Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk kammarherrinde

Källor

Inga källor
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
En kammarjunkare Kragh, som är gift med fru Stillings dotter vill att jag skall göra ett hufvud af hans fru (1500 kronor har jag sagdt som pris – det är ju ordentligt betaladt för ett hufvud?) – men jag vet ej när jag skall göra det. Skulle nu något spektakel inträffa i Paris, så har jag ju alltid detta arbete att gripa till, ty först omkr. d. 8 juni börjar jag Rydberg.
Köpenhamn 13 maj 92 13 maj 1892
Med fru Krag har jag också börjat – d. v. s. gjort teckningar så att jag på återvägen kan svänga till det porträttet på 8 dagar.
Köpenhamn måndag 16 maj 1892 16 maj 1892
Jag skall försöka vara här i gen och måla fru Krag de första dagarne af Juni. Kunde ej flickorna komma hit med Ellan i början af juni – det kostar ju (biljetten) ej mera än till Stockholm, och Berndtson sade att han haft en utmärkt resa med Urania 36 timmar!! –
Söndag 29 maj 92 29 maj 1892
I morgon måndag afton reser jag med herrskapet Kröyer tillbaka till Köbenhavn. Der gör jag fru Krags porträtt färdigt och hoppas d. 10 : 12 juni vara i Stockholm. Flickorna kunna ju komma då, icke sant – De äro ju hemma igen på 2 dagar och kunna derför vara på Haiko till midsommar.
Köpenhamn pingtsafton 4 Juni 1892 4 juni 1892
Jag hoppas ha fru Ks porträtt färdigt lördagen den 12 – då reser jag till Stockholm och telegraferar samtidigt till Ellan och Er – Jag tycker att flickorna i början af nästan vecka, omkr d. 15 skulle komma till Stockholm Gud vet när det Rydbergska porträttet blir färdigt och jag skulle sjelf behöfva litet tankedusch genom att fara till Gripsholm eller Skokloster och icke genast sätta mig ned till ett porträtt igen. Ack om jag kunde skjuta upp Rydberg. Det är rigtigt farligt att tänka på denna sommar som igen går till porträtt målning Mitt önskningsmål – en sommar, hemma. från 1sta Juni till 15 September, det skall jag då aldrig få i detta lifvet!