Beskrivning

fransk konstnär och skulptör

Källor

d. 16 maj kl. ½ 5 e.m. 16 maj 1885
Pasteur har suttit trettio gånger för skulptören Paul Dubois och femton gånger för ett porträtt av Lafon, som Edelfelt menar är dåligt.