Beskrivning

son till Sebastian och Emilie von Etter

Petersburg, tisdag morgon 1 januari 1885
Vanja och Öhrnberg väntar på Edelfelt som måste avsluta brevskrivandet; hälsar systrarna och tant Gadd .
Petersburg oläsligtdag kl. 11 f.m. 18 nov. 1885 18 november 1885
Edelfelt reser från Petersburg samma dag klockan två; vädret är regnigt och smutsigt; vädret i Petersburg är alltid obarmhärtigt, menar Edelfelt; skickar konfekt med choklad i dag; har lämnat pengar till Vanja von Etter för att han ska kunna skicka konfekt från Petersburg till jul .
Edelfelt och Vanja von Etter besökte paret Ellis; fick där höra om Florens, tidningen La nouvelle revue och legenden om Elisabet av Ungern; fru Ellis hälsade till Alexandra Edelfelt; hon berättade om en minnesvärd konversation hon hade haft med Alexandra Edelfelt - visserligen ej lång. »Mais une de ces conversatious que l’on n’oublie jamais«, en konversation som man aldrig glömmer." .
Paris 3 juni 1888 3 juni 1888
"P. S. Hvilken är gossarne Etters adress i Petersburg. Jag hade nämligen tänkt adressera Child och Thullstrup till Polja, då de i sommar skola besöka Pburg och lägret. Polja bör ej vara orolig att få några depenser genom dem – de äro alls ej af den sorten – för resten utmärkt hyggliga, gentlemän båda två – tvärtom tror jag gossarne Etter bara skulle ha roligt af dem. Först i Juli komma de – kanske passera de genom Helsingfors på hemresan, då får jag fara dit oläsligt dem en dag. – Hur går det med Mischas och fru Etters ädla strid om villan Skandinavia? – Blir ej Skandinavia, som ingen menniska skött om alldeles Ruti Hilda småningom?".