Beskrivning

norsk-dansk författare

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Skan höra Mefistofeles som Krohn satt upp; i afton Otto Benzons [skådespel] Surrogater; Edelfelt beklagar att han inte får se något av Holberg.
Nästa vecka uppträder herr och fru Phister i Holbergs pjäs.