Beskrivning

tysk författare

Källor

Antwerpen d. 19 November 73. – 19 november 1873
En afton var Frédéric Matthæi, herr Schoultz och Edelfelt hos Carl Scriber: Scriber deklamerade sånger ur Nikolaus Lenaus Faust, Heine, Anastanises Grini [?]; Schoultz spelade violin och Edelfelt sjöng några svenska visor.
Paris d. 20 Januari 1875. 20 januari 1875
Edelfelt har inte läst något så rent, friskt och ädelt i den erotiska poesin som Johan Ludvig Runebergs Hanna; vad kan Alfred de Musset, lord Byron och Heinrich Heine, dessa tre "enfant du siècle" [barn av seklet] ge, som skulle lämna ett motsvarande intryck?
Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
Tidningarna publicerar gamla texter om Victor Hugo: elakt och dräpande om Hugo av Heinrich Heine, men inte helt orätt.