Beskrivning

professor i estetik och modern litteratur, grundare av Finsk Tidskrift, statsråd

Antwerpen, Söndagen efter Karnevalen, d. 22 Febr. 74. – 22 februari 1874
Edelfelt har ännu inte fått något svar från Adolf von Becker och Berndt Lindholm; Lindholms brev adresserade han Batignolles eller Montmartre; han tänker skriva till Carl Gustaf Estlander, men hinner inte nästa vecka då de har anatomi på tävlingsprogrammet.
Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8 mars 1874
Edelfelt ser sig tvungen att skriva till Carl Gustaf Estlander i Paris för att få höra något om Adolf von Becker och Berndt Lindholm.
Antwerpen d. 16 Mars 74. – 16 mars 1874
Edelfelt har fått brev från Adolf von Becker och Berndt Lindholm; han behöver därför inte skriva till Carl Gustaf Estlander, som det visade sig inte bemödat sig om att känna till de bådas adresser; B.O.Schauman har skrivit och varnat Lindholm för att "locka" Edelfelt till Paris; Lindholm anser att det vore "utmärkt bra" om han kom till Paris i maj under Salongen, som "är den besta exposition i verlden"; Lindholm lovar också att hjälpa honom till rätta och ordna det så billigt som möjligt; Becker och Lindholm verkar umgås mycket med familjen Antell; Lindholm har resonerat med senator Samuel Antell om att förstora konstnärsstipendierna och om att Edelfelt borde få förlängning; Lindholm uppmanar Edelfelt att arbeta flitigt och påminner om Thomas Coutures ord: "för att blifva en god konstnär, måste man först vara en god arbetare.
Paris d. 8 Maj 1874 8 maj 1874
Ingen känner till Carl Gustaf Estlanders adress, det lär inte finnas någon rue Rollin i Paris.
Paris d. 15 Maj 74. 15 maj 1874
Det finns en försvarlig mängd finnar i staden; många var samlade hos Mellins förra söndagen, fröken Mili (Emilie) Mechelin, fröken Naëmi Ingman, doktor August Neovius med fru, Carl Gustaf Estlander, magister Gustaf Sohlström och student Karl Snellman; kvällen gick åt Helsingforsskvaller; Mili Mechelin har en envis hosta och har kanske förlorat sin röst; när Edelfelt kommer in på en ateljé blir det slut på umgänget med nordbor och landsmän, med undantag för Adolf von Becker, i och med att det är dyrt, tar tid och inte är lärorikt.
Paris Söndag morgon kl. 9 d. 18 Okt. 1874 18 oktober 1874
Alexandra Edelfelt har ett säkrare omdöme än de som studerat estetik; Carl Gustaf Estlander och andra vet inte hälften så mycket om saken; Edelfelt är säker på att han ärvt sina anlag av henne; hos Mamma har anlagen sökt sig uttryck i poesi och musik, hos honom i form och färg i konsten; konsten är som en förtjusande blomstergård, ett Eden, de lyckliga som fått inträdeskort av Vår Herre kan gå in dit och njuta i fulla drag av skönheten; estetikerna är portvakterna som i lärda termer resonerar om dessa härligheter som de aldrig sett, eftersom de är dömda att stå vid porten och skryta med den "grannlåt" de har i sin lustgård.
Paris d. 23 Nov. 1874. 23 november 1874
Hippolyte Flandrin är Edelfelts (och Carl Gustaf Estlanders) favorit bland konstnärer som målar religiösa motiv; B.O.Schauman verkar inte känna till honom, J.A.D. Ingres, Paul Delaroche och många andra ur den franska skolan; dessutom är det vågat av BOS att kalla Léon Bonnat, Alexandre Cabanel och Jean-Léon Gérôme för "storheter för stunden"; Edelfelt skall skriva ett artigt och övertygande brev till honom.
Paris d. 24 Februari på aftonen 24 februari 1875
*Många anser att Emmanuel Fremiets ryttarstaty av Jeanne d’Arc är bondaktig och okvinnlig, bl.a. Carl Gustaf Estlander.
Paris d. 2 Mars 1875 (fortsatt d. 3) 2 mars 1875
Carl Gustaf Estlander har också skrivit till Edelfelt och uppmanat honom att ställa ut Calle Holms tavla; Estlander verkar ta för givet att Edelfelt blir pristagaren [i Finska konstföreningens dukattävling].
Paris Annandag Påsk 1875. (på aftonen) 1 april 1875
Det var roligt att höra Carl Gustaf Estlanders smickrande omdöme.
Paris. Onsdag d. 9 Juni 75 9 juni 1875
Edelfelt har fått brev från Carl Gustaf Estlander, som ber honom gå till konstkritikern Charles Clément på Journal de Debats för att hämta två teckningar av Charles Gleyre som dog i fjol; de två teckningarna testamenterades till Gleyres goda vän Biaudet i Helsingfors; Clément fanns inte på plats och hade för sommaren rest till Schweiz då Edelfelt sökte upp honom.
Paris, måndag d. 9 Augusti 1875 9 augusti 1875
Det förargar att Edelfelt måste måla porträtt efter fotografi hemma; roligt skulle det vara om Nyländska avdelningen hade beställt någon av Estlandrarnas porträtt.
Paris. torsdag d. 28 dec. 1876 28 december 1876
Edelfelt har fått brev från Carl Gustaf Estlander och Gustaf Philip Armfelt.
Carl Gustaf Estlander ber om en lefnadsteckning över Jean-Jospeh Perraud; Edelfelt känner inte till annat av hans arbete än det som finns på Luxembourg.
Paris d. 10 Januari 1877. 10 januari 1877
Edelfelt har svårt att komma på vad han skall skriva om till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift.
Paris d 24 på aftonen – (1877) 24 januari 1877
Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift skickas till Edelfelt varje gång den kommer ut.
Paris d. 28 Januari 77. 28 januari 1877
Carl Gustaf Estlanders kritik av Julqvällen i tidskriften var egendomlig; Edelfelt anser inte att vinjetter och arabesker passar i Johan Ludvig Runebergs verk; dessutom var plancherna både till storlek och antal bestämda av Gustaf Wilhelm Edlund, som Alexandra Edelfelt minns.
Paris Onsdag d 29 febr 77. 28 februari 1877
Edelfelt har funderat på att skriva en korrespondens till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift om utställningarna på Mirlitons och Rue Arnaud, samt expositionen av Gustave Dorés verk.
Lördag d. 3 mars 77. 3 mars 1877
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla vänner och bekant och ber Gud välsigna hans käraste; nu går han till expositionen [utställningen] vid Rue St Arnaud; Edelfelt funderar på att skriva en artikel om den och utställningen i Cercle Mirlitons till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift.
Paris d. 15 April 77. 15 april 1877
Edelfelt skall skriva en korrespondens till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift.
Paris d. 22 April 1877 22 april 1877
Carl Gustaf Estlander har gett Edelfelt en besvärlig kommission [uppdrag]; han skall hitta en plats åt senator Haartmans son, som vill bli florist eller fruntimmersskräddare; Edelfelt ser inte hur det skall lyckas, det är bara "fruntimmer" som är florister; Madame Jacquinot har en släkting som driver en skrädderiaffär, möjligen kan han ge ett gott råd.
Paris d. 26 April 1877. 26 april 1877
Edelfelt skriver en artikel till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift om alla expositioner [utställningar] i vinter: Gustave Dorés, Eugène Fromentins, de två på cercle artistique och bankiren Oppenheims auktion.
d. 29 april 77. 29 april 1877
Edelfelt har skrivit ett skrivpappersark med reflektioner och notiser om de utställningar som försiggått denna vinter för att skicka det åt Carl Gustaf Estlander; han är rädd för att dessa saker inte intresserar någon där hemma då alla tankar är riktade mot Turkiet.
den 3 maj 1877 3 maj 1877
Edelfelt har modell på förmiddagarna; på eftermiddagarna går han till Salongen och gläder sig att se att hans tavla behagar dem som ser den; han är alldeles uttröttad och korrespondensen till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift får vänta till följande dag.
Paris lördag. 13 maj 77. 13 maj 1877
Edelfelt har ännu inte skrivit om Salongen för Alexandra Edelfelt; han har skrivit om den i brev till Carl Gustaf Estlander och Pietro Krohn.
Paris d. 29 maj 1877 29 maj 1877
Edelfelt har fått [Finsk] tidskrift och läst sin artikel, där Carl Gustaf Estlander inte ändrat ett ord; han skall snart skriva mera om Salongen.
Paris 2 Juni 77 2 juni 1877
Carl Gustaf Estlander vill låta fotografera Edelfelts Blanca i Stockholm för verket ”Nordiskt Museum”; om Albert Laruin inte har något emot det och om de står för alla utgifter låter han gärna sin tavla åka via Stockholm.
Edelfelt hälsar Anni och Butti (Berta) Edelfelt och tackar för deras brev; han ber om ursäkt för det osammanhängande brevet, om en timme har han modell med Pierre Petit-Gérard; han måste snart börja på med artikeln om Salongen till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift; han önskar Alexandra Edelfelt farväl och hoppas det snart blir sommar där i Ultima Thule så att de slipper frysa.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Föregående dag var Edelfelt på Salongen; han behöver ännu skriva till [Estlanders] [Finsk] tidskrift.
Paris d. 21 Juni 77 21 juni 1877
Edelfelt har skrivit till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift så att han är alldeles trött i handen och yr i huvudet; han har varje dag varit på Salongen, som stängdes igår; han har läst tidningskritiker och gjort anteckningar; det blir långt och tråkigt, då han inte vill säga bara gamla fraser; det vore lätt att avfärda en tavla med att säga att den är "stämningsfull", som det heter på konstspråket i Helsingfors.
Carl Gustaf Estlander har inte svarat på om Edelfelt skall sända sin tavla till Stockholm eller inte; Edelfelt blir väl tvungen att inleda en tröttsam korrespondens med Albert Laurin och andra i Sverige.
d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
När Edelfelt tänker på allt han har att skriva går det runt i hans huvud; han har sänt hälften av Carl Gustaf Estlanders artikel, men har ännu några dagars arbete kvar på att slutföra den; dessutom ligger han efter med brevskrivningen till en massa folk.
Hela veckan har gått åt till struntsaker; han har förlorat två förmiddagar på att vänta på Alexandre Cabanal på Ecole des Beaux Arts för att presentera Otto Wallenius, som vill in i hans ateljé och som inte kan ett ord franska; därtill har han varit på Salongen och gjort anteckningar till Carl Gustaf Estlanders artikel och i övrigt bara skrivit och skrivit.
Paris, d 30 Juni 77. 30 juni 1877
Edelfelt har skrivit och skrivit de senaste dagarna, brev till Albert Laurin, Johannes Jæger, Pietro Krohn och artikeln åt Carl Gustaf Estlander.
Paris, söndag d. 1 Juli 77. 1 juli 1877
Edelfelt har skrivit till Carl Gustaf Estlander och meddelat att han inte kunnat skriva färdig korrespondensen på grund av Gunnar Berndtsons sjukdom, oron med att bli resklar och hettan.
Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Edelfelts tavla är avsänd (för 61 francs) med grande vitesse [express, snabb fart] till Böning i Lübeck; därifrån tar Edelfelt den som passagerargods; det blev brådskande på grund av att Johannes Jæger infinner sig i Helsingfors den 25; borde inte Carl Gustaf Estlander & co betala en del, om det inte hade blivit så bråttomt skulle Edelfelt ha låtit tavlan avgå i sakta mak; Edelfelt är skamsen över att han på staden låtit förstå att han sålt tavlan, utan att ha gjort det; han kan inte veta om Aurora Karamzin eller Herman Frithiof Antell går med på att betala den begärda summan.
Paris, söndag 13 maj 88 13 maj 1888
Estlanders tal verkade långt och tråkigt i skrift; Edelfelt minns J. W. Snellmans från 1877 som var något annat.