Beskrivning

gardeslöjtnant, verkställande direktör, son till Frans och Ida von Frenckell, g.m. Fanny Lovisa Ehrnrooth

Källor

Wasastjerna, Oskar: Ättar-taflor I A–K, 1879

Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Herrskapet Odencrantz har under sommaren varit i Marstrand, där Frenckells väckt uppseende; man beklagar att fru Laura Zaûme i år inte var där; hon var huvudpersonen i frenckellska familjen, övriga "Frencklar" tituleras enbart som generalskan Zaûmes mor, bror, syster o.s.v.; hon har varit hjältinnan i otaliga roman-historier.