Personförteckning

i Bibelns Gamla Testamente son till Adam och Eva, mördades av sin bror Kain
en av de bibliska patriarkerna
den första människan i Bibelns skapelseberättelse
den vandrande juden, Jerusalems skomakare som skall ha nekat Jesus vila under vägen till Golgata och därför fått som öde att oupphörligt vandra omkring ända till domedagen, förekommer som karaktär i flera verk.
etiopisk slavinna i opera av Guiseppe Verdi med samma namn
hjälte i grekisk mytologi, huvudperson i Homeros verk Iliaden
dvärg som vaktar Nibelungens skatt, karaktär i Richard Wagners operacykel Nibelungens ring
kärleksgud i romersk mytologi
karaktär i Robert Burns dikt "John Anderson My Jo, John", John Anderson var i verkliga livet snickare och vän till Burns
(1759-1832)
blomsterflicka, dotter till Madame Angot i operan "La fille de Madame Angot" av Charles Lecocq
ljusets och konsternas gud i grekisk och romersk mytologi
fröken, fiktiv karaktär i Johan Ludvig Runebergs "Julqvällen"
karaktär i diktverk med samma namn av Esais Tegnér
dotter till den frankiske riddaren Roland, karaktär i Henri de Borniers tragedi La Fille de Roland (Rolands dotter)
sömnväsen i skandinavisk tradition
kvinnlig huvudkaraktär i Alfred de Mussets "On ne badine pas avec l'amour" (Lek ej med kärlek)
i grekisk och romersk mytologi tvillingbror till Pollux, tillsammans kända som dioskurerna
huvudkaraktär i Daniel Defoes roman med samma namn
prinsessa av Argos, dotter till kung Akrisios, mor till Perseus i grekisk mytologi
profet, med en bok i hans namn i Bibelns Gamla Testamente
Israels kung
(ca 1010-970 f.Kr.)
furste, karaktär i Johan Ludvig Runebergs diktverk Nadeschda
fiktiv libertin som figurerat i många verk, bl.a. i en opera med samma namn av Mozart
fiktiv soldat som tillägnats en dikt i Johan Ludvig Runebergs diktverk Fänrik Ståls sägner
vattennymf i romersk mytologi
mytologisk figur, nymf
mor till Johannes Döparen enligt Bibeln
ung furstinna på slottet Emmeritz i Franken under trettioåriga kriget, huvudkaraktär i Zacharias Topelius historiska pjäs Regina von Emmeritz och även karaktär i Fältskärns berättelser
judinna, drottning till persernas kung Ahasverus (Xerxes I), tillägnad en bok i Bibelns Gamla Testamente, huvudperson i bl.a. tragedi av Jean Racine
nymf g.m. Orfeus i den grekiska mytologoin
den första kvinnan i den bibliska skapelseberättelsen
hustru till kung Theseus i drama med samma namn av Jean Racine
kvinna som den fiktive löjtnanten Wladimir Dimitrowitsch Samoiloff är utklädd till i operetten Fatinitza av Franz von Suppé, i origianluppsättningen på Carltheater i Wien spelad av Antonie Link
fiktiv gestalt i tyska folksagor, som återkommer i flera dramer, operor och i litteratur
fiktiv person i Beaumarchais skådespel Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée (1778) som tonsattes för operascenen av Mozart
karaktär i Émile Augiers pjäs med samma namn
svensk hovurmakare, föreblid för Carl Michael Bellmans halvfiktiva karaktär i Fredmans epistlar
(ca 1712-1767)
den djärve, norsk hjälte, karaktär i isländsk fornaldarsaga och i Esaias Tengérs diktverk Frithiofs saga.
i legendsamlingen Karolingiska cykeln (Matière de France) riddare som förådde Karl den stores armé till förmån för muslimerna, vilket ledde till slaget vid Roncevaux, karaktär i Henri de Borniers tragedi La Fille de Roland (Rolands dotter)
hjältekvinna som personifikation av Tyskland
kvinnlig huvudperson i roman med samma namn av Alphonse de Lamartine
son till Ganelon, karaktär i Henri de Borniers tragedi La Fille de Roland (Rolands dotter)
fiktiv dansk prins i tragedi av Shakespeare
fiktiv karaktär i dikt med samma namn av Johan Ludvig Runeberg
cypriotisk slavflicka i en opéra-comique med samma namn av Daniel Auber
i grekisk mytologi prinsessa i Sparta
halvgud i romersk mytologi
fiktiv person i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
gudinna i egyptisk mytologi
i Bibeln den av de tolv lärjungarna som förrådde Jesus
prinsessa och hjältinna i en ursprungligen keltisk saga som har gett upphov till flera versioner sedan medeltiden, bl.a. Richard Wagners opera, också känd som bl.a. Isoud, Iseut
i Bibeln patriark för israeliterna, son till Isak och Rebecka, g.m. Lea och Rakel
karaktär i Victor Massés opéra comique Jeannettes bröllop [Les noces de Jeannette]
profet som fått en bok i Bibelns Gamla Testamente, anses även som författare till Klagovisorna
biblisk gestalt i bok med samma namn i Bibelns Gamla Testamente
apostel, i Bibeln en av Jesus tolv närmaste lärjungar
Johannes Döparen, biblisk person
profet, med en bok i hans namn i Bibelns Gamla Testamente
biblisk person, son till kung Saul, vän med David
i Bibeln en av de tolv sönerna till Jakob, israeliternas stamfar
israeliternas ledare efter Moses död, en bok i Bibelns Gamla Testamente är uppkallad efter honom
fiktiv karaktär, den kvinnliga huvudrollen i William Shakespares tragedi Romeo och Julia
högsta gudinnan i romersk mytologi, förknippad med gifta kvinnor och barnfödsel, g.m. Jupiter
gudarnas, himmelens och åskans gud i romersk mytologi
i Bibelns Gamla Testamente äldste sonen till Adam och Eva, mördade sin bror Abel
greve, rysk general, karaktär i operetten Farinitza av Franz von Suppé, i originaluppsättningen på Carltheatern i Wien spelad av Wilhelm Knaack
fiktiv person i den ryska författaren Leo Tolstojs roman med samma namn
Liten Karin, huvudkaraktär i skandinavisk folkvisa som bygger på historien om helgonet Katarina av Alexandria
attisk hero (halvgud) i grekisk mytologi, gift med Prokris
huvudkaraktär i pjäsen L'ami Fritz av Erckmann-Chatrian
gammar rik ungkarl i pjäsen "Hittebarnet" av August Blanche
i Bibelns Nya Testemente Guds son och världens frälsare (Messias/Kristus)
(ca 0-33)
kammartärna i Zacharias Topelius historiska pjäs Regina von Emmeritz
trojansk präst i grekisk mytologi
karaktär i Émile Augiers pjäs Paul Forestier
i grekisk mytologi hustru till kung Tyndareos i Sparta
fiktiv riddare i medeltida diktining, gav senare stoff bl.a. till Richard Wagners opera med samma namn
den fallne ängeln som i Bibeln identifieras med Satan
författare till Lukasevangeliet och Apostlagärningarna i Nya Testamentet i Bibeln
Fausts älskarinna, i bland annat drama av Goethe
jungfru som i enlighet med Bibeln födde Jesus Guds son, madonna
mytisk figur i Kalevala, en jungfru Maria-gestalt
krigsgud i romersk mytologi, son till Juno och Jupiter
mytisk figur, demonisk härskare
i grekisk mytologi en av de nio muserna, sångens och tragedins beskyddare
gud i romersk mytologi, skyddspatron för handel och köpmän
fosterfar till Nadeschda i diktverk med samma namn av Johan Ludvig Runeberg
karaktär som representerar döden i Edgar Quinets Ahasverus
korpral, fiktiv person i Carl Michael Bellmans diktverk Fredmans epistlar
drömmens gud i den grekiska mytologin
israelitisk religiös ledare, lagstiftare och profet
drottning av Saba, biblisk gestalt
slavinna, huvudkaraktär i diktverk med samma namn av Johan Ludvig Runeberg
vacker yngling i grekisk mytologi
i grekisk mytologi dotter till kung Alkinoos och drottning Arete, hon fann Odysseus naken på stranden och ordnade så att familjen tog hand om honom
segergudinnan i grekisk mytologi
enligt Bibeln ättling i tredje led till Noa, grundläggare av det babyloniska och assyriska riket, grundare av Babel och byggare av Babels torn
assyrisk gud
mytisk figur
huvudperson i en roman från 1859 av ryska författaren Ivan Gontjarov, en Oblomov är en oföretagsam person som är begiven på lättja
i grekisk mytologi hjälte och kung över Ithaka, förekommer i Homeros Illiaden och Odysséen
fiktiv person
fiktiv gestalt i dikt av Pusjkin och opera av Tjajkovskij
mytisk figur som representerade musikkonsten och lyran inom den grekiska mytologin
fiktiv person, ursprungligen från keltisk mytologi, en av riddarna runt Kung Arthurs bord, bl.a. i Wagners opera med samma namn
guvernör för den turkiska fästningen i Rustchuk, karaktär i operetten Fatinitza av Franz von Suppé, i origianluppsättningen på Carltheater i Wien spelad av Josef Matras
huvudkaraktär i romanen Paul et Virginie av Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, adapterad till opera av Victor Massé
i grekisk mytologi hustru till Odysseus och dotter till Ikarios
hjälte i grekisk mytologi, son till Zeus
dotter till markisinnan de Granchamp i komedi med samma namn av Émile Augier
gammal soldat och krigsinvalid, fiktiv karaktär i Johan Ludvig Runebergs diktverk Julkvällen
i grekisk och romersk mytologi tvillingbror till Castor, tillsammans kända som dioskurerna
kung i Troja, far till bl.a. Hektor, Kassandra och Paris
i grekisk mytologi g.m. Kefalos
titan i grekisk mytologi
kvinnlig gestalt i grekisk och romersk mytologi, personifierade människan och tilldrog sig Eros / Amors känslor
fiktiv karaktär och huvudperson i Victor Hugos roman Ringaren i Notre Dame
Don, fiktiv person i roman av Cervantes
karaktär som representerar den fallna ängeln i Edgar Quinets Ahasverus
tillfångatagen sachsare, karaktär i Henri de Borniers tragedi La Fille de Roland (Rolands dotter)
i Bibeln g.m. patriarken Jakob, dotter till Laban, syster till Lea
fiktiv karaktär, den manliga huvudrollen i William Shakespares tragedi Romeo och Julia
fiktiv person och mördare i Fjodor Dostojevskijs roman "Brott och straff", de tidiga översättningarna av romanen gick under denna huvudpersons namn
biblisk gestalt, kung över Israel och Juda, son till David
Israels förste kung enligt Bibeln
enligt assyrisk/medisk forntidssaga hustru till kung Ninos, år 1853 utkom The Two Babylons av Alexander Hislop, där Samiramis tros vara drottning till Nimrod, byggare av Bibelns Babels torn.
hjälte och huvudperson i opera med samma namn av Richard Wagner, ingår i Nibelungens ring-cykeln
mor till Siegfried, karaktär i operan Valkyrien av Richard Strauss, ingår i Nibelungens ring-cykeln
fiktiv soldat i Johan Ludvig Runebergs diktverk Fänrik Ståls sägner
fänrik, fiktiv berättare i Johan Ludvig Runebergs diktverk Fänrik Ståls sägner
flickan från Sulem/Shulem, kvinnan i Bibelns Höga Visan, där kung Salomo kan identifieras som mannen.
karaktär i pjäsen L'ami Fritz av Erckmann-Chatrian
jätte i nordisk mytologi, son till Tor och Järnsaxa
fiktiv person i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner
riddare i tysk medeltidssaga, som gett upphov till Richard Wagners opera med samma namn
kung och son till Zeus i grekisk mytologi
bedragare, huvudperson i komedi med samma namn av Molière
fiktiv schweizisk nationalhjälte, förekommer bl.a. i pjäs av Friedrich von Schiller och i opera av Gioacchino Rossini
en av de tre gracerna i grekisk mytologi, dotter till guden Zeus och havsnymfen Eurynome
huvudperson i Adolph Rosenkildes bok "Anders Tikjøb. En jydsk Degns Reiseerindringer" (1861, sv. Anders Tikjöb eller en jutländsk klockares besök i Köpenhamn)
huvudperson i Harriet Beecher Stowes "Onkel Toms stuga" (1852)
fornnordisk åskgud inom asatron
tragisk hjälte och riddare i en ursprungligen keltisk saga som har gett upphov till flera versioner sedan medeltiden, bl.a. Richard Wagners opera
son till Odysseus och Penelope i den grekiska mytologin, år 1699 skrev Fénelon romanen "Les Aventures de Télémaque" för att användas i undervisningen av de franska kungligheterna
fiktiv person
kärlekens och den kvinnliga skönhetens gudinna i romersk mytologi
huvudkaraktär i romanen Paul et Virginie av Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, adapterad till opera av Victor Massé
fiktiv person i Carl Michael Bellmans författarskap
kung, karaktär i poemet "Le Roi d'Yvetot" av Pierre-Jean de Béranger
kristen slav, fiktiv karaktär i Voltaires pjäs "Zaïre"