Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk läkare

Källor

Paris 15 Juli 95 15 juli 1895
Roux porträtt är ganska långt framskridet och alla anse redan hufvudet mycket likt och karakteristiskt. I dag har Jag ändrat ställningen på händerna till det bättre tror jag. Som der ej finnes några accessoirer kan hela taflan ej ta längre tid numera än 8 à 10 dagar – och jag hoppas, med Guds hje lp att den blir bra. Han står om morgnarne, som en staty (pligten, se) från 8 till 10 – dock ej alla morgnar. Det har varit svalt och skönt i laboratoriet och alla menniskor der äro särdeles vänliga, ändå till les garçons des laboratoire, som tvättar mina penslar, skaffa mig trasor och passa upp mig på allt sätt. – Värst är det att vara der, en timmes väg härifrån kl. 8. Jag stiger derför upp kl sex. – En svensk läkare Dr Sutthoff är den enda som arbetar i den sal der jag målar.
Just nu har jag kommit till fots från Institut Pasteur hit till ateliern, med denne svenske dr Sutthoff – det har varit en rätt bra promenad. –
– Nu måste jag litet vara artig mot mitt främmande, den svenska doktorn och får derför lof att sluta – lofvar dock högtidligt att snart skrifva fortsättningen. –
I går på aftonen var jag ute med den svenska doktorn och en amerikanska som bor rue Jouffroy 68 för att se på folklufvet och balerna en plein air – det har ändå tacklat nedåt med entusiasmen sedan den första och briljantaste festen 1878 – för att icke tala om dem 1889 – tills vidare oöfverträffade. Det är så lustigt att på champ de mars så skyltar med "Administration de l'Exp. Univlle de 1900" och se dem redan börja på med bro arbetena till denna utställning. –