Beskrivning

svensk mecenat, konstsamlare, grosshandlare

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Edelfelt har slitit sig lös från middagarna i Göteborg, trots Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt och Berndt Lindholm; det känns omöjligt att i längden bli bjuden på gratis middagar av "beskedliga menniskor" och svara på tal.
Möttes på stationen i Göteborg av Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt med söner, Berndt Lindholm.
Fürstenberg har bjudit Edelfelt att bo hos sig i Göteborg, denne antog inbjudan.
Fürstenbergs är två ensamma personer i ett trevåningshus; de har 300 000 kronor i räntor.
"På havet" tar sig bra ut i Fürstenbergs galleri; ljuset i galleriet är bra; de andra tavlorna är goda, de hör till den modernaste franska riktningen.
Fürstenbergs hem är inrett med "solid komfort och smak", inte skrytsamt eller pråligt, en behaglig kontrast till herr Bolinders överlastade hem i Stockholm.
Edelfelt återkommer till paret Fürstenbergs hem; det är något skryt över Fürstenbergs inredning, trots smakfullheten.
Erik Edelfelt med familj är inte riktigt nöjd med att Edelfelt bor hos Fürstenbergs; Erik Edelfelt är frimurare och har en viss animositet mot judar.
Middag hos Fürstenberg, gäster: Berndt Lindholm, konstnären Eriksson, Karl Warburg; Edelfelt nämner vem som är kristen och vem som är jude.
Fürstenbergs tal till Edelfelt och Alexandra Edelfelt som han känner efter porträttet; Karl Warburgs tal till Edelfelt.
Fürstenbergs galleri strålar av elektriskt ljus.
Paris d. 4 maj 1885 4 maj 1885
I dag går Edelfelt på Salongen med Fürstenbergs.
Edelfelt kommenterar krigsrykten; det väntade kriget [mellan Ryssland och Storbritannien] verkar torka in; konstaterar att ett krig mellan "två s.k. civiliserade nationer" vore galet; nu slipper Helsingfors bli utsatt för bombardemang och kejsaren kan komma och se sina söner exercera i Villmanstrand; Edelfelt kan ställa ut på Finska konstutställningen i Helsingfors; undrar om han borde be Fürstenberg låna "På havet" till utställningen; ber Alexandra Edelfelt rådfråga B.O. Schauman .
Paris d. 27 Juni 85 27 juni 1885
"– Tikkanen skref till mig att han skrifvit till Fürstenberg för att få taflan. Så onödigt. Helsingfors publik har sett den, och kejsarn lär ej bry sig om den samt isynnerhet ej köpa den eftersom den är såld. Fürstenberg utlånar den mycket ogerna, och blir bestämdt arg, hvilket jag så väl kan förstå. – Jag är rädd att hela utställningen blir en pannkaka. Nu skrifver redan Tikkanen –".
Paris torsdag d. 10 juni 86 10 juni 1886
Fürstenberg ber Edelfelt ställa ut i Göteborg och komma dit till konstnärsmötet i augusti.
Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15 juli 1888
Konstverken till världsutställningen ska lämnas in 20 december; det komplicerar alltsammans, eftersom det inte är troligt att Edelfelt får låna "På havet" av Fürstenberg, "Ett barns likfärd" av Botkin och "museitavlorna"; nu blir porträttet av Pasteur kanske det enda; har i 3-4 år planerat att denna världsutställning ska bli en succé; ser illusionen ramla som följd av egen oro.