Beskrivning

fransk konstnär

Källor

Paris d. 15 mars 87 15 mars 1887
Det var bara gamla kamrater från de tidiga Parisåren hos Emile Bastien-Lepage: Courtois, Dagnan, Collin, Jullien; de var omgivna av [den då avlidne] Jules Bastien-Lepages konstverk.