Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Kbhvn – hos Koki Etter d. 12 nov. 1894 12 november 1894
I morgse fick jag Mammas brefkort om det Sucksdorffska skeppsbrottet. Här har jag hört om de svåra resorna direkt från Hangö (bl. a. en rysk marinofficer som sagt Koki att han sällan varit med om en värre sjögång) – så att jag tror att jag ändå får lof att välja Express. –