Beskrivning

dansk författare och konstnär

Källor

Inga källor
Köbenhavn, lördag d. 4 april (påskafton) 85 4 april 1885
Middag hos Emil Poulsen: Drachmann, Bentzon, Carl och Villiam Bloch, fru Hennings, Poulsens svåger och syster, länsgreve Rantzau med fru; skådespelare och författare.
Drachmann och Krohn har blivit ovänner.
Drachmann är karaktärslös och barnslig; manligheten sitter i "bomullsstoppningen" på axlarna och bröstet.
Edelfelt har alltid varit litet i fejd med Drachmann, som också nu undrade varför Edelfelt är så mycket i Paris; Edelfelt har kommenterat Drachmanns vistelser i Wien.
Drachmann är rolig med sina "flamländska funderingar", om Jan Steen, Ostade.