Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk kammarherre

Källor

Inga källor
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
En kammarjunkare Kragh, som är gift med fru Stillings dotter vill att jag skall göra ett hufvud af hans fru (1500 kronor har jag sagdt som pris – det är ju ordentligt betaladt för ett hufvud?) – men jag vet ej när jag skall göra det. Skulle nu något spektakel inträffa i Paris, så har jag ju alltid detta arbete att gripa till, ty först omkr. d. 8 juni börjar jag Rydberg.
Paris lördag 20 maj 1893 20 maj 1893
Bl. andra besök som jag har haft har varit kammarherre Krag, dr Brinkmann fr. Hamburg och andra som jag fått ta emot i den lilla ateliern på stående fot.
Paris 29 maj 93 29 maj 1893
Jag måste göra en J. L. Runeberg för Finland, i 19 seklet och göra den här der den skall graveras. Detta tar mig en vecka och jag kan således ej tänka på att resa för än nästa tisdag eller onsdag. Huru jag sedan gör vet jag ej, om jag far direkt till Stockholm och derefter till Köpenhamn (der Krag väntar mig) eller tvärtom Ja nog behöfvs det med att börja på med det der Djursholms idiotiserandet igen – jag hoppas dock det skall vara gjort på högst en vecka.
Paris 5 juni 1893 5 juni 1893
– Hur jag skall reda ut allt detta med resan till Norge? Vill Mamma skrifva till Krohn, Rosenvænget Marstrandsvej – så får jag säkert brefvet. Det går omkring för mig i min arma hjerta. Jag ville så gerna vara Ellan till lags. I Köpenhamn har jag kammarherre Krags porträtt att måla, och han sitter der och väntar på mig.
Kjobenhavn 14 juni (onsdag) 1893 14 juni 1893
Jag skall nu börja ett porträtt af Kammarherre Krag, och som det bara är bröstbild tänker jag ha det undan på 8 dagar.
Torsdag d. 15 juni 15 juni 1893
Jag har redan börjat med mitt kammarherreporträtt i röd uniform med de mest multicolora dekorationer jag kan tänka mig. Ibland ser han med sin brokiga näsa ut för mina ögon som en rigtigt bråkig papegoja.
Kobenhavn måndag 19 juni 1893 19 juni 1893
Jag målar hela dagen på Krag och han porträttet är i det närmaste färdigt, likt som jag tror.
Stockholm midsommardagen 93 24 juni 1893
Krags porträtt beundras allmänt. Är det icke roligt i ett land der det finnes målare som Krøyer, Johannesen o.a.
Kjøbenhavn 4 maj 1894 4 maj 1894
Svårt har det ju varit att icke vara i Paris under dessa tider. Kammarherre Krag har dagligen gifvit mig Figaro, och der har jag, kunnat läsa om de två Salongerna, något som ofta gifvit mig en alldeles rasande lust att rymma dit öfver (det är ju ej mer än 36 timmar) – men pligten håller mig qvar. jag hoppas inom loppet af nästan vecka ha gjort det väsentligaste så att jag strax efter pingst kan ge mig i väg. –