel Antell och Mille (Emil) Cedercreutz; han ger pussar åt Anni, Ellen och Butti (Berta) Edelfelt.
Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Bernhard Reinhold hade på grund av den "Schönen Aussicht", den vackra utsikten, rekommenderat hotel Frankfurt i Stockholm; morbror Gustaf Brandt hade också nämnt samma ställe; morbrodern hade bett om en bild på utsikten från Granbäck, Edelfelt tecknade honom vyn från hotellfönstret; Edelfelt tecknade utsikten i brevet, men den var inte mycket att hurra för då deras rum vätte mot Kråkgränd och inte mot Skeppsbron.
Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Edelfelt tittade in hos doktor Eljert Mobeck, som inte var hemma; Edelfelt fick åtminstone se Mobecks trädgård; farbror Gustaf Brandt har bett honom rapportera om trädgårdar; tante Iden (Adelaide) Leuhusen är också intresserad av trädgårdsskötsel och har planterat alla blommorna på Granbäck.
Gunnar Berndtson och Edelfelt hade rum på Stadshotellet i Södertälje; faster Hermanine Edelfelt följde Edelfelt till tåget följande morgon; hon hälsade till Alexandra Edelfelt och förhörde sig om hans systrar Ellen, Annie och Berta Edelfelt, mamma Alexandra Edelfelt och morbror Gustaf Brandt.
I brådskan har Edelfelt glömt att berätta om tante Iden (Adelaide) Leuhusen; hon är sig lik och förvånansvärt ung bredvid sina stora pojkar; hon är mycket intresserad av att höra om Alexandra Edelfelt och morbror Gustaf Brandt; hon har också frågat om Edelfelts åsikt beträffande pojkarnas läsning.
Edelfelt önskar att han kunde innesluta en del av det soliga landsakpet och den rena luften från Vettern i brevet, samt några fotografier av de mest "märkeliga", sevärda, byggnaderna i detta "Svenska Venedig"; han hälsar från doktor Mobeck och pojkarna Leuhusen; tant Iden (Adelaide) Leuhusen skriver eget brev; Edelfelt ber Alexandra hälsa morbror Gustaf Brandt och alla andra på Kiala; avslutningsvis kunde han meddela att kungen reste just då.
Doktor Eljert Mobeck hade dagen förut bjudit 15 personer på middag på hotellet efter att ha förlorat ett vad med en apotekare (Carl Falk); Mobeck har bett Edelfelt måla apotekarens porträtt; Edelfelt förundrar sig över att doktor Mobeck på fyra år kunnat trolla fram ett Eden i sin trädgård; Edelfelt har för Morbror Gustaf Brandts räkning tänkt rita av det viktigaste i trädgården.
Granbäck d. 2 Augusti 2 augusti 1872
Edelfelt har av borgmästare Calle Holm fått i uppdrag att i Stockholm köpa statyetter; på Gustafsbergs utställning såg Edelfelt "den allra vackraste" "Amor och Psyche"; Johan Sergels liggande "Faun" har inte blivit gjuten på Gustafsberg; däremot såg han Carl Gustaf Qvarnströms "Fiskargosse" och Frithjof Kellbergs "Gosse och faun"; då han återvänder till Stockholm skulle han försöka få Thorvaldsens "Amor och Psyche" återförenade i himlen; Edelfelt ber morbror Gustaf Brandt informera borgmästaren om hans planer.
Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Edelfelt har gjort teckningar av utsikten från sitt fönster för morbror Gustaf Brandt; det är en tråkig uppgift som lättas upp av att fonden utgörs av Vättern och Skärstasidan.
Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Edelfelt har fått brev av morbror Gustaf Brandt, Axel Antell och Gunnar Berndtson, som för närvarande vistas i Falun.
Edelfelt kinesar [sover över] hos doktor Eljert Mobeck ifall de följande dag skulle resa till Köpenhamn tillsammans med "gubben" Johan Killander; det smärtade honom att Alexandra Edelfelt tror att han slösar pengar i Jönköping; han har fått 300 mark av Calle Holm till statyetterna och klarar därför Köpenhamnsresan; han hälsar till morbror Gustaf Brandt.
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Edelfelt borde skriva brev till morbror Gustaf Brandt.
Han ber henne också framföra hans ursäkt till morbror Gustaf Brandt, som han ännu inte hunnit skriva brev till.
Då Edelfelt tänkt svara på morbror Gustaf Brandts brev anlände till hans glädje ett brev från Alexandra Edelfelt; han hade inte genast kunnat sätta sig ner och skriva då sommarens enda lusttur för "bättre folk" till Visingsö väntade.
Granbäck d. 27 Aug. 72. 27 augusti 1872
Edelfelt har skrivit till morbror Gustaf Brandt om Faxes besök.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Edelfelt skall till Ryhof och Johnsson har redan meddelat att hästarna är förspända så han måste avsluta brevet till Alexandra Edelfelt; han hälsar till morbror Gustaf Brandt, Ellen Edelfelt och alla andra och ber modern skriva till poste restante adress Stockholm.
Fragment, Forts d. 20. 1 september 1872
Edelfelt målar i rådsalen, där medlemmarna av Carl XI:s riksråd blickar ned från väggen; i rummet bredvid finns porträtt i naturlig storlek av regenter samtida med Gustaf III, av dessa är Maria Theresia, Ludvig XV och Stanislaus av Polen mästerliga; Edelfelt har blivit betagen i ett porträtt av "okändt fruntimmer" av Van Dyk; han skulle vilja kopiera porträttet av Ebba Brahe; C.J. Adlercreutz porträtt är en kopia av Carl Fredric Breda, efter vilken litografin på Kiala är gjord; porträttet blir ungefär lika stort som porträttet av Wallgren och Edelfelt kan därför inte göra det så stort som morbror Gustaf Brandt önskar; Borgåborna skall i varje fall falla i stum förundran över den grannlåt och de ordnar han skall brodera generalens kläder med.
Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Alexandra Edelfelt har meddelat att morbror Gustaf Brandt misstänker att Edelfelt inte haft roligt, vilket Edelfelt dementerar; morbror Gustaf får ”blomsterrecepter”, som farbror Alexander Leuhusen skrivit.
Alexandra Edelfelt skulle vara övertygad om att Edelfelt önskat att brevet kunde ha varit daterat från Gripsholm, men han hade inte hunnit så långt; han ber Alexandra Edelfelt hälsa till morbor Gustaf Brandt och ge honom "blomsterreceptet".
Gripsholm d. 23 Sept 72. 23 september 1872
Edelfelt måste sluta brevet då kvällsvard i Mariefred väntar; han hälsar till morbror Gustaf Brandt, Leonard Serlachius, Lulle (Julian) Serlachius, Mille (Emil) Cedercreutz och Axel Antell.
Gripsholm d. 26 Sept. 26 september 1872
Brev från Alexandra Edelfelt och Leuhusens väntar antagligen i Stockholm; tante Adelaide Leuhusen skulle skicka sitt fotografi; Edelfelt hälsade till morbror Gustaf Brandt.
Köln. d. 29 September 1873. 29 september 1873
Edelfelt tackar morbror Gustaf Brandt för sjalen och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla.
Antwerpen d. 2 Oktober 73. 2 oktober 1873
Edelfelt är lycklig över att ha fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt via herr Joseph Van Loons förmedling; "Med tårar i ögonen läste jag flere gånger igenom de älskade raderna, och det kom för hvarje gång som en flägt af mod och kraft öfver mig – ty mamma har rätt, med Guds och en moders välsignelse står man sig godt, ehvad än komma månde"; något brev från morbror Gustaf Brandt har Edelfelt ännu inte fått.
Antwerpen d. 8 Oktober 73 8 oktober 1873
Edelfelt har fått brev från Morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius.
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt säga till Morbror Gustaf Brandt att denna skall meddela August Eklöf att Van Loon d.y. gärna inleder träaffärer med denne; herrarna Van Loon har stora affärer med Hackman & Co; Van Loons har bett Edelfelt nämna solida affärshus i Helsingfors, men han har inte kunnat nämna andra än de som de redan känner till: Sundman och Kisileff; Van Loon menar att Edelfelts husrum är gott och billigt, han känner också ägarna (Baptiste).
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa syskonen Anni, Berta och Ellen, samt hälsa hans vänner och Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Morbror Gustaf Brandt.
Antwerpen d. 18 Oktober, St Lucas dag, 1872 18 oktober 1873
Edelfelt har snillrikt undvikit kölden genom att först sätta kappsäcken under fötterna, dra på sig dubbla ullstrumpor och svepa Morbror Gustaf Brandts plaid [pläd] kring extremiteterna [lemmar, armar, ben]; kölden i rummet är värst på morgnarna fram till att solen tittar fram.
Edelfelt ber hälsa Lulle (Julian) Serlachius och tacka för hans senaste brev; han skriver till Mille (Emil) Cedercreutz troligen i morgon eller övermorgon; det gläder honom att Alexandra Edelfelt tycker att priset på rummet är måttligt; Edelfelt håller på med ett brev till Morbror Gustaf Brandt; det vore utmärkt roligt att träffa herrskapet Antell i Brüssel.
Antwerpen d. 23 Oktober 73. 23 oktober 1873
Det var bra att Alexandra Edelfelt skrev till Calle Holm, för Edelfelt begriper inte hur han skulle ha kunnat stilisera ett brev till honom, vilket Morbror Gustaf Brandt rått honom till; Edelfelt skäms för att han låtit Morbror Gustaf vänta så länge på svar på hans brev.
I en försändelse till Morbror Gustaf Brandt vilken sänds via Helsingfors tackar Edelfelt Alexandra Edelfelt för brevet och tidningarna; Edelfelt har fått fem brev hemifrån på fem dagar, fyra är ännu obesvarade.
Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8 november 1873
Morbror Gustaf Brandt har skickat musiken till Fredmans epistlar.
Måndag morgon: Edelfelt fick brev från Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.
Edelfelt här ännu inte lärt känna någon familj, med undantag för Van Loons där han träffat fru Van Loon; det ser därför ut som om Morbror Gustaf Brandt skulle förlora sitt vad.
Antwerpen d 13 Nov. 1873. – 13 november 1873
Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts och Morbror Gustaf Brandts brev.
Morbror Gustaf Brandt frågar hur undervisningen på konstakademien går till: huvuden och torserna målas i naturlig storlek och modellerna för de förra byts ut varannan dag och för de senare en gång i veckan; "têtes d'expression" och komposition utför man som man vill i kol eller svartkrita; med "expressionshufvud" menas ett huvud eller en halvfigur som framställs med ett givet uttryck, t.ex. hat, fruktan, hån, löje, glädje eller övermod.
På Morbror Gustaf Brandts fråga måste Edelfelt säga att han inte känner några "antwerpiska fruntimmer"; en gång har han presenterats för Madam Van Loon, en fru på 50 år; till det yttre är det "täcka könet" väl representerat, de är vackra, väl klädda och äger chic; dagligen ser Edelfelt två vackra unga fröknar gå förbi på promenad eller på väg till kyrkan; Baptiste har upplyst honom om att det är döttrar till en rik klädeshandlare Collard.
Antwerpen d 24. Nov. 73. 24 november 1873
Edelfelt var glatt "surprenerad" [överraskad] över att redan på lördagen få inte mindre än fyra brev: från Alexandra Edelfelt, Morbror Gustaf Brandt, Leonard Serlachius, samt paketet med tidningar.
Edelfelt gläder sig över att det finns hopp om en beställning av August Eklöf, vilken morbror Gustaf Brandt förmedlat.
Kartan över Antwerpen sänder Edelfelt följande dag till Morbror Gustaf Brandt.
Antwerpen d. 30 Nov 73. 30 november 1873
Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt, tidningar från Morbror Gustaf Brandt.
Edelfelt har skickat kartan över Antwerpen till Morbror Gustaf Brandt.
Antwerpen d. 6 December. – 6 december 1873
Edelfelt har lovat Karel Scriba att skaffa honom tyska översättningar av några svenska skalder; han hoppas att han inte är alltför oförskämd då han ber Morbror Gustaf Brandt låna ut hans eller moster Fanny Brandts tyska exemplar av Fänrik Ståls sägner.
Morbror Gustaf Brandt frågar om konstakademien; byggnaden är ett gammalt kloster; elementarundervisningen motsvara slöjdskolans ritavdelning i Helsingfors och är mycket populär; elevantalet uppgår därför till 1500; i antikklassen finns ca 30 elever, lika många i naturklassen; i den inte "särdeles ansedda" landskapsklassen är de 10 elever; arkitekter, gravörer, skulptörer och ornamentalister har han inte reda på.
Antwerpen d 14 och 15 December. 73 14 december 1873
Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.
För första gången kom Edelfelt tio minuter för sent till konstakademien, och blev i enlighet med reglementet inte insläppt; han och Léon De Pape, som delade hans missöde, tillbringade förmiddagen på stadsbiblioteket, där han studerade Antoine Wiertz litterära arbeten och Alexandra Edelfelts och Morbror Gustaf Brandts brev.
Morbror Gustaf Brandt frågar varför Emile Claus och Sidney Adams inte är med på deras kvällssammankomster; för det första kommer de samman u t a n pretentioner h e m m a hos var och en; för det andra är språket tyska som varken Claus eller Adams förstår; nöjet består ofta i läsning av nyare tysk litteratur.
Antwerpen d. 23 Dec. 73. – 23 december 1873
Edelfelt har fått två brev från Alexandra Edelfelt, därtill brev från Morbror Gustaf Brandt, Ellen Edelfelt, Mille (Emil) Cedercreutz och Anni Edelfelt; först nu inser han riktigt att julen står för dörren, då han därtill sänts ett litet "bibliothek" [böcker] och fotografier.
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tacka Moster Fanny Brandt för att hon sänt Fänrik Ståls sägner på tyska, och Morbror Gustaf Brandt för kalendern Nornan.
Antwerpen d 2 Januari 1874. 2 januari 1874
Ett gott och lyckligt år önskar Edelfelt; brev från Alexandra Edelfelt lyser upp tillvaron; han har också fått brev från Axel Antell; julfirandet kan de läsa om i Edelfelts brev till Morbror Gustaf Brandt.
Antwerpen d. 14 Januari 1874 14 januari 1874
Morbror Gustaf Brandt undrar om Edelfelt blivit germaniserad; åtminstone har han inte ändrat åsikt om preussarna; det var naturligt att Edelfelt i början sökte sig till de få tyskarnas sällskap eftersom han talade tyska med större ledighet än franska; han är så till vida kosmopolit att han umgås med hyggliga människor oberoende av nationalitet, vore de än "turk eller hottentott".
Fortsättning d. 3 kl. 12 på natten 3 februari 1874
Robert Arthur, Robert Stephenson, Lauterbach, Hinderikus Boss och John Whiting har rest bort före concoursen [tävlingen]; Edelfelt skulle också ha rest om han inte velat kunna återvända till konstakademien under sommaren och stannar därför kvar; han vill som morbror Gustaf Brandt säger ha "reträtten öppen".
Antwerpen d. 9 Februari 1874. – 9 februari 1874
Edelfelt har fått brev från morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius, så han är "au courant" [uppdaterad] om vad som sker därhemma.
Då klockan i katedralen slår elva tar Edelfelt god natt av Alexandra Edelfelt för att hinna skriva till Lulle (Julian) Serlachius; han ska "med det första" även svara på Morbror Gustaf Brandts "epistel"; han hälsar alla bekanta och småsyskonen.
Fortsättning (Måndagen) kl. 12 på dagen. 16 februari 1874
Edelfelt har fått brev från morbror Gustaf Brandt.
Morbror Gustaf Brandt anmärker att Edelfelt inte verkar åka så snart som planerat till Paris; Edelfelt funderar på att resa dit i maj; om han kommer bland de 6 första i tävlingen får han använda konstakademiens modeller, eller så kan han måla på konstmuséet till slutet av april.
Morbror Gustaf Brandt frågar om väderleken; efter 3 dagars snöfall töar det nu i Antwerpen.
Antwerpen d. 1 Mars 74 1 mars 1874
Då Edelfelt kom hem från concoursen [tävlingen] i anatomi väntade brev från Alexandra Edelfelt, morbror Gustaf Brandt och Leonard Serlachius.
Edelfelt hälsar till Ellen, Anni och Butti (Berta) Edelfelt, Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt och alla bekanta.
Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8 mars 1874
Edelfelt har ännu inte hunnit svara på morbror Gustaf Brandts och Lulle (Julian) Serlachius brev.
Antwerpen, lördag d 28 Mars 28 mars 1874
Alexandra Edelfelt tycks vara av samma åsikt som morbror Gustaf Brandt i den Eklöfska frågan; Edelfelt vet inte hur han skall få tid för August Eklöfs beställning då han först måste måla något åt Calle Holm; det förefaller honom obegripligt att få en månad på sig att måla en tavla och samtidigt studera vid en akademi och försöka komma in på en ateljé; om konsul Eklöf går med på att behålla sina pengar fram till att Edelfelt får tid, så går han med på förslaget; Eklöf vill ha en historiemålning med många personer, vilket han hittills bara gjort i kol på konstakademien; han vill inte skicka hem något uselt och kan inte till juni få hem något dugligt; om Eklöf vill ha en kopia ber Edelfelt att åtminstone få se sig om i Paris och först rådgöra med Adolf von Becker; han skulle i så fall inte direkt kunna söka sig till en ateljé, utan få lov att sitta på Louvren eller Luxembourggalleriet och kopiera.
Antwerpen d. 9 April 74 9 april 1874
Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.
Antwerpen d. 17 April 74. 17 april 1874
P.S. Edelfelt har inte skrivit till Morbror Gustaf Brandt och han "skäms ögonen" ur sig.
Antwerpen d 22 April 74. 22 april 1874
Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.
Antw. torsdag d. 30 April 74. 30 april 1874
Torsten Wænerberg och Filip Forsten är i Paris, men de kan inte ersätta Berndt Lindholm; den första saknar schwung, den senare allvar; Edelfelt tänker hålla sig till Adolf von Becker och Sidney Adams; Morbror Gustaf Brandt har rätt i att man har nog av landsmän därhemma; i Antwerpen har han inte saknat sådana; gemensamma idéer, sympatier och strävan förenar mer än språk och står över nationaliteterna.
Paris d. 15 Maj 74. 15 maj 1874
*Edelfelt har fått Morbror Gustaf Brandts brev, som gjort en tur till Antwerpen; han har också fått Lulle (Julian) Serlachius brev.
Paris, onsdag d. 27 maj 74. 27 maj 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt uttrycka hans känslor och tankar för Mille (Emil) Cedercreutz; själv skall han skriva till Mille och hans morbror; det skall bli roligt att träffa någon av hemklicken igen; han förebrår sig för att inte ha skrivit till morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius; därtill borde han skriva till Johan Friedrich Hackman, Robert Lagerborg och Léon de Pape i Antwerpen.
Paris, tisdagsafton. 3 Juni 1874. 3 juni 1874
Edelfelt skall skriva till morbror Gustaf Brandt så snart han får tid.
Paris d. 11 Juni 74. 11 juni 1874
*Edelfelt har fått brev från morbror Gustaf Brandt och tackar; morbroderns beräkning av priserna i Paris är mycket riktig.
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne hälsa hans systrar, Morbror Gustaf Brandt med familj, Morbror August Streng och Tajta (Fredrika Snygg).
Paris d. 24 Juni 1874. 24 juni 1874
Hälsa småsyskonen, framför gratulationer på Johannedagen till Morbror Gustaf Brandt och Morbror August Streng; kommer tante Adèle Gadd till Kiala i sommar; var är Leonard Serlachius?
Magister Gustaf Sohlström och Herr Karl Snellman är ännu i staden; Snellman har bara lärt sig några ord franska; Sahlström pratar överallt sin rotvälska och drar uppmärksamheten till sig, i synnerhet som nordbor har en tendens att skrika; ett pinsamt uppträdande hände t.ex. på Duvals stora restaurang på Rue Lafayette; fransmännen är ytterst noggranna med att man talar deras språk grammatikaliskt riktigt; Morbor Gustaf Brandt har rätt i att det är rätt tråkigt att träffa landsmän utomlands.
Paris d. 21 Juli 1874. 21 juli 1874
Morbror Gustaf Brandt borde ha sett den utmärkta trädgårdsexpositionen på Palais d’Industrie.
Morbror Gustaf Brandt borde också ha sett expositionen för Elsass-Lothringen, mästerliga tavlor och snygga möbler; Paris är ändå en stad.
Paris d. 28 Juli 1874. 28 juli 1874
Edelfelt måste ut för att skaffa sig en mannekäng och slutar därför genom att ta ett hjärtligt farväl av Alexandra Edelfelt, syskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och alla på Kiala; "Gud bevare Er!"
Edelfelt ser med orolig nyfikenhet och viss ängslan fram emot att få nyheter om Kialas öde; han tycker synd om Morbror Gustaf Brandt och han ber till Gud att den lösning de anser bäst besannas; han hoppas att kreditorerna väntar med sina krav till utfallet av årets skörd; han undrar om avgörandet beror på Åberg?
Paris, lördag d. 22 Aug. 1874 22 augusti 1874
*Med det snaraste skall Edelfelt sända planen [kartan] över Paris till morbror Gustaf Brandt.
Paris d. 26 Augusti 74. 26 augusti 1874
*Edelfelt hälsar till morbror Gustaf Brandt och Tante Adèle Gadd.
Paris d. 5 September 1874. 5 september 1874
Edelfelt vill försvara sig mot att morbror Gustaf Brandt klagat på att breven blivit tråkigare och slarvigare sedan han kom till Paris; breven får en prägel av det liv man lever; i Antwerpen hade han många vänner och stötte inte jämnt på landsmän, dessutom var han ovan vid utlandet och beskrev därför mycket utförligare vad han upplevde och såg.
*Edelfelt har glömt att köpa kartan åt Morbror Gutstaf Brandt, men skall göra det snart; han sänder försenade födelsedagsgratulationer till Morbror Gustaf.
Både Alexandra Edelfelt och morbror Gustaf Brandt känner till Paris, så Edelfelt har inte gått in för några utförliga beskrivningar av staden.
Klockan slår 12, Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt och hälsar till systrarna, Morbror Gustaf och Moster Fanny Brandt, Tajta (Fredrika Snygg) och Morbror August Streng.
Paris d. 24 September 1874 24 september 1874
Edelfelt drar sig till minnes dagen för ett år sedan då han såg Alexandra Edelfelt med tårar i ögonen, syskonen, Morbror Gustaf och de vita mössorna försvinna för hans syn; han känner sig inte lika ensam som då han kom till Reval; han har fått vänner, arbetet har gått bra och han har burit hemmet i tankarna hela tiden.
Paris d. 1 Oktober 1874. – I mitt nya logis Rue Cassette 23. 1 oktober 1874
Kiala kan verkligen komma att hamna i främmande händer; Edelfelt har tvekat att tro på denna sanning, men nu tycks det bli allvar av den; om det får morbror Gustaf Brandts affärer i ordning måste Kiala offras.
Paris, måndagen d. 5 Oktober 1874. 5 oktober 1874
Edelfelt tackar för Anni och Butti Edelfelts pappersdockor; de beundrades av Philip Forsten och Dewey Bates, som ansåg att systrarna har anlag att bli nya Rosa Bonheur och Angelika Kauffmänner; han ber Alexandra Edelfelt hjärtligt hälsa åt Morbror Gustaf Brandt och alla övriga.
Paris den 16 Dec. 1874. Kl. 11 på natten 16 december 1874
Edelfelt får troligen inte finländsk mat under julhelgen; han hälsar hjärtligt åt Morbror Gustaf och Moster Fanny, samt barnen, Tajta (Fredrika Snygg), Morbror August och inspektoren; han önskar dem Guds välsignelse på Kristusbarnets fest.
Paris d. 18 December 1874. 18 december 1874
Edelfelt hoppas att det brev han skrivit till Morbror Gustaf Brandts adress kommer fram på julaftonen; detta brev sänder han på Alexandra Edelfelts begäran till adressen i Helsingfors.
Paris, Nyårsnatten 1875, kl. 12,5 på natten. 1 januari 1875
Edelfelt hoppas att Ellen Edelfelts bröst blir friskt under året och att Morbror Gustaf Brandts affärsbekymmer reder upp sig; han ber Alexandra Edelfelt framföra dessa nyårshälsningar.
Klockan har slagit tolv och Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt ett gott nytt år; han ber till Gud om välsignelse för alla han har kär, Mamma och syskonen, Morbror Gustaf och Moster Fanny Brandt och deras barn; tilliten till Gud är det största och lyckligaste de kan äga; för egen del har han bett om flit och mod, så att han kan vara en ära för sin mor och sitt land.
Paris, Söndagen d. 17 Januari, 1875. 17 januari 1875
Tusenfallt tackar Edelfelt för brevet; tillökningen med 250 rubel i hans kassa faller som en riktig "Guds skickelse" över honom; det är väl i främsta hand Henrik Wilhelm Zilliacus han har att tacka och han ber Alexandra Edelfelt framföra hans hjärtliga tacksägelse; han är ännu så häpen och lycklig att han inte vet om han skall tro på en "tur", som Morbror Gustaf Brandt säger.
Paris d. 17 Februari 1875. 17 februari 1875
Edelfelt kan inte koncentrera sig för Julian Alden Weir har några amerikaner och engelsmän på besök; det är förargligt att inte kunna engelska; han önskar Alexandra Edelfelt farväl, sänder en kyss till Ellen, Anni och Butti Edelfelt och hälsar till Morbror Gustaf Brandt och alla andra.
Paris, söndagen d. 21 Februari 1875 21 februari 1875
Edelfelt har äntligen köpt en karta över Paris åt morbror Gustaf Brandt.
Adolf von Becker och Berndt Lindholm tycker att Edelfelt ska be Calle Holm om att få tävla med hans tavla; Edelfelt sänder med ett brev till Calle Holm, som han ber Alexandra Edelfelt läsa igenom; Morbror Gustaf Brandt eller Cajander kunde hjälpa till med inpackningen; eftersom Edelfelt inte har några medtävlare att frukta vore det skäl att delta i tävlingen, i synnerhet som tavlan redan vunnit ett visst erkännande i Helsingfors; allt hänger på om allt går att ordna i tid från Borgå.
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt dra av alla omkostnader från de Armfeltska 800 markerna; han hoppas att Morbror Gustaf Brandt inte blir ledsen över att Edelfelt besvärar honom med att sköta tavelsändningen.
Edelfelt tänker att det ändå är klokare att han skriver direkt till Calle Holm om tavlan; han skall också skriva till Morbror Gustaf Brandt och sända med kartan över Paris.
Edelfelt hoppas att brevet är läsbart fastän pappret är "fullständigt genomskinligt"; han hoppas tante Adèle Gadds öga blir bra; han hälsar alla och ber Alexandra Edelfelt skriva till Morbror Gustaf Brandt och ursäkta för allt besvär Edelfelt kommer att förorsaka.
Paris d. 24 Februari på aftonen 24 februari 1875
Edelfelt har skrivit till Calle Holm och morbror Gustaf Brandt; han ber Alexandra Edelfelt föra bok över utgifterna och skriva upp dem på hans räkning.
Paris d. 13 Mars 1875 13 mars 1875
Hemkommen från en studieutfärd till Asnières väntade Edelfelt underrättelsen om att Kiala sålts till Axel Gustaf Mellin; det är mycket svårt för Edelfelt att tänka på allt vad det innebär, det låter lika otroligt som att Borgå stad skulle ha promenerat till Haiko; han hoppas att försäljningen hjälper upp Morbror Gustaf Brandts affärsbekymmer;han undrar när de skall flytta och hur det är med Moster Fanny Brandts humör; "Gubben" Morbror August Streng stannar kvar; mest ont gör det Edelfelt om Tajta (Fredrika Snygg), han ber Alexandra Edelfelt ordna så att hon får vara i Helsingfors så mycket som möjligt; Mamma får heller inte misströsta om framtiden, dels får hon förtrösta på att Vår Herre hjälper, dels får hon hoppas att Edelfelt en gång blir karl nog att ha råd att försörja henne.
Köpesumman 255 000 mk var väl så mycket som Morbror Gustaf Brandt ville ha?
Paris d. 13 April 1875. (tisdagsafton 13 april 1875
Följande morgon kommer Jean-Léon Gérôme till ateljen, så Edelfelt måste stiga upp tidigt och önskar därför Alexandra Edelfelt godnatt och hälsar alla, i synnerhet Morbror Gustaf Brandt och syskonen; han skriver mera snart och sänder Johan Jakob Chydenius kvitto; de börjar få vår i Paris, även om det är kallt när solen inte skiner.
Paris d. 5 Maj 1875 5 maj 1875
Edelfelt skickar ett nummer av le monde illustré med en gravyr av bataljmästaren baron Alphonse Neuvilles tavla på fjolårets Salong; detta år har en lika bra tavla utställd; han ber Alexandra Edelfelt låta en bra bokbindare klistra upp mästerstycket på bristolpapper; han tar farväl och gratulerar Mamma och ber henne hälsa Morbror Gustaf Brandt.
Paris d. 12 Maj 1875 12 maj 1875
Edelfelt skall skriva till morbror Gustaf Brandt som fått en son; det är ofantligt hett, fullständig sommar.
Paris måndag d. 14 Juni 1875. 14 juni 1875
Edelfelt läste med intresse om festen för Morbror Gustaf Brandt och Alexandra Edelfelt; han delar Mammas känslor vid att slutligt skiljas från Kiala; auktionen har ägt rum i dessa dagar; det har varit omöjligt för Edelfelt att inte tänka på en återkomst till Kiala, på samma sätt som han med glädje har tänkt på att komma till Helsingfors.
Hur tar Morbror Gustaf Brandt flyttningen till Helsingfors; det måste kännas ledsamt att lämna landet för staden i midsommartider, då det är som vackrast på Kiala.
Edelfelt har köpt en svart surtout; han valde tyget med student Eugén Wolff i ett av de bästa konfektionsmagasinen vid Place de la Bourse och hade Karl Alfred Caveen att se om den skulle sitta bra; han hälsar Morbror Gustaf Brandt att det inte lönar sig att tro att han kan få kläder billigare och bättre här än hemma; parisskräddare som säljer till drägliga, billigare, priser är de "värsta skojare på jorden"; vill man ha något bra skall man köpa det till peterburgska priser; på "le bon diable", "la belle Jardiniere" och de andra stora magasinerna blir man uppklädd så det står härliga till; Julian Alden Weir köpte ett par byxor för 20 francs på "la Maison de Pont Neuf", ett av de största i Paris, men byxorna sprack i sömmarna efter två veckor; man får bättre hos Helsingfors skräddare.
Paris, tisdag d. 22 Juni 1875 22 juni 1875
Edelfelt antar att han får höra mer om Morbror Gustaf Brandts flyttning till Helsingfors i nästa brev från Alexandra Edelfelt.
*Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa syskonen, Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta (Fredrika Snygg); Morbror August Streng och Lulle (Julian) Serlachius.
Paris d. 30 Juni 1875 30 juni 1875
Alexandra Edelfelt oroar sig för att Edelfelt skall bli för förströdd av kamraterna i Helsingfors; Edelfelt har emellertid lärt sig att älska arbetet och han kommer att ha porträtt att måla, så arbetet blir också ett tvång; vilken är Morbror Gustaf Brandts adress?; har Alexandra Edelfelt fått de ilustrerade tidningarna?
Paris d. 15 Juli 1875. 15 juli 1875
Edelfelt har inte hunnit skriva till morbror Gustaf Brandt.
Paris d. 20de Augusti 75. 20 augusti 1875
Edelfelt ser fram emot att höra vad Alexandra Edelfelt anser om hans funderingar; han hälsar till systrarna, tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt och Tajta (Fredrika Snygg); bara Gustaf Wilhelm Edlund ville svara på när han vill ha gravyrerna; om han inte vill ha dem nu väntar Edelfelt bara på pengarna för att sedan komma hem så snabbt som möjligt.
Paris d. 14 Sept. 14 september 1875
Morbror Gustaf Brandts planer på agenturskap försvåras av att han vill skriva på svenska; inget bolag har svenska tolkar eller vill gå till översättningsbyrån vid Place de la Bourse; Edelfelt skall gå till försäkringsbolagen le Soleil och le Monde för att höra sig för; det går mycket tid åt att höra sig för i Paris och Edelfelt har inga affärsbekanta; det är synd att Julle (Julius) Kleineh inte längre är i Paris.
St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2 mars 1876
Edelfelt hälsar till Alexandra Edelfelt, Ellen och de små; *Morbror Gustaf Brandt och vännerna har väl talat om att de lämnade honom rask och kry i Träskända; avstånden är odrägliga och långa i Petersburg.
Wien d. 7 Mars 1876 7 mars 1876
Edelfelt hoppas få brev av Alexandra Edelfelt; han ville gärna skriva längre om sina intryck, men han fruktar att allt skulle handla om arkitektur; han är fortfarande helt uppfylld av Stephanskyrkan, Operan och byggnaderna vid der Ring; han hoppas att Morbror Gustaf Brandt inte skall tycka att breven är tråkiga; tiden i Antwerpen då han skrev intressant och hade god tid kommer aldrig åter; man går redan i sommarpaletå; han hälsar alla där hemma.
Venezia 13 mars 1876. 13 mars 1876
Om Edelfelt utförligt skulle beskriva vad han sett vore det att repetera Bædeker [reseguide]; på kvällen var de på theater Malibran; löven har inte spruckit ut på träden, vilket man inte saknar i Venedig eftersom där i allmänhet inte finns träd; om några dagar är han i Rom och kan då vänta brev hemifrån; han ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna och Morbror Gustaf Brandt; *P.S. Edelfelt tänker hela tiden att på samma platser har Mamma gått, sett, känt och njutit som han.
Rom d. 5 April. 5 april 1876
Edelfelt hälsar till småsystrarna och Morbror Gustaf Brandt och avslutar brevet med en varm kram till Alexandra Edelfelt.
Rôm. 1et Mai. 1876. 1 maj 1876
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa hjärtligt till Morbror Gustaf Brandt och hans vänner, Tante Adèle Gadd och systrarna.
Rôm. 2 Mai. 1876. 2 maj 1876
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa till alla hans vänner, Morbror Gustav Brandt, Tante Adèle Gadd, gamla Tajta (Fredrika Snygg) och de kära systrarna; de har dagligen och stundligen varit i hans tankar.
Rom, måndag d. 8 Maj 1876 8 maj 1876
Edelfelt hälsar till Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg), syskonen och alla vänner.
Rom d. 11 maj (thorsdag) 1876 11 maj 1876
Är Morbror Gustaf Brandt fri från sin lunginflammation?; Edelfelt hälsar också till tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg), systrarna och alla vänner.
Rom, lördag d. 20 maj 76. 20 maj 1876
Morbror Gustaf Brandt har frågat om solskenet och himlen verkligen är så annorlunda söder om alperna; Edelfelt menar att solen och himlen har annan färg än hemma, i Frankrike eller i Tyskland; ingen annan än Marià Fortuny har kunnat återge detta.
Rom, onsdag d. 24 maj 1876. 24 maj 1876
Edelfelt skall skriva några ord till tack för Gustaf Philip Armfelts brev; han har ett halvfärdigt brev till Lulle (Julian) Serlachius påbörjat den 28 mars; han hälsar till syskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tajta (Fredrika Snygg), vänner gamla och unga.
Rom, thorsdag d. 25 maj 1876 25 maj 1876
Det är varmt och omöjligt att vara ute mer än en timme; i fruktbodarna skiner apelsiner, körsbär, smultron, jordgubbar och bigarreauer; Edelfelt ville sända en korg till Ellen, Anni och Blisa [?] Edelfelt; han hälsar systrarna, Morbror Gustaf Brandt med familj och alla vänner.
Rom, söndag d. 28 maj 1876. 28 maj 1876
Walter Runeberg har fått brev från Victor Hovings bror: Walter Hoving går med på att betala (egentligen skulle summan tas från Victor Hovings efterlämnade pengar) Edelfelts sjukhusräkning och hemresa till italienska gränsen; Edelfelt funderar över om han kan ta emot pengarna; Morbror Gustaf Brandt lär till Walter Hoving ha meddelat att Edelfelt tar hand om sina kostnader i Rom efter den 8 april; Pietro Krohn uppmanar honom att ta emot erbjudandet då ingen personligen kommer att ge ut av sina egna pengar; Edelfelt *skall ännu fundera på vad "grannlagheten" bjuder i detta avseende.
Frascati, tisdag d. 13 Juni 1876. 13 juni 1876
*Edelfelt hoppas att morbror Gustaf Brandts flicka bara har en lindrig gastrisk feber.
Frascati, thorsdag d. 15 Juni 15 juni 1876
Edelfelt har av tidningarna och Alexandra Edelfelt fått reda på att Morbror Gustaf Brandts lilla dotter Ebba är död i tyfus; om han hinner skall han skriva ett brev till Morbror och Moster Fanny; han hoppas att Gud bevarar dem från flera sjukdomsfall i familjen.
Det har varit mycket sorgligt denna vår: Ellen Edelfelts krasslighet, Edelfelts och morbror Gustaf Brandts sjukdom, lilla Ebba Brandts död; för Edelfelt verkar det som om "Vår herre" velat samla alla olyckor för att var och en av dem skulle kännas mindre svår.
Rom d 17 Juni 1876. 17 juni 1876
Det har gått tre dagar sedan Edelfelts senaste brev och han är fortfarande i Rom; han tackar för två brev från Alexandra Edelfelt; han har inte hunnit skriva till varken morbror Gustaf Brandt eller Mamma.
Måtte särskilt Ellen Edelfelt bli frisk och stark på landet; han hälsar alla, särskilt Morbror Gustaf Brandt som han inte har tid att skriva till.
München Midsommaraftonen 76. 23 juni 1876
Edelfelt är sorgligt upprörd över underrättelsen om att Morbror Gustaf Barndts son Gösta är sjuk; han hoppas och ber till Gud att sjukdomen snart går över, för det tar alltför mycket på Moster Fannys och Morbrors krafter att vaka länge vid ett sjukläger.
I Dresden hoppas Edelfelt kunna skriva till morbror Gustaf Brandt.
Paris måndag d. 11 Dec 1876. 11 december 1876
Edelfelt har gymnastik och måste gå; pengarna har gått åt med flytten, därtill kommer modellen; han har ännu inte låtit göra nya kläder; han hälsar till Morbror Gustaf Brandt, tante Adèle Gadd och syskonen.
Paris d. 15 Dec. 1876 – 15 december 1876
Edelfelt önskar rolig jul och Guds välsignelse; han hoppas att saknaden efter Ellen Edelfelt inte blir alltför svår; han hälsar också till Morbror Gustaf Brandt med familj, Tante Gadd och alla andra.
Måndags afton. 18 december 1876
Edelfelt antar att Alexandra Edelfelt och systrarna firar med morbror Gustaf Brandts familj; synd att inte tant Adèle Gadd är med dem.
Julklapparna till Anni och Bertha Edelfelt skickar Edelfelt med Mili (Emilie) Mechelin, likaså fotografierna av porträttet av Ellen Edelfelt; han har inte kommit på något att köpa åt Alexandra Edelfelt; han hälsar alla och önskar rolig jul; han har tänkt skriva till Morbror Gustaf Brandt, men det blir inte i kväll i och med att han har den omtalade gymnastiken.
fredag d. 22 dec. 76. 22 december 1876
Edelfelt önskar farväl och Gud den högstes välsignelse och frid; han hälsar till Morbror Gustaf Brandt och tante Adèle Gadd och tackar ännu en gång Anni och Butti (Berta) Edelfelt; à bientôt! [vi hörs snart!].
Julmorgonen 1876. 25 december 1876
Edelfelt önskar gott nytt år och hälsar Morbror Gustaf Brandt och alla hjärtligt; det är omöjligt att ha riktig jul och julfröjd borta från hemmet; han har skickat julklappar med Mili (Emilie) Mechelin som kommer till Helsingfors omkring den 29; åt Anni och Butti (Berta) Edelfelt har han köpt atrapper och åt Alexandra Edelfelt en "cravate" [scarf]; han hade också köpt en korg med glacerade kastanjer, men han vågade inte ge ännu mera bagage åt Mili, så han åt upp dem med Vilhelm Bruncrona och Gunnar Berndtson.
Paris d. 18 Jan. 1877 18 januari 1877
Morbror August Streng har avlidit; trots all "gubbens" tråkighet var Edelfelt på sätt och vis fäst vid honom; "gubben" hade lovat honom sin hirschfängare, den gamla svenska sabeln och den damaskerade klingan och Edelfelt ber Alexandra Edelfelt göra anspråk på dem för hans räkning; han kan inte ta dem i besittning förrän han få en ordentlig ateljé, men de kan hänga hos Morbror Gustaf Brandt så länge; han hoppas att de inte förkylde sig på begravningen.
Paris d 24 på aftonen – (1877) 24 januari 1877
Edelfelt önskar Alexandra, Anni och Blis (Berta) Edelfelt godnatt och ber hälsa till Morbror Gustaf Brandt och tante Adèle Gadd; han avundas dem inte alla fennomanstämplingar, sammansvärjningar och ränker som de får höra talas om under lantdagen; han ber Gud välsigna dem alltid.
Paris d. 28 Januari 77. 28 januari 1877
Edelfelt hälsar till Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta (Fredrika Snygg), Tante Adèle Gadd och Anni och Butti (Berta) Edelfelt; det är klokt att inte låta Butti gå i skola ännu; hon lär sig tillräckligt av undervisningen hemma.
Paris – onsdag d. 31 Januari 77. 31 januari 1877
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar till småflickorna, Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt och Tajta (Fredrika Snygg).
Paris d. 18 Februari 1877 18 februari 1877
Edelfelt är numera inte så ofantligt orolig för sin tavla; blir den inget mästerverk blir den åtminstone inte dålig; han hoppas att den inte blir refuserad; han ber Alexandra Edelfelt hälsa till Morbror Gustaf Brandt, tant Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och de små snälla systrarna.
Paris fredag d. 23 febr. 1877 23 februari 1877
Edelfelt hälsar hjärtligt till småsyskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och alla vänner.
Paris Onsdag d 29 febr 77. 28 februari 1877
Edelfelt tar farväl av sin goda, älskade Alexandra Edelfelt; han ber henne hälsa Axel Antell att Edelfelt är ett nöt som inte skrivit på länge; han hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt, samt Morbror Gustaf Brandt.
Paris Tisdag d. 13 mars 77. 13 mars 1877
Edelfelt måste avsluta för att hinna posta brevet; han ber Alexandra Edelfelt hälsa innerligt till systrarna, Morbror Brandt och tante Adèle Gadd; han tackar för strumporna, som han inte fått tidigare då Robert Stigell hade dem inpackade.
Paris d. 5 April 77 5 april 1877
Morbror Gustaf Brandt önskar sig mera detaljer i Edelfelts brev: Edelfelt svarar att han lever så stilla och enformigt att det inte skulle bli något nytt eller roande om han skrev utförligare; om han rörde sig i stora världen kunde han lämna initierade skildringar; han har också blivit van vid Paris och blir inte längre lika frapperad som då han kom från hemknutarna; lokalbeskrivningar skulle mest röra sig kring Rue Bonaparte, restaurangen, vägen till stora boulevarden, Louvren och Luxembourg, som de känner till från förut.
Paris d. 15 April 77. 15 april 1877
I onsdags träffade Edelfelt Monsieur Gustave Roy; han är på väg till Norden men vet inte om han kommer ända till Helsingfors; på middagen var också en pariseraffärsman och en champagnehandlande från Epernay; Roy talade mycket uppskattande om morbror Gustaf Brandt; han ville också söka upp Alexandra Edelfelt för att säga att Edelfelt var vid ypperligt humör; han hade ett gott intryck av besöket i Finland i somras; efter middagen gick de till Folies Bergère, där Edelfelt slog omkull ett marmorbord som gick i tusen bitar; tack var Roys ingripande behövde Edelfelt inte stå för kostnaderna.
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt, han hälsar Anni och Butti (Berta) Edelfelt; han hälsar Morbror Gustaf Brandt från Gustave Roy.
Paris d. 22 April 1877 22 april 1877
Alexandra Edelfelt nämner att Morbror Gustaf Brandt mellan raderna tycker sig se sorg eller nedslagenhet hos Edelfelt; att han är mindre glad beror på att han är äldre och livets allvar gör sig påmind, därtill tar arbetet hans tid och han börjar bli led på sällskapslivet; detta förhindrar honom ändå inte från att vara vid gott mod; det går ju bra för honom; då man har stora förhoppningar på framtiden är det oundvikligt att de djärvaste förhoppningarna går upp i rök; huvudsaken är att inte mista kuraget.
Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
Walter Runeberg kom med sorgebudet att Johan Ludvig Runeberg är död; Finlands störste man har gått bort och lämnat efter sig småsinta pygmeer; skall de som vill följa den store skaldens patriotiska, humana, europeiska riktning stå som en försvinnande minoritet gentemot fennomanernas raseri; nu har konsten kungssorg, Finland landssorg och alla som kände Runeberg bär sorg i sitt hjärta, så också Alexandra Edelfelt; vad vore Finland om inte Runeberg funnits – ett slags Östersjöprovins med hovråd och guvernementssekreterare, utan hopp om en nationell framtid. Edelfelt kommer ihåg då han talade med Morbror Gustaf Brandt om huruvida rustade hjältar, härförare och statsmän lämnat de djupaste spåren efter sig, som exempel nämndes att Napoleons namn var viktigare för kulturhistorien än Rafael;Edelfelt opponerar sig nu, dessa män kan inte i generationer sprida glädje och ljus, aldrig locka tårar av stor och ren fröjd ur människors ögon; Runebergs sista ord till Edelfelt "gå du på, och arbeta raskt, så går det nog", känns nu som en välsignelse; Runeberg sade det för att han höll av Mamma, även i denna sak står Edelfelt för allt det goda i skuld till Gud och Mamma.
Monsieur Gustave Roy har återkommit från Sverige och berättade innehållet i Morbror Gustaf Brandts brev; Roy vill besöka Finland i augusti då även Edelfelt är där.
Paris d. 29 maj 1877 29 maj 1877
*Edelfelt sänder tusen kyssar till småsyskonen och tackar för Annie Edelfelts brev; han önskar Alexandra Edelfelt farväl och hälsar till Morbror Gustaf Brandt och tante Adèle Gadd.
Paris s. 13 juni. 13 juni 1877
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt fråga Morbror Gustaf Brandt om när och var man skall anmäla arbeten för den stora Expositionen [världsutställningen] 1878; såväl fransmän som nordbor och italienare har fått tillsägelse att göra detta inom denna månad och Edelfelt vill inte vara för sent ute.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt inte redan nu reser till Hindhår; ensam med alla minnen [Ellen Edelfelts sjukdom och död] från ifjol skulle hon bara vara ledsen därute; hon planerar i stället åka till morbror Gustaf Brandt; Edelfelt undrar om de bor kvar i Kyrkslätt i sommar?; Edelfelt tycker hon kunde stanna kvar i staden då juni inte brukar vara så varm i Helsingfors, tante Adèle Gadd borde också vara där; Edelfelt skulle gärna komma hem redan nu så att Mamma inte behöver vara ensam och nedslagen på Sandbacken på Hindhår.
Edelfelt ber hjärtligt hälsa till Morbror Gustaf Brandt med familj, tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Mari, men främst Anni och Butti (Berta) Edelfelt.
d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Alexandra Edelfelt reser till Karuby, till morbror Gustaf Brandt med familj.
Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Edelfelt ber gratulera morbror Gustaf och moster Fanny Brandt till lillans födelse, det var ett spektakel med hennes oförmodade uppträdande på världsteatern; han hälsar till småflickorna, Tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg).
Paris d 11 Juli 77. 11 juli 1877
Edelfelt har ordnat tyg till Alexandra Edelfelts klänning; Madame Jacquinot kom med honom till Bon Marché och hjälpte honom välja ett bra tyg (*som var förmånligare än vad det skulle kosta i Petersburg); han har köpt teaterkikare åt Morbror Gustaf Brandt; han har sprungit runt hela Paris och sökt en japanesisk docka åt Butti (Berta) Edelfelt, men alla är slutsålda; kanske hittar han en i kväll i en Chinoiseriebutik vid Rue Vivienne.
lördag afton kl. ½ 12 1 januari 1885
Alexandra Edelfelt ska hälsa alla, särskilt "den stackars" morbror Gustaf Brandt.
Paris d. 22 om aftonen 85 1 januari 1885
Edelfelt saknar [den nyss avlidne] morbor Gustaf Brandt och hans speciella julmin.
lördag afton kl. ½ 12 1 januari 1885
Edelfelt är glad över Alexandra Edelfelts lugnande brev; Alexandra Edelfelt kanske kommer hem om måndag; det kan ta veckor före "den sorgliga katastrofen" [morbrodern Gustaf Brandts sjukdom/konkurs].
Paris 18 dec. 85 18 december 1885
Hoppas "den överhängande Brandtska konkursen" inte nedstämmer familjens julstämning alltför mycket.
Paris d. 15 januari 1886 15 januari 1886
Edelfelt har dåligt samvete över att gå på fest samtidigt som morbrodern Gustaf Brandts egendom säljs på auktion.
Paris d. 4 februari 86 4 februari 1886
Konsthandlare kommer till ateljén varje dag; ingen köper något; det är som morbor Gustaf Brandts konjaksaffärer med Roy.
Paris 13 april 1888 13 april 1888
Ingen tänker på att köpa konst i Paris; marknaden är som morbror Gustaf Brandt brukade beskriva den för Roy.