Beskrivning

fransk neurolog, från 1860 professor i anatomisk patologi och nervsjukdomar vid Parisuniversitetet, från 1862 överläkare vid sjukhuset la Salpêtrière i Paris

Källor

Paris lördag 3 juli 86 3 juli 1886
Charcot och hans elever har lyckats bota partiell förlamning med suggestion d'idées.
Homén går upp i Charcots experiment och menar med rätta att den här grenen av vetenskap är den mest intressanta i tiden.