Beskrivning

svensk greve, diplomat, bibliotekschef och diktare; ledamot av Svenska akademien

Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Edelfelt jämför svenska författare som Fjalar och andra "Upsalastudenter" med finländarnas Zacharias Topelius, J.J. Wecksell, Theodor Lindh och Odo Reuter den yngre; ett positivt undantag finns bland svenskarna – Carl Snoilsky; Edelfelt hittade förklaringen till bristen på svensk poesi i det nyvaknade politiska livet i Sverige.
Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Ellan de la Chapelle är en gåta; hon pratar kamratligt "kallprat" med många män: Edvard Antell, Max Schultén, Edelfelt, Jarl Hagelstam; för tankarna till en dikt av Snoilsky.
Dresden söndag d. 28 nov 86 28 november 1886
Edelfelt gjorde visit hos Snoilsky, som bor i en ny stadsdel.
Under promenaden till Snoilsky såg Edelfelt mycket folk ute, glada människor.
Snoilsky var inte hemma, men gjorde kontravisit hos Edelfelt på hotellet en timme senare; beskrivning av Snoilsky; de talade om Finland och vännerna där.
Edelfelt är bjuden till Snoilsky denna kväll.
Snoilsky kommer snart.
Mellan Leipzigs slätter och Lützens kullar måndag d. 29 nov. 1886 29 november 1886
Edelfelt har varit med Snoilsky på historiskt museum; de såg vackra vapen och dyrbarheter; Snoilsky berättade om Gustav Adolf, Karl XII, August den starke, Napoleon.
Edelfelt var också på porslinsmuseum med Snoilsky; också där berättade Snoilsky.
Edelfelt var bjuden på middag hos Snoilskys.
Snoilsky tycks vara "bokgalen" som Portalis; fru Snoilsky menar att hon ibland är svartsjuk på böckerna.
Snoilskys barn är nätta; särskilt dotter som är tre och ett halvt år och som presenterade all sina pappersdockor och dockor för Edelfelt.
Snoilsky förevisade sina böcker; han hade många böcker som berörde Finland; Buxhoevdens och Sprengtportens redigerade proklamationer i original, de äldsta finska grammatikorna och biblarna.
Det var mycket tal om Finland hos Snoilsky; frun tackade för senast och för fotografierna av Edelfelt, Alexandra och Annie Edelfelt.
Alexandra Edelfelt har gjort intryck på Snoilskys.
Snoilskys vinner på att ses i "vardagslag"; frun övervann sin blyghet.
De talade om finska kriget; "det gamla Sverige" och Gustaf III hos Snoilsky.
Snoilsky skriver en lång dikt om Sveaborgs kapitulation, som handlar bl.a. om fru Reuterskiöld, fru Hjärne, Klick, Jägerhorn.
Snoilsky läste upp sin senaste dikt ”Finlands värn” om Sveaborg, Runeberg; en resa från Sveaborg till Esplanaden och Runebergs staty; Edelfelt citerar ur en strof.
Talade med Snoilskys om Strindberg och boken "Giftas II"; alla var överens om att Strindberg är galen.
Talade om Ibsen, Brandes, Jacobson hos Snoilsky; Zola, vars l’Oeuvre, verk, har gjort djupt intryck på Snoilsky.
Talade om de fattiga och elände hos Snoilsky; Edelfelt kom på ett ämne som han går och tänker mycket på.
Edelfelt tyckte bättre om Snoilsky och hans fru nu än i Finland.
Snoilsky och hans fru lovade komma till Paris på våren.
Snoilsky har inte glömt Berta Edelfelts beundran för "salig kungen"; han har tillägnat henne ett separattryck av fru Lenngren.
Snoilsky är rörd över att Annie och Berta Edelfelt kan så många av hans dikter.
Palmsöndag 1887 1 januari 1887
Edelfelt måste resa i Finland för att teckna och skriva för tidningen Harpers; han föreslår att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt möter honom i Köpenhamn i början av juni, att de vistas där i åtta dagar och sedan reser hem till Haiko, vilket beräknas ta åtta dagar; sedan kan Edelfelt åka till Imatra och vidare mot Norden med systrarna; han hoppas komma tillbaka till Haiko med skisser, Annie Edelfelt med fotografier och Berta Edelfelt med resebeskrivningar eller "små snolleska sonetter" [sonetter i Snoilskys stil], alltefter vad hon själv finner lämpligast.
Paris d. 2 Januari 87 2 januari 1887
Edelfelt har julklappar åt Alexandra, Annie och Berta Edelfelt: borddukar och småsaker; Edelfelt skickar dem kanske först med Annies och Bertas korsetter; Berta ska få Snoilskys bok.
Paris d. 18 januari 87 18 januari 1887
Edelfelt har skickat Edmond Bayles översättning av "Fänrik Ståls sägner", andra delen, till Berta Edelfelt; inuti den ligger Snoilskys separatutdrag av dikten "En afton hos fru Lenngren" med dedikation till Berta Edelfelt.
Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Med brevet medföljer en liten akvarell som föreställer ett hör av salongen i hemmet med Munthes "liggsoffa" [schäslong] en pendyl i Louis XIV-stil i brons med inlagd sköldpadd som Chambure givit som gåva, på väggen är Edelfelts studier, på golvet en björnhud och på bordet är böcker av fru Lenngren, Runeberg, Tegnér, Snoilsky och några franska författare.