Beskrivning

finländskt statsråd, affärsman, bror till Fanny von Born, morbror till Viktor Magnus von Born och Hanna Palme

Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Rafael von Haartman är i Paris; han har bjudit hela den "Berndtsonska kolonin" på operan i morgon.