Personförteckning

oidentifierad i detta sammanhang
finländsk skådespelerska
(1857-1915)
fransk arkitekt
(1812-1884)
fransk författare och tidningsman
(1828-1885)
sångerska, musiklärare
(1850-1924)
fransk författare och feminist, utgivare av tidskrift
(1836-1936)
mor till Sidney Adams
syster till Sidney Adams
engelsk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen, ändrade senare namnet till Herbert Sidney
(1855/1858-1923)
diplomat, kammarherre, svenska ministern i Paris 1858–1877
(1810-1878)
konstnär, brorson till svenska ministern Georg Adelswärd, g.m. Mathilde-Jeanne de Pourtalès
(1843-1895)
friherrinna, g.m. konstnären friherre Gustaf Adelswärd
(1845-1934)
familjen
greve, general, generalguvernör över Finland
(1819-1892)
svensk greve, kammarherre, löjtnant, författare, pseudonym "Albano"
(1810-1862)
hertig av Nassau, sedermera storhertig av Luxemburg, morbror till prins Eugen, halvbror till Sofia av Nassau, drottning Sofia av Sverige
(1817-1905)
g.m. Nils Aejmelaeus
(1808-1871)
fransk skådespelerska
(1832-1891)
schweizisk-amerikansk naturvetare, professor
(1807-1873)
svensk violinist
(1849-1880)
rysk sångare, kördirigent och samlare av ryska folksånger, grundade 1868 en slavisk kör som uppträdde med i Ryssland, övriga Europa och USA
(1834-1908)
g.m. Johan Georg Teodor Ahlberg
(1840-1891)
kapten, löjtnant, kassadirektör i Stockholms inteckningsgrantiaktiebolag, g.m. Emma Cederschiöld, bror till Pauline Ahlberg och Adelaide Leuhusen
(1831-1891)
svensk författare, g.m konstnären Johan Julius Kronberg; syster till Adelaide Leuhusen
(1851-1896)
professor, rektor, kritiker, skrev under pseudonym A. Oksanen
(1826-1889)
arkitekt, konstnär, författare, g.m. Widolfa von Engeström
(1847-1914)
bildkonstnär, grafiker, g.m. Jac. Ahrenberg
(1845-1914)
familjen, i S:t Petersburg, och sommargäster i Haiko hos von Etters eller Heydens
kejsare av Ryssland
(1818-1881)
betjänt hos bröderna von Etter i S:t Petersburg
kung av Spanien
(1857-1885)
hertig av Edinburgh, earl av Kent och Ulster, hertig av Sachsen-Coburg-Gotha
(1844-1900)
son till conciergen, portvakten
finländsk senator, generallöjtnant, guvernör
(1828-1896)
friherre 1886, stabskapten, gjorde flera resor i Europa, Asien, Afrika och skrev reseskildringar
(1856-1901)
fru, g.m. "Tasso" Alfthan
(1856-1889)
g.m. läkaren Sven Karl Mauritz Konstantin Kynberg
(1851-1925)
godsägare, bror till Alma Alléen
(1853-1915)
konstnär, född i Nederländerna, utbildad på konstakademien i Antwerpen, brittisk hedersmedborgare
(1836-1912)
fransk författare och förmögen konstvän
(1853-1929)
friherre
(1850-1884)
greve, general
(1806-1884)
oidentifierad i detta sammanhang
g.m. Alexander Cronhjelm af Hakunge
(1844-1906)
dansk författare
(1805-1875)
d.y., ungersk greve, politiker
(1860-1929)
fransk arkitekt, lärare vid École des Beaux-Arts
(1819-1890)
finländsk modist, verksam i Helsingfors
brukspatron
(1833-1893)
fröken
chefredaktör, ordförande för Helsingfors fattigvårdsverk
(1853-1908)
son till Samuel och Fanny Antell
(1852-1926)
g.m. Kasten Antell
(1853-1919)
student, son till Fanny och Samuel Antell
(1847-1873)
läkare, samlare, donator
(1847-1893)
överste, politiker, vice lantmarskalk, verkställande direktör för Finlands hypoteksförening
(1845-1906)
geheimeråd, ämbetsman, g.m. 1. Fanny Alexandra Helen Wallenius, 2. Anna Wilhelmina De la Chapelle
(1810-1874)
dotter till Samuel och Fanny Antell, g.m. Elis Furuhjelm
(1850-1938)
dotter till Samuel och Fanny Antell, g.m. Ernst Emil Schybergson
(1862-1949)
student vid konstakademien i Antwerpen
(1849-1913)
Madame
(1831-1901)
fransk general, diplomat
(1817-1891)
g.m. Emmanuel Arago
fransk politiker, advokat, inrikesminister, deputerad, senator, sändebud
(1812-1896)
författare, politiker, på sin ålders höst konstervator på Luxembourgmuseet i Paris
(1802-1893)
fransk dirigent, tonsättare
(1825-1889)
svensk konstnär
(1842-1915)
operasångare
(1830-1896)
oidentifierad i detta sammanhang
familjen, Carl Alexander Armfelts familj
greve, ministerstatssekreterare, verkligt geheimeråd och ledamot av rikskonseljen
(1794-1876)
ämbetsman vid finska ministerstatssekretariatet i S:t Petersburg, g.m. Nadine Jacobson
(1850-1925)
författare, lektor i franska språket vid universitetet och normalskolan i Helsingfors
(1830-1880)
dotter till generaldirektören vid intendenturväsendet i Ryssland, verklige geheimerådet Johan von Jacobson och Emilie Ellis, g.m. Carl Alexander Armfelt
(1850-1941)
amerikansk konstnär, studerade vid konstakademien i Antwerpen, från Philadelphia
(1850-1914)
fransk författare
(1843-1896)
fru, finländsk gymnasitiklärare för kvinnor, kvinnosakskvinna, g.m. professor Georg August Asp
(1840-1920)
professor i estetik och modern litteratur, statsråd
(1847-1917)
fransk kompositör
(1782-1871)
fransk konstnär
(1851-1938)
hertig, fransk politiker, ledamot av Franska akademin
(1823-1904)
ungersk-rysk violinist
(1845-1930)
fransk dramatiker
(1820-1889)
advokat, bror till Sarah och Mary Austin
(1849-1920)
mor till amerikanskorna Sarah och Mary Austin, g.m. Ivers James Austin
(1820-1898)
g.m. Elisabeth Austin, far till Sarah och Mary Austin
(1808-1889)
kusin till John Singer Sargent, syster till Sarah Austin
(1855-1926)
kusin till John Singer Sargent, syster till Mary Austin
(1853-1907)
Madame, g.m. Thierion d'Avançon
mademoiselle, dotter till Thierion D'Avançon
kostymmakare och -uthyrare i Paris
gäst hos Madame Jacquinot
finländsk sångerska som studerade i Paris
fransk student vid dramatikavdelningen vid konservatoriet i Paris
amerikansk konstnär
(1847-1917)
fransk författare
(1799-1850)
dansk författare och journalist
(1857-1912)
fru, g.m. ägaren till hotellet Rose d'Or i Antwerpen
ägare till hotellet Rose d'Or i Antwerpen
fransk poet, medlem av Franska akademien
(1805-1882)
fransk librettoförfattare
(1825-1901)
fransk politiker
(1836-1897)
amerikansk stark kvinna
rysk furste och fältherre
(1814-1879)
fransk skådespelare främst verksam vid Théâtre des Variétés i Paris
(1837-1920)
fransk skådespelerska
(1855-1939)
läkare i Paris
fransk skådespelerska
(1854-1941)
fransk markis, författare
fransk skulptör
(1796-1875)
redaktör för Goupils fotografisamling, gallerist, konstnär
(1834-1909)
Madame, mor till konstnären Marie Bashkirtseff
ukrainsk konstnär, skulptör, skriftställare
(1858-1884)
sångerska
(1846-1928)
fransk student vid Gérômes ateljé i Paris
far till Jules och Émile Bastien-Lepage
Madame, gift med Émile Bastien-Lepage
fransk arkitekt och konstnär, bror till Jules Bastien-Lepage
(1854-1938)
fransk konstnär
(1848-1884)
amerikansk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen och i Paris
(1851-1899)
gamla fru, Charles Baudes mor
fransk gravör
(1853-1935)
fransk konstnär
(1828-1886)
kusin till Julian Alden Weir
fransk konstnär, illustratör
(1837-1891)
översatte andra delen av J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner till franska: Rècits de l'enseigne Staal (1886), översatte senare Knut Hamsuns Sult: La Faim (1895)
fransk överbefälhavare som ställdes inför krigsrätt efter fransk-tyska kriget
(1811-1888)
g.m. François Bazaine
(1847-1900)
Monsieur, oidentifierad i detta sammanhang, i Paris
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1851-1916)
belgisk konstnär, lärare vid konstakademien i Antwerpen
(1829-1905)
schweizisk konstnär
(1842-1899)
friherre, diplomat
(1861-1939)
svensk envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire (extraordinärt sändebud och befullmäktigad minister) i Köpenhamn
(1834-1904)
konstnär
(1831-1909)
fransk konstnär
(ca 1845-1909)
författare, lärare, agronom, bror till Adolf von Becker
(1834-1911)
amerikansk konstnär
(1852-1917)
jesuitordens stormästare
(1795-1887)
amerikansk författarinna
(1811-1896)
d.y., belgiskt konstnär, son till skalden Jan Van Beers
(1852-1927)
d.ä., flamländsk språkforskare och skald, far till konstnären Jan van Beers
(1821-1888)
rysk konstnär
(1841-1914)
Edelfelts skolkamrat
vicomtesse
fransk konstnär
(1845-1902)
Madame
Carl Albert Edelfelts kusin, agent för fängelseföreningen
(1844-1875)
andra hustru till Jesper Albrekt Benzelstierna, styvmor till Edelfelts farmor, "mormor Benzelstierna"
(1785-1861)
apotekare, fabrikant
(1823-1884)
fru, gift med Alfred Benzon d.ä.
(1823-1893)
dansk apotekare, fabriksägare, konstnär
(1855-1932)
dansk apotekare, fabriksägare, författare
(1856-1927)
fru, gift med Otto Benzon
(1869-1949)
mamsell, guvernant hos landshövdingsfamiljen Ekström på Ryhof, syster till Carl Oscar Berg
riksdagsledamot, tidningsredaktör, grosshandlare, predikant, g.m. Lina Sandell
(1839-1903)
svensk skulptör, g.m. Augusta Montgomery
(1839-1914)
finländsk kulturpersonlighet och teaterdirektör
(1834-1905)
grundare av Finska teatern, teaterchef, regissör
(1843-1906)
ärkebiskop, pedagog
(1798-1884)
dotter till ärkebiskop Edvard Bergenheim
(1855-1929)
svensk landskapsmålare
(1828-1880)
svensk konstnär
(1858-1919)
student vid konstakademien i Antwerpen, skulptör
kyrkoherde
(1808-1868)
kapten, g.m. Christina Charlotta Witthoff
svensk grosshandlare
svensk ingenjör, lantmätare, reseskildrare, vitterhetsidkare
(1834-1890)
g.m. Oscar Bernadotte, prinsessa Bernadotte och grevinna af Wisborg
(1858-1946)
prins av Sverige, avsade sig vid sitt giftermål 1888 sin arvsrätt och titeln Kunglig höghet, från 1892 greve av Wisborg
(1859-1953)
g.m. Fredrik Berndtson, mor till Gunnar och Axel Berndtson och Hulda von Born
(1827-1899)
finländsk journalist, författare, förläggare, konsthandlare, bror till Gunnar Berndtson
(1858-1937)
författare, tidningsredaktör, expeditionschef
(1820-1881)
konstnär, Edelfelts vän, Ellan de la Chapelles kusin, g.m. Hedvig Cronstedt
(1854-1895)
fransk skådespelerska, teaterägare, skulptör
(1844-1923)
familjen / släkten
fransk konstnär, skulptör, Edelfelts hyresvärdinna i Paris
(1825-1909)
Monsieur, g.m. konstnärinnan Hélène Bertaux, Edelfelts hyresvärd i Paris
fransk skådespelare och sångare
(1830-1888)
schweizisk konstnär
(1848-1906)
fransk konstnär, son till historiemålaren Louis Adolphe Besnard
(1849-1934)
tysk skulptör
biskop av Nîmes 1875–1888
(1821-1888)
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1852-1924)
professor i kostymlära och antik konsthistoria vid konstakademien i Antwerpen
österrikisk greve
(1809-1886)
lektor i franska språket
(1848-1898)
fransk djurtämjare och menageridirektör
(1839-1909)
fransk restauratör, ägare till Café Riche
(1816-1906)
svensk illustratör, litograf
(1804-1870)
morddömd som avrättades
preussisk och tysk statsman, Preussens ministerpresident och Tysklands rikskansler
(1815-1898)
g.m. Vilhelm Bissen
(1830-1905)
dotter till Vilhelm Bissen
dansk skulptör, professor vid Konstakademien i Köpenhamn, g.m. 1. Hanne Michelsen, 2. Anna Vilhelmine Bruun
(1836-1913)
svensk konstnär, professor
(1860-1929)
godsägare, lantbruksråd, g.m. Sigrid Lovisa Charlotta von Julin
(1843-1907)
fru, g.m. brukspatron Lars Magnus Björkenheim, mor till friherrinnan Louise Cedercreutz
(1816-1893)
godsägare, lantbruksråd
(1856-1934)
finländsk industriman, senare kommerseråd
(1866-1918)
godsägare
(1835-1878)
oidentifierad i detta sammanhang
g.m. Ivar Johannes Palin
(1854-1930)
agronom, godsägare
(1852-1904)
svensk sångare
författare
(1823-1896)
finsk officer
norsk sångerska
(1869-1963)
norsk skådespelare och teaterchef, son till Bjørnstjerne Bjørnson
(1859-1942)
norsk diktare, författare och samhällsdebattör
(1832-1910)
fru
(1835-1934)
amerikansk konstnär
(1847-1928)
fransk konstnär
(1846-1904)
författare, tidningsredaktör, riksdagsledamot
(1811-1868)
spansk skald, dramatiker, journalist, vistades på 1880-talet i Paris bl.a. som medredaktör för "Le Figaro"
(1844-1903)
fröken, eventuellt dotter till chilenska författaren och ambassadören i Paris Alberto Blest Gana (1830-1920)
dansk konstnär
(1834-1890)
dansk konstnär
(1834-1890)
dansk sceninstruktör
(1845-1926)
g.m. 1. Hans Brandel, 2. Peder Prydts Block
(1827-1898)
fransk-brittisk journalist, Times korrespondent i Paris
(1825-1903)
tysk dramatiker
(1852-1917)
grevinna
rysk konstnär
(1824-1896)
rysk målare
(1824-1893)
student från Uppsala, kanslisekreterare, bror till landshövdingskan Hildegard Ekström
(1847-1896)
systrar till Carolina Lindholm
teologie kandidat
oidentifierad i detta sammanhang
oidentifierad i detta sammanhang
friherrinna, g.m. 1. Carl Ollongren, 2. friherre Otto Abraham Boije af Gennäs
(1799-1879)
friherre, tidigare kapten i ryska sjöekipaget, konteramiral 1881, g.m. Eugenie Dasjkov
(1828-1903)
ryttmästare, adjutant hos generalguvernören över Finland, sedermera hovråd, kollegiiråd och ryskt statsråd
(1856-1918)
filosofisk skriftställare, bibliotekarie, teaterledare
(1835-1924)
järnfabrikant
(1813-1899)
fosterdotter till Jean Bolinder
(1858-1888)
filosofie licentiat (disputerat), docent i historia, riksarkivarie
(1827-1906)
kejsarinna av Frankrike, g.m. Napoleon III
(1826-1920)
fransk prins och tronpretendent, son till kejsar Napoleon III och Eugénie av Frankrike
(1856-1879)
fransk prinsessa, salongsvärdinna, brorsdotter till Napoleon I
(1820-1904)
Frankrikes president 1848–1852, vald till kejsare av Frankrike 1852, avsattes 1870
(1808-1873)
fransk guvernant hos familjen Leuhusen
fransk konstnär
(1822-1899)
fransk konstnär
(1833-1922)
amerikan i Paris, Julian Alden Weirs bekant
ingenjör
friherrinna, g.m. Rudolf Bernhard Elving
(1857-1948)
fröken, bekant till familjerna Watts, Sargents, Austins
fröken, bekant till familjerna Watts, Sargents, Austins
fröknarna
affärsman, Spaniens vicekonsul i Viborg, kommerseråd
(1848-1918)
svensk konstnär
(1847-1916)
Madame, mor till Henri Amic
familjen/släkten
finländsk friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1882-1945)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born, sedermera författare
(1879-1956)
finländsk friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1884-1964)
finländsk friherrinna, g.m. direktör Sven Palme, syster till Viktor Magnus von Born
(1861-1959)
friherrinna, g.m. V.M. von Born, Gunnar Berndtsons syster, Ellan de la Chapelles kusin
(1857-1891)
finländsk friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1887-1975)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1877-1918)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1886-1953)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1881-1950)
finländsk friherre, godsägare, politiker, lantdagsman, g.m.Hulda Berndtson, som var Ellan de la Chapelles kusin
(1851-1917)
fransk dramatiker, poet
(1825-1901)
svenska skådespelare, teaterregissör, teaterdirektör, g.m. 1. Charlotta Smedberg, 2. Charlotta Dorsch, 3. Ellen Holmström, 4. Emma Vernunft
(1840-1910)
holländsk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1852-1902)
fransk bibliotekarie vid Bibliothèque nationale i Paris och konsthistoriker, g.m. Claire Chevalier
(1849-1906)
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1851-1938)
fransk konstnär
(1825-1905)
fransk militär, politiker
(1837-1891)
fransk konstnär
(1824-1888)
d.y., fransk konstnär
(1852-1927)
fransk konstnär
(1827-1903)
kungaätt
redaktör, far till Gustave Bourgain
bror till Gustave Bourgain
mor till Gustave Bourgain
fransk konstnär
(1855-1921)
artillerilöjtnant
mor till artillerikaptenen
fransk konsthandlare, ägare till konthandeln Boussod, Valadon & Cie
(1826-1896)
Pasteurs administratör
Mademoiselle
engelsk student vid Gérômes ateljé i Paris
rysk kaptenlöjtnant, g.m. Alfhild Cedercreutz
skulptör
(1838-1921)
kapten i flottan, g.m. Alexandrine Federley
(1823-1906)
barnen, Albert Edelfelts kusiner, barn till Gustaf och Fanny Brandt
fru som Edelfelts faster Hermanine bor hos
häradshövding, Jönköping
familjen, Gustaf Brandts familj
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1868-1943)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1877-1950)
Albert Edelfelts kusin, son till Gustaf och Fanny Brandt
(1875-1881)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1872-1876)
Albert Edelfelts kusin, son till Gustaf och Fanny Brandt
(1871-1876)
g.m. Gustaf Brandt
(1842-1910)
Albert Edelfelts morbror, ägde Kiala gård, g.m. Fanny Pomell
(1829-1885)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1866-1938)
Edelfelts moster, syster till Alexandra Edelfelt
(1836-1862)
tjänstejungfru från Borgå, biten av rabiessmittad hund 1886
Albert Edelfelts kusin, son till Gustaf och Fanny Brandt
(1878-1939)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1869-1943)
dansk konsul i Rom, konstnär
(1797-1876)
lektor, författare, tidningsman
(1836-1884)
fransk konstnär
(1827-1906)
amerikansk konstnär
(1847-1928)
familjen / släkten, i Genua
fransk vicomtessa
tjänstefolk hos familjen Leuhusen på Granbäck i Jönköping
familjen / släkten
fransk politiker
(1821-1901)
fransk skådespelerska
sekreterare vid amerikanska legationen i Paris
kollegieassessor, kamrer i Senatens krigsexpedition
(1826-1908)
g.m. Alexander Wilhelm Brummer, mor till Johan Wilhelm Brummer
(1823-1882)
häradsdomare, son till Alexander Wilhelm Brummer och Hanna Sofia Falkman, g.m. 1. Tekla Helena Carlson, 2. Anna Lovisa Stjernvall
(1856-1931)
lagman, justitieborgmästare i Helsingfors
(1818-1874)
lantbruksråd
(1852-1928)
fransk konstnär
(1850-1920)
g.m. Max af Schultén 1887
(1860-1928)
dotter till ärkebiskop Edvard Bergenheim, g.m. kommunalrådet Christian Bruun
(1847-1916)
finländsk friherre, verkligt geheimeråd, ministerstatssekreteraradjoint och tillförordnad kansler för universitetet i Helsingfors
(1821-1888)
Madame
son till Ole Bull
(1839-1914)
norsk tonsättare, violinist
(1810-1880)
konsthandlare i Paris
svensk kapten
student
(1850-1877)
schweizisk konstnär
(1850-1921)
belgisk konstnär, lärare vid akademin i Antwerpen
(1837-1903)
grevinna
amerikansk konstnär [?]
bokhållare, morbror till Jac. Ahrenberg
(1847-1901)
herr, gäst hos d'Avançon
fröken, gäst hos d'Avançon
fransk konstnär
(1849-1935)
ägare till reseagentur
son till John och Louise Börjeson
(1876-1945)
svensk skulptör, professor, g.m. Louise Frederikke Anna-Mathea (Vitté) Bartholin
(1835-1910)
g.m. John Börjeson
(1851-1933)
läroverksadjunkt, filosofie doktor
dansk visdiktare, författare och journalist
(1822-1899)
tysk friherre, dirigent, tonsättare, pianist
(1830-1894)
fransk konstnär, professor vid École des Beaux-Arts
(1823-1889)
företagsledare, vicekonsul
(1850-1903)
markis av Caux, stallmästare för Napoleon III, g.m. Adelina Patti
(1826-1889)
chefredaktör
(1837-1891)
pjäsförfattare
schweizisk konstnär
(1810-1864)
student vid konstakademien i Antwerpen
fransk politiker
(1838-1897)
Madame, g.m. Ernest Camescasse
konstnär
Monsieur, värd för stället där Berndtson bor
fransk tenor, gav upphov till frisyren "à la Capoul"
(1839-1924)
från Haiko
portugisisk konstnär
fransk filosof
(1826-1887)
fransk konstnär, lärare
(1837-1917)
fransk konstnär, g.m. Carolus-Duran
(1839-1912)
fröken, gäst hos d'Avançon
fransk skulptör
(1824-1887)
slottsfogde vid slottet i Fontainebleau
idkare inom skepps- och tegelindustri, Carl Albert Edelfelts studiekamrat
(1818-1892)
fransk konstnär
(1855-1925)
engelsk jockey
spansk konstnär
(1847-1896)
fransk journalist och politiker, bonapartist
(1842/1843-1904)
jurist, lantdagsman
(1850-1922)
arkitekt
(1836-1912)
fransk skulptör, lärare
(1814-1894)
fransk kemist och farmakolog
(1795-1877)
fransk konstnär
(1841-1901)
dotter till friherre Johan Axel och Emelie Cedergreutz, g.m. 1. kaptenlöjtnant Konstantin Boyle, 2. ryske adelsmarskalken Mikael Petrovitj Scalon de Coligny
(1849-1929)
friherrinna, g.m. Johan Axel Cedercreutz, mor till Alfhild och Louise Cedercreutz
(1823-1905)
Edelfelts vän, läkare, sedermera riksdagsman
(1852-1924)
friherrinna, g.m. Charles Emil Cedercreutz, mor till Mille (Emil) Cedercreutz, Sofia Cedercreutz (g. von Kraemer) och Hedvig Maria Cedercreutz (g. Nordman)
(1826-1903)
dotter till friherre Johan Axel och Emelie Cedercreutz, g.m. Gustaf (Gösta) Aminoff
(1854-1911)
finländsk friherrinna, g.m. Axel Cedercreutz
(1848-1921)
friherrinna, g.m. referendariesekreteraren Johan Alfred Nordman
(1850-1887)
fröken, landskapsmålarinna
(1843-1884)
konstnär, löjtnant, ryttmästare, major, g.m. Amelie Sterky, bror till Emma Ahlberg
(1842-1908)
g.m. Henrik Cederschiöld
(1853-1934)
friherrinna, g.m. Gustaf Cederström
(1843-1912)
svensk friherre, konstnär, sedermera professor vid akademien för de fria konsterna i Stockholm
(1845-1933)
kammarherre, prins Eugens ressällskap i Paris, senare överkammarherre, g.m. Ulla Celsing
(1843-1921)
friherrinna, g.m. kammarherren Gustaf Herman von Celsing, ingick i prins Eugens ressällskap i Paris 1887
(1854-1916)
färghandlare i Paris
brittisk politiker
(1836-1914)
greve av Chambord, fransk tronpretendent
(1820-1883)
grevinnan, ärkehertiginna av Österrike-Este, prinsessa av Modena, fransk titulärdrottning, g.m. franska tronpretendenten Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné d'Artois, greve av Chambord, Henrik V
(1817-1886)
markisinna, d.ä.
fransk markisinna
(1840-1884)
fransk markis, god vän till Albert Edelfelt
amerikansk konstnär
(1843-1903)
fransk konstnär
(1825-1891)
fransk skulptör, medaljkonstnär
(1833-1891)
fransk neurolog, från 1860 professor i anatomisk patologi och nervsjukdomar vid Parisuniversitetet, från 1862 överläkare vid sjukhuset la Salpêtrière i Paris
(1825-1893)
rysk konstnär
(1840-1925)
förläggare
(1846-1905)
fransk författare, författarpseudonymen Erckmann-Chatrian tillsammans med Émile Erckmann
(1826-1890)
fransk politiker
(1820-1899)
fransk konstnär, g.m. Henri Bouchot
oidentifierad i detta sammanhang
polsk konstnär
(1849-1914)
brittisk litteratör bosatt i Paris, skrev för tidningar, bl.a. för amerikanska tidskriften Harper's Magazine
(1846-1892)
mademoiselle, ägare till restaurant i Paris
fröknarna
konung av Danmark
(1818-1906)
fransk guld- och silversmed, industriman, grundare av företaget Christofle
(1805-1863)
fransk konstnär, massier (ateljéföreståndare) 1874 för Gérômes ateljé, missionär, präst, författare
(1850-1933)
finländsk författare, översättare, politiker
(1848-1924)
lady, g.m. lord Randolph Churchill, amerikansk societetsskönhet, mor till Winston Churchill
(1854-1921)
brittisk lord, politiker, finans minister, Indien minister, far till Winston Churchill
(1849-1895)
kemist, professor
(1836-1890)
sekreterare vid katolsk "propaganda"
fransk konstnär
(1852-1939)
fransk general och politiker
(1810-1882)
fröken
fransk journalist, teaterledare och författare
(1840-1913)
redaktör för den belgiska tidningen le Précurseur, bror till Emile Claus
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1849-1924)
fröknarna, döttrar till franska politikern Georges Clemenceau
fransk politiker och konseljpresident
(1841-1929)
g.m. Georges Clemenceau
(1848-1922)
finländsk läkare
(1858-1933)
häradshövding, hovrättsråd, senator
(1842-1906)
fransk konstkritiker och konsthistoriker
(1821-1887)
fransk politiker
(1819-1900)
fransk konstnär
(1794-1880)
medlem i Fornminnesföreningens expedition sommaren 1871, filosofie magister, lärare i historia och geografi
(1850-1942)
klädeshandlare i Antwerpen
oidentifierad i detta sammanhang
teologie doktor, professor vid universitetet i Helsingfors 1883-97, sedermera biskop, berättas 1887 ha yrkat hos stadens polismästare på förbud mot Gustaf af Geijerstam att föreläsa i Helsingfors
(1848-1924)
fransk konstnär
(1850-1916)
familjen / släkten, Bristol, Rhode Island, USA
Mrs, g.m. George Colt
fransk konstnär
(1850-1916)
fransk konstnär, från Marseille
(1850-1925)
fransk tjänsteman, författare, medlem av Franska Akademin
(1842-1908)
fransk skådespelare
(1841-1909)
fransk konstnär
(1845-1924)
tysk konstnär
(1783-1867)
tysk konstnär
(1783-1867)
Madame, miljonär
student vid konstakademien i Antwerpen
fransk konstnär
(1796-1875)
fröken
fransk greve, historiker
(1830-1889)
fransk konstnär
(1819-1877)
fransk konstnär
(1852-1923)
fransk konstnär
(1815-1879)
fröknarna
finländsk grevinna, en av Carl Magnus och Hortense Creutz sju döttrar
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Axel August Cronhielm af Hakunge
(1852-1884)
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Arthur von Willebrand
(1854-1937)
greve, guvernör i Åbo och Björneborgs län, ägare till godset Malmgård i Pernå, Carl Albert Edelfelts studiekamrat
(1821-1893)
finländsk greve
(1851-1871)
finländsk greve
(1863-1887)
grevinna, g.m. greve Carl Creutz
(1826-1911)
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Gustaf Armfelt
(1853-1930)
finländsk greve
(1868-1870)
finländsk greve
(1857-1880)
skeppsvarvsägare
(1827-1889)
fransk skådespelerska
(1847-1901)
familjen / släkten, Gunnar Berndtsons fru, Hedvig Berndtsons släkt
syster till Heddi Berndtson, f. Cronstedt, g.m. Axel Lille
(1863-1933)
oidentifierad i detta sammanhang
g.m. Carl Henrik Adam Falkenberg af Bålby
friherrinna
(1857-1933)
finländsk friherrinna, g.m. Gunnar Berndtson, dotter till friherre Johan Frans Andreas Galindo Cronstedt och Olga Beatrice Cronstedt
(1865-1913)
direktör för Finlands föreningsbank
(1832-1907)
oidentifierad i detta sammanhang
fransk jurist och politiker
(1796-1880)
fransk kulturminister, politiker, hertig
(1818-1902)
abbot, Madame Enjolras biktfar
(1839-1884)
professor i estetik och modern litteratur, statsråd
(1807-1881)
finländska adliga familjen / släkten, nr 199 på Finlands Riddarhus
storfurstinna, kejsarinna
(1847-1927)
g.m. Pascal Dagnan-Bouveret
fransk konstnär
(1852-1929)
svensk notarie
fransk konstnär
(1847-1916)
belgisk konstnär
(1830-1909)
direktör för Musée des Thermes et Hôtel de Cluny i Paris
(1818-1893)
fransk landskapsmålare, grafiker, illustratör
(1817-1878)
fransk författare och journalist
(1840-1897)
dansk författarinna
(1865-1897)
engelsk student vid konstakademien i Antwerpen
friherrinna, g.m. Alex Fredrik de la Chapelle (Ellan de la Chapelles farbror)
(1841-1936)
friherre, godsägare, statsråd, far till Ellan de la Chapelle, sedermera Albert Edelfelts svärfar
(1821-1893)
finländsk friherre och godsägare, ägare till Lindö, hovrättsråd, Ellan de la Chapelles farbror
(1833-1908)
finländsk friherrinna, g.m. Albert Edelfelt i januari 1888
(1857-1921)
friherrinna, mor till Ellan de la Chapelle, sedermera Albert Edelfelts svärmor
(1829-1905)
amerikansk societetsskönhet, konstnär [?], g.m. arkitekten Arthur Rotch 1892, Ralph Wormeley Curtis 1897
(1867-1933)
fransk konstnär
(1803-1860)
greve av Glücksberg, fransk diplomat, politiker
(1819-1886)
riksgrevinna, dotter till ryska diplomaten, geheimerådet Gustav Ernst Stackelberg, g.m. friherre Théodore Decazes, frånskild
(1827-1909)
ärkebiskop av Mechelen
(1810-1883)
arkitekt
(1838-1899)
fransk konstnär
fransk konstnär
(1798-1863)
oidentifierad i detta sammanhang
fransk skådespelare
(1826-1903)
geniekapten
rysk furstinna, furstinna av San Donato, g.m. Paul Demidov
(1853-1917)
rysk furste, furste av San Donato, son till Aurora Karamzin och Paul Demidov d.ä.
(1839-1885)
egyptisk pascha, student vid Bonnats ateljé i Paris
fransk konstnär
(1848-1912)
affärsman, grosshandlare, adlad 1880
(1823-1897)
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1855-1947)
norsk konst- och litteraturhistoriker
(1834-1917)
präst från Mecklenburg
rysk generalkonsul
professor, senator
(1835-1909)
skådespelerska, g.m. Axel Bosin
(1849-1908)
fransk konstnär, bokillustratör
(1832-1883)
rysk författare
(1821-1881)
dansk författare och konstnär
(1846-1908)
fransk författare
(1832-1895)
fransk journalist, polemiker, skribent
(1844-1917)
redaktör för tidningen Independence Belge, far till konstsudenten Jules Dubois
fransk student vid konstakademien i Antwerpen, från Lille
amerikansk konstnär
(1847-1885)
belgisk student vid konstakademien i Antwerpen
fransk konstnär och skulptör
(1829-1905)
fransk konstnär
(1819-1883)
fransk konstnär
(1843-1896)
fransk konstnär, från Marseille
(1853-1927)
herr, oidentifierad
abbot, stamgäst hos Madame Enjolras
d.y., fransk författare, medlem av Franska akademien
(1824-1895)
d.ä., fransk författare
(1802-1870)
yngre dotter till Alexander och Nadine Dumas
(1867-1943)
handlande i Helsingfors
fransk skulptör, lärare vid École des Beaux-Arts
(1801-1884)
student
(1843-1873)
fransk biskop
(1802-1878)
ärkebiskop av Orleans
(1802-1878)
fransk skådespelare, kallad Dupuis
(1824-1891)
Mademoiselle, lärare i franska
familjen / släkten
markisinnan
fransk konstnär
(1841-1891)
solfjädersfabrikant i Paris
(1802-1889)
konststudent
fransk poet och politiker
(1846-1914)
tysk teolog, historiker, präst
(1799-1890)
norsk konstnär
(1864-1940)
baltisk-tysk konstnär
(1841-1916)
kanadensisk-amerikansk konstnär
(1849-1896)
svensk konstnär
tysk arkitekt
Albert Edelfelts kusin i Reval [Tallinn]
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt, direktör, köpman
(1870-1946)
(1854-1905)
Albert Edelfelts mor
(1833-1901)
Albert Edelfelts syster, lärarinna
(1866-1934)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Erik och Clara Edelfelt, stiftsjungfru
(1873-1890)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Erik och Clara Edelfelt, g.m. Emrik Öhman
(1865-1938)
Albert Edelfelts syster, författare, lärarinna
(1869-1934)
Albert Edelfelts far, arkitekt, överdirektör för Överstyrelsen för allmänna byggnader i Finland
(1818-1869)
g.m. Albert Edelfelts farbror Erik Edelfelt
(1843-1912)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Erik och Clara Edelfelt, stiftsjungfru, kassörska
(1880-1967)
Albert Edelfelts syster
(1859-1876)
Albert Edelfelts farbror, kapten i svenska handelsflottan, verkställande direktör för sjöförsäkringsaktiebolag Ocean
(1827-1894)
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt, löjtnant
(1876-1904)
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt
(1866-1888)
Carl Albert Edelfelts syster
(1829-1911)
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt, verkställande direktör i sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir
(1868-1933)
svensk författare, sedermera hertiginna av Cajanello
(1849-1892)
bokhandlare, förläggare, konsthandlare, kommerseråd
(1829-1907)
prins av Wales, senare kung av Storbritannien, kejsare av Indien
(1841-1910)
spansk konstnär
(1845-1915)
svensk friherre, löjtnant, ägare till gymnastikinstitut vid nr 86 Boulevard Haussmann i Paris
(1855-1918)
finländsk kvinnosakskvinna, författare, syster till Gustaf Robert Ehrnrooth på Tervik
(1826-1905)
dotter till Gustaf Robert Ehrnrooth och Wilhelmina Ottiliana Ehrnrooth, f. De Geer af Tervik; 1883 g.m. stabskaptenen Alexander Wilhelm von Knorring, deras första barn Sara Vilhelmina föddes 5.12.1885
(1862-1935)
generallöjtnant, krigsminister i Bulgarien,Finlands ministerstatssekretarerae i S:t Petersburg; bror till Adelaide Ehrnrooth
(1833-1913)
g.m. Teodor von Frenckell, dotter till Gustaf Robert och Vilhelmina Ottiliana Ehrnrooth på Tervik
(1857-1906)
generalmajor vid kejserliga sviten, generallöjtnant vid gardesinfanteriet, g.m. Vilhelmina Ottiliana Ehrnrooth De Geer till Tervik
(1821-1911)
g.m. Alexander Sebastian Ehrnrooth, dotter till Gustaf Robert och Vilhelmina Ottiliana Ehrnrooth på Tervik
(1858-1927)
grevinna, syster till Vilhelmina Ottiliana Ehrnrooth på Tervik, g.m. Carl Albert Ehrnrooth 1862–1873, g.m. Konni Zilliacus 1878–1889
(1844-1927)
fröken
(1866-1941)
svensk konstnär
(1849-1899)
g.m. Mikael Julius Valdemar Ekelund, dotter till Wilhelmina och Gustaf Adolf Mellin
(1850-1889)
läkare, g.m. Constance Mellin
(1843-1902)
dotter till Fredrik och Fanny Ekenstierna, g.m. Georg Gustaf Nordensvan
(1862-1949)
g.m. intendent Fredrik Ekenstierna
(1837-1910)
kapten, intendent på Gripsholms slott, kammarherre, g.m. Fanny Björkman
(1829-1884)
teolog, docent vid Lunds universitet, senare professor
(1846-1911)
grosshandlare, industriidkare, kommerseråd
(1837-1912)
kommerserådinna, g.m. August Eklöf
(1857-1924)
herr
svensk byggmästare, arkitekt, industriman, skriftställare
(1816-1884)
konstnär
(1808-1873)
landshövding i Jönköpings län
(1818-1903)
landshövdingsparet Carl och Hildegard Ekströms dotter
(1855-1927)
g.m. landshövding Carl Ekström
(1826-1878)
svensk konstnär
(1844-1935)
Walter Runebergs svåger
extra ordinarie kontorsskrivare, släkting till Edelfelt
(1831-1899)
fröknarna, Alexander Venjaminovitj och Sofia Alexandrovna Ellis döttrar
familjen, i S:t Petersburg
son till Alexander Venjaminovitj Ellis
generalmajor, sedermera general av infanteriet och kommendant i Peter-Pauls-fästningen i S:t Petersburg
(1825-1907)
dotter till Alexander Venjaminovitj Ellis, Emilie von Etters kusin
(1864-1905)
advokat, yngre direktör i Föreningsbanken, senare industriledare och bergsråd, g.m. friherrinnan Anna von Bonsdorff
(1849-1927)
amerikansk marinmålare, student vid konstakademien i Antwerpen
(1847-1912)
amerikansk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1847-1912)
barn i Luxembourg-trädgården 1886
concierge, portvakt på Avenue de Villiers 147
lektor i grekiska, orientalist, Finlands första assyriolog
(1841-1876)
sekreterare vid Borgå domkapitel, senare direktör för Finlands Bank, senator
(1840-1904)
fröken
fru, oidentifierad i detta sammanhang
Madame med pension, där finländska damer brukar bo under sina vistelser i Paris
son till Madame Enjolras
Monsieur
konstsamlare, konstkritiker och konsthistoriker, ägare av tidningen Gazette des Beaux-Arts från 1885
(1849-1905)
g.m. Maurice Ephrussi, skild 1904
(1864-1934)
fru, hyresvärdinna åt Schultz i Antwerpen
fransk författare, författarpseudonymen Erckmann-Chatrian tillsammans med Alexandre Chatrian
(1822-1899)
tysk läkare i Rom
svensk konstnär [?]
fröken
familjen / släkten
svensk skådespelerska, g.m. August Strindberg
(1850-1912)
Madame, rysk pianist
(1851-1914)
skådespelerska
(1836-1892)
Mademoiselle, fransk modist
professor i estetik och modern litteratur, grundare av Finsk Tidskrift, statsråd
(1834-1910)
professor i kirurgi, statsråd
(1831-1881)
gossarna, söner till Sebastian och Emilie von Etter
familjen, Edelfelts familjebekanta i Haiko och S:t Petersburg
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1867-1939)
dotter till Sebastian och Emilie von Etter
(1869-1919)
innehavare av Haiko gård, dotter till generaldirektören vid intendenturväsendet i Ryssland, verklige geheimerådet Johan von Jacobson och Emilie Ellis, g.m. Sebastian von Etter
(1842-1923)
finländsk grevinna, dotter till ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, gift med Alexander von Etter d.ä., svägerska till Emilie von Etter
(1831-1922)
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1863-1941)
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1865-1935)
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1861-1937)
prins av Sverige, arméofficer, konstnär, konstmecenat, bedrev konststudier i Paris 1887–1889
(1865-1947)
lärare, rektor, författare, språkforskare, författare till läroböcker i finska språkets grammatik
(1818-1872)
föreståndare för bankirhuset Havenith & Co i Antwerpen
dansk konstnär
(1825-1910)
medlem i Fornminnesföreningens expedition sommaren 1871, läkare, kollegieråd
(1850-1919)
svensk konstnär
(1825-1907)
polismästare
fransk general
(1818-1889)
far till Maxime Faivre
fru, Maxime Faivres mor
fransk konstnär
(1856-1914)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin
(1855-1880)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin, g.m. Carl Anton Alexander Jägerhorn af Spurila, skild 1881
(1849-1918)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinan Charlotta Mellin, g.m. Oskar Alfthan
(1856-1917)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin, anställd vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors
(1848-1909)
oidentifierad i detta sammanhang
fransk skulptör
(1831-1900)
apotekare i Jönköping
(1835-1906)
friherre, svensk attaché i Paris 1886–1887
(1860-1917)
fröken, syster till Hanna Sofia Brummer
(1825-1902)
dansk officer, politiker, teaterchef
(1817-1894)
svensk skulptör
(1848-1899)
belgisk konstnär, student och senare lärare vid konstakademien i Antwerpen
(1858-1938)
konstnär
fransk operasångare
(1830-1914)
fransk tonsättare, pianist, organist
(1845-1924)
Mademoiselle Favart, fransk skådespelerska
(1833-1908)
fransk statsman
(1809-1880)
statsråd, landshövding, riksdagsledamot, justitiekansler, g.m. Maria Ulrika Hilda Klementina Möllerhjelm
(1799-1882)
dotter till landshövding Arvid och Hilda Faxe, syster till Ida Uggla
g.m. Arvid Gustaf Faxe
(1818-1897)
fransk skådespelare
(1833-1916)
järnvägstjänsteman, bror till Georg Gottfrid Federley
(1844-1906)
affärsman
(1850-1920)
tysk reseagent, köpman
(1842-1907)
konststudent
Madame, markisinna de la Ferronays, g.m. Henri Marie Auguste Ferron, markis de la Ferronays
(1845-1907)
fransk politiker, konseljpresident
(1832-1893)
spansk/katalansk läkare och bakteriolog
(1851-1929)
fransk romanförfattare och dramatiker
(1821-1890)
som barn biten i arm och ben av rabiessmittad hund
fransk konstnär
(1838-1921)
tysk affärsman i Antwerpen
familjen Edelfelts tjänsteflicka [?]
fransk gravör och illustratör
(1831-1911)
fransk astronom och populärvetenskaplig författare
(1842-1925)
fransk konstnär
(1809-1864)
finländsk skriftställare, tonsättare
(1858-1925)
fröken, systrarna Edelfelts väninna
fransk politiker
(1841-1920)
estnisk adelsman och godsägare
(1798-1884)
kyrkoherde i Pargas
(1821-1903)
operasångerska
(1856-1936)
herrarna
Madame
familjen / släkten
jesuitabbot
dansk operasångare, son till Johannes Forchhammer
(1868-1928)
dansk dövpedagog, son till Johannes Forchhammer
(1861-1938)
dansk rektor
(1827-1909)
svensk konstnär
(1842-1934)
oidentifierad i detta sammanhang
skulptör
(1860-1935)
änkefru, g.m. 1. Forsman, 2. notarie Dahlström
skulptör
(1845-1899)
vice häradshövding, magistratssekreterare
(1825-1896)
sånglärare, syster till Filip Forstén
operasångare, sånglärare
(1852-1932)
konstnär, överingenjör, skald, överstelöjtnant
(1817-1886)
spansk (katalansk) konstnär
(1838-1874)
Mademoiselle
Madame
Monsieur
amerikansk konstnär
(1852-1910)
finländsk konstnär, studerade i Düsseldorf och Paris 1885–1888
(1862-1932)
kejsare av Österrike, kung av Ungern
(1830-1916)
kung av Danmark
(1808-1863)
kronprins av Danmark, fr.o.m. 1906 kung Frederik VIII av Danmark
(1843-1912)
rysk baronessa, gift med baron Freedericksz
fröken, dotter till friherre Freedericksz
rysk baron, generalmajor, militärattaché på ryska ambassaden
(1839-1914)
industriman, förläggare, kommerseråd, g.m. Ida Mathilda Bublina Kuhlström
(1821-1878)
g.m. Frans Wilhelm von Frenckell
(1823-1903)
student, son till Frans och Ida von Frenckell
(1860-1892)
dotter till Frans och Ida von Frenckell, g.m. 1. Sergej Ziminskij, 2. stabskaptenen Torsten Lode
(1863-1938)
fru, g.m. Waldemar von Frenckell
(1864-1933)
gardeslöjtnant, verkställande direktör, son till Frans och Ida von Frenckell, g.m. Fanny Lovisa Ehrnrooth
(1855-1902)
verkställande direktör för Frenckellska tryckeri Ab och Leppäkoski fabriker Ab, son till Frans och Ida von Frenckell, g.m. Sigrid Procopé
(1853-1936)
fransk präst
(1827-1891)
professor, språkforskare
(1836-1911)
son till Alexander Reinhold Frey
(1867-1922)
hovrättsråd, justitieborgmästare i Viborg, lantdagsman
(1825-1877)
dotter till Alexander Reinhold Frey
operasångare
(1856-1913)
fransk politiker, konseljpresident
(1828-1923)
svensk sångerska, Oscar II:s hålldam, g.m. 1. Pascal d'Aubebard vicomte de Ferussac; 2. Edvard Leman
(1852-1934)
fransk konstnär
(1853-1942)
fransk konstnär och författare
(1820-1876)
finländsk konstnär, studerade i Paris 1888, g.m. lektor Knut Albert Segerstråle 1889
(1867-1946)
fransk konstnär
(1819-1886)
fransk skulptör
(1824-1910)
restaurangägare
fröknarna, avser eventuellt Hedvig von Alfthans systrar
tjänsteman, publicist, g.m. Selma Antell
(1850-1910)
senator, prokurator, president för Viborgs hovrätt, statsråd
(1810-1871)
fransk skådespelerska
(1821-1858)
svensk mecenat, konstsamlare, grosshandlare
(1827-1902)
Alexandra Edelfelts väninna, bodde länge tillsammans med familjen efter Carl Albert Edelfelts död
(1830-1908)
rådman
(1829-1881)
Don José Gadea Mengíbars dotter i Granada, 1882 g.m. svenska konstnären Hugo Birger
rysk furste, general, konstnär, mecenat
(1810-1893)
fransk operasångare, teaterledare
(1848-1918)
fransk bankir
fransk konstnär
(1854-1941)
Mademoiselle, cellist
furstinna, oidentifierad i detta sammanhang
belgisk konstnär
(1810-1887)
fransk konstnär, son till Pierre-Victor Galland
(1855-1922)
fransk konstnär, ornamentalist, professor vid École des Beaux Arts
(1822-1892)
fransk markisinna, gift med generalen, markis Gaston de Galliffet
(1830-1901)
fransk markis, militär, minister
(1830-1909)
finländsk konstnär, efter 1905 Akseli Gallen-Kallela
(1865-1931)
fransk statsman
(1838-1882)
italiensk frihetskämpe
(1807-1882)
fransk arkitekt
(1825-1898)
fransk politiker
(1803-1878)
fransk tecknare som egentligen hette Sulpice Guillaume Chevalier
(1804-1866)
syster till Madame Gueldry
filosofie doktor, professor vid lycéet i Orléans, svåger till Madame Gueldry
son till herr och fru Gazeau; Ferdinand Gueldrys kusin
baron, g.m. Johanna Gyllenhammar (släkting till Edelfelt)
(1836-1925)
belgisk skulptör, son till Jozef Geefs
(1850-1933/34)
skulptör, lärare vid konstakademien i Antwerpen, senare dess direktor
(1808-1885)
belgisk skulptör, bror till Jozef Geefs
(1805-1883)
kontorsskrivare, dotter till Sten Porse och Juliana Geete
(1851-1922)
hovrättsråd, sedemera president av Göta hovrätt, riksdagsledamot, ledamot av Jönköpings läns landsting
(1817-1886)
svensk konstnär
(1844-1920)
svensk författare
(1858-1909)
kastellan (vaktmästare) på Gripsholm
arkitekt, konstnär, poet
(1836-1914)
kung av Grekland, prins av Danmark
(1845-1913)
dansk konstnär
(1818-1871)
fransk konstnär
(1852-1929)
assessorska, g.m. Sten Porse Geete, släkting till Edelfelt
(1785-1867)
rysk ambassadsekreterare i Paris
(1856-1932)
fransk gravör och samlare, innehavare av fotogravyrateljé i Paris
(1853-1903)
furste med palats i Venedig
sjukvårdare i Rom
schweizisk gravör, verksam i Frankrike, far till Paul och Charles Girardet
(1780-1863)
fransk konstnär, son till Paul Girardet, bror till Jean och Léon Girardet
(1853-1907)
fransk konstnär, bror till Eugène och Léon Girardet, son till Paul Girardet
(1856-1938)
fransk konstnär, bror till Eugène och Jules Girardet, son till Paul Girardet
(1856-1895)
fransk gravör av schweiziskt ursprung, son till Charles Sameul Girardet, far till Eugène, Jules och Léon Girardet
(1821-1893)
fransk konstnär
(1842-1932)
schweizisk konstnär
(1808-1874)
fransk politiker
(1828-1905)
assessor
(1845-1895)
mordmisstänkt
professor i historia vid konstakademien i Antwerpen, redaktör på tidningen Précurseur
godsägare, morbror till konstnären Frédéric Matthæi
arkitekt från Strasbourg
fransk fotograf
fransk skådespelare
(1822-1901)
dotter till Charles Gounod
syster till tonsättaren
fransk tonsättare
(1818-1893)
konstnär, son till tonsättaren Charles Gounod
(1856-1935)
Madame, g.m. Adolphe Goupil
fransk konsthandlare, grundare av firman Goupil & Cie, svärfar till Jean-Léon Gérôme
(1806-1893)
fransk konstnär
(1839-1883)
svensk operasångerska, skådespelare, g.m. Carl Evert Taube
(1852-1940)
informator hos familjen Leuhusen
fransk barnläkare
(1843-1907)
fransk poet och dramatiker
(1850-1930)
hovrättsråd
(1811-1875)
fransk sopran och skådespelerska
(1852-1939)
fröken
g.m. Carl-Gustaf Standertskjöld
(1850-1901)
familjen
konstnär, teckningslärare
(1841-1932)
lady
lord
brittisk akvarellist, barnboksillustratör, författare
(1846-1901)
läkare
(1842-1886)
norsk tonsättare
(1843-1907)
oidentifierad i detta sammanhang
tillhörde 1885–1891 Finska statssekretariatet i S:t Petersburg, senare chef för fångvårdsstyrelsen, självständighetsaktivist, sändebud, verkligt statsråd
(1852-1927)
skotte från Glasgow i Göteborg
mor till Clara Edelfelt och Anna Catharina Palander
italiensk markis
fransk officer, forstmästare [?], son till Jules Grosjean
(1863-1892)
fröken, kusin till fru Weissgerber, senare gift med Auguste Samuel Marti
(1868-1924)
Madame, g.m. Jules Grosjean
(1833-1909)
fransk politiker och ämbetsman, far till Elisabeth och Daniel Grosjean som Edelfelt målade ett porträtt av
(1830-1901)
herrskapet Edelfelts tjänsteflicka i Paris
belgisk konstnär
(1825-1870)
tysk konstnär
(1844-1890)
fransk karikatyrtecknare
(1827-1892)
fransk politiker, president 1879–1887
(1807-1891)
fröken, oidentifierad i detta sammanhang
herr, från Åbo
schweizisk konsthistoriker och reseskriftställare
(1819-1898)
fransk arkitekt och lärare vid École des Baux-Arts i Paris
(1834-1908)
norsk konstnär
(1825-1903)
fransk målare
(1802-1880)
syster till Ferdinand Gueldry, blind
bror till Ferdinand Gueldry
mor till Ferdinand Gueldry
far till konstnären Ferdinand Gueldry
fransk konstnär
(1858-1945)
Madame, syster till Henri Amic
franska författaren Henri Amics svåger
fransk skulptör, direktor för École des Beaux-Arts i Paris
(1822-1905)
fransk konstnär
(1840-1887)
fransk historiker, statsman
(1787-1874)
lärare i ryska, direktör för Finska Föreningsbankens kontor i Borgå
(1824-1897)
svensk publicist och kåsör, g.m. Constance Ullner
(1859-1911)
ungersk-tysk danskompositör och dirigent
(1809-1889)
fröken
son till prof. Fridolf Gustafsson, som barn biten i kinden av rabiessmittad hund
(1880-1927)
kung av Sverige
(1858-1950)
fröken, systrarna Edelfelts väninna
länsagronom, skulptör
(1838-1915)
fröken, syster till Axel Gyldén
(1833-1919)
efterkommande till Gustaf Vilhelm Gyllenhammar och Carolina Dorotea Benzelstierna, släkting till Edelfelt
herrskapet [?]
fransk konstnär, Edelfelts lärare i Paris på 1870-talet
(1824-1904)
g.m. Jean-Léon Gérôme, dotter till Adolphe Goupil
(1842-1912)
dotter till Jean-Léon Gérôme, g.m. Aimé Morot
oidentifierad i dettsa sammanhang
amerikansk gravör
oidentifierad son till Viktor von Haartman
forstmästare, g.m. Elma Kempe
(1839-1907)
g.m. Alfred von Haartman
(1853-1904)
g.m. Viktor von Haartman, dotter till Fanny och Samuel Antell
(1842-1911)
finländskt statsråd, affärsman, bror till Fanny von Born, morbror till Viktor Magnus von Born och Hanna Palme
(1839-1902)
senator, lantmarskalk, medlem i Kommittén för Finska ärenden, ordförande för Finlands Banks direktion
(1830-1895)
d.y., kommerseråd, affärsman, ledare av handelshuset Hackman & Co
(1801-1879)
direktör för Hackman & Co, lantdagsman, kommerseråd, son till Johan Friedrich Hackman
(1842-1925)
dansk krigsminister
(1810-1887)
svensk konstnär
(1841-1909)
svensk konstnär
(1852-1921)
fru, g.m. August Hagborg
(1863-1934)
finländsk professor i neurologi
(1860-1935)
svensk professor i straffrätt
(1845-1910)
operadirektör
(1819-1896)
tjänstejungfru, biten av rabiessmittad hund 1886
nederländsk konstnär
(ca 1580-1666)
amerikansk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1853-1936)
g.m. Martin Hammerich
(1820-1904)
dotter till Martin och Anna Mathea Hammerich
professor, skolman, litteraturhistorisk författare, g.m. Anna Mathea Aagaard
(1811-1881)
dotter till Martin och Anna Mathea Hammerich
John G. Johnsons agent i Paris
elsassisk arkitekt
tysk violoncellist
tysk filosof
(1842-1906)
g.m. Otto Haslund
(1857-1923)
dansk konstnär
(1842-1917)
löjtnant
svensk skulptör
(1849-1894)
dansk skulptör
(1844-1912)
kamrer, direktör för Finlands Bank
(1830-1880)
statsarkivarie
(1850-1942)
greve, fransk politiker och historiker, medlem av Franska akademien
(1809-1884)
belgisk rentier, bankir
(1827-1913)
oidentifierad i detta sammanhang
jesuitabbot
familjen / släkten
herr
svensk författare och teaterman
(1828-1908)
kyrkoherde, förgrundsgestalt inom den evangeliska väckelserörelsen i Finland
(1811-1893)
ägare av gården Meldola i Pemar, g.m. Wilhelmina Bergenheim.
(1844-1906)
dotter till ärkebiskop Edvard Bergenheim, g.m. Robert Hedenberg
(1841-1914)
stiftsjungfru
(1847-1927)
fransk skådespelerska [?]
norsk tandläkare i Paris, professor vid École Dentaire de Paris
(1860-1917)
familjen / släkten
finländsk lärare i gymnastik, professor
(1842-1927)
spegelfabrikör
unga herr, oidentifierad i detta sammanhang
far till Wilhelm Heintze, direktör i musik (musiklärare), organist, tonsättare
(1825-1909)
son till Gustaf Wilhelm Heintze, direktör i musik, dirigent och organist
(1849-1895)
konstnär
g.m. Theodor von Hellens, syster till Wolmar af Heurlin
(1840-1918)
senator, lantdagsman, ägare till Rövarnäs, g.m. Augusta af Heurlin
(1826-1896)
svensk konstnär, professor
(1851-1890)
dansk konstnär
(1847-1907)
tysk förläggare och geograf, gav ut resehandböcker med tidtabeller, far till tecknaren Albert Louis Ulrich Hendschel
fransk konstnär
(1829-1905)
dansk skådespelerska
(1850-1939)
dansk konstnär och illustratör
(1850-1908)
tysk klassisk filolog och epigrafiker, förste sekreterare vid tyska arkeologiska institutet i Rom
(1816-1887)
svensk baron, konstnär
(1827-1913)
dotter till svensk-norske konsuln i Helsingfors Conrad Hernmarck, g.m. Herman Theodor Daug
(1855-1916)
publicist, affärsman
(1845-1896)
g.m. Axel Herman Söderlund, syster till Rafael Hertzberg
(1853-1883)
löjtnant, innehavare av gården Qvidja
(1837-1907)
familjen/släkten, generalguvernör Fedor Logginovitj Heydens familj
fröken
son till generalguvernören, greve Fedor Logginovitj Heyden
(1859-1919)
grevinna, g.m. generalguvernören för Finland, greve Fedor Logginovitj Heyden
(1833-1894)
generalguvernör för Finland 1881–1898, infanterigeneral
(1821-1900)
riksantikvarie, föreståndare för Nationalmuseum i Stockholm, ledamot av Svenska Akademien
(1806-1884)
svensk medeltidsforskare, arkeolog, riksantikvarie
(1842-1913)
fransk gravör
(1824-1897)
svensk konstnär
(1849-1911)
professor i matematik, rektor, far till Carl Fredrik Hill
(1793-1875)
amerikansk konststudent i Antwerpen
g.m. Robert Emil Hisinger
(1845-1922)
assessor, hovrättsråd, g.m. Adelaide Thesleff
(1838-1889)
finländsk bankdirektör, läkare
(1853-1918)
oidentifierad i detta sammanhang, eventuellt den mytiska jätten "Hobergsgubben"
amerikansk konsthandlare
operasångare
(1853-1881)
norsk läkare i Rom
borgmästare i Borgå
(1819-1882)
läkare, g.m. Enni Zilliacus
(1844-1912)
dansk generalkonsulinna, g.m. grosshandlaren, generalkonsul till Grekland Andreas Julius Lauritz Holmblad
(1857-1928)
doktor, professor
(1850-1918)
dansk konstnär, skriftställare och kvinnosakskvinna
(1858-1930)
finländsk professor i patologisk anatomi, pionjär i bakteriologi och neurologi, statsråd
(1851-1926)
fru, dotter till prokuratorn i senaten, juristen Alexander von Weissenberg, g.m. juristen, sedermera hovrättsrådet Gustaf William Homén 1883
(1859-1907)
jurist, sedermera hovrättsråd, bror till professor Ernst Alexander Homén, g.m. Fanny von Weissenberg 1883
(1849-1929)
svensk greve, kaptenlöjtnant, g.m. baronessan Helene de Haber
(1820-1899)
dansk konsul i Paris, svåger till generalen Félix Antoine Appert
(1830-1915)
holländsk konstnär
trävaruhandlare, konstsamlare, mecenat, donator
(1846-1876)
bokhandlare
(1841-1918)
bokhandlare, Victor Hovings bror
(1841-1918)
österrikisk greve, österrikisk minister i Paris
fransk handelsagent i Antwerpen
fröken, inneboende hos den amerikanska familjen van Wijk
oidentifierad i detta sammanhang
fransk författare
(1802-1885)
fransk skulptör
(1849-1930)
rysk konstnär
(1830-1877)
konsul, industri- och köpman
(1831-1890)
katolsk präst, grundare av l'Eglise Gallicane
(1827-1912)
doktor, överläkare på Niuvanniemi mentalsjukhus
(1840-1898)
magister, lärare, kusin till Emmy Ramsay i Dalsbruk
(1841-1919)
fransk konstnär
(1817-1908)
fransk konstnär
(1817-1908)
dotter till konstnären Janne Höckert, g.m. Lars Odencrantz
(1863-1939)
borgmästare, överdirektör för Tullstyrelsen
(1824-1891)
svensk kosntnär, professor
(1826-1866)
g.m. Gustaf Adolph Höckert, mor till Janne Höckert
norsk dramatiker
(1828-1906)
industriledare
(1838-1916)
asessor, senator
(1832-1915)
fransk tonsättare, lärare
(1851-1931)
g.m. Vitus Bering Ingerslev
(1841-1893)
godsägare, skeppare
(1830-1879)
sångerska, sångpedagog
(1855-1932)
fransk konstnär
(1780-1867)
norsk konstnär
(1835-1893)
drottning av Spanien
(1830-1904)
dansk bryggare, mecenat
(1811-1887)
affärsman, donator, g.m. Helene Kumlin
(1841-1931)
fru, g.m. Alfred Jacobsson
(1854-1928)
ung släkting till Sidney Adams hyresvärdinna i Antwerpen
Madame, ägare till pension i Paris
dotter till pensionsägaren Madame Jacquinot
dotter till pensionsägaren Madame Jacquinot
son till pensionsägaren Madame Jacquinot
(ca 1865-1886)
tysk-svensk fotograf
(1832-1908)
engelsk student vid konstakademien i Antwerpen
svensk journalist och utrikeskorrespondent
(1853-1910)
Paul Demidov di San Donatos agent i Paris
fransk nunna i Rom
polsk-dansk konstnär, g.m. Adolf Jerichau
(1819-1881)
mamsellerna
engelsk konststudent
amerikansk konstsamlare, jurist
(1841-1917)
faktotum (manlig ensam betjänt) till Alexander Leuhusen på Granbäck
kopparstickare, student vid konstakademien i Antwerpen
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1850-1910)
svensk konstnär, poet
(1851-1906)
fransk skådespelerska och operettsångerska med artistnamnet Anna Judic
(1849-1911)
fröken
kommerseråd, affärsman
(1796-1874)
dotter till ärkebiskop Edvard Bergenheim, g.m. Albert von Julin
(1849-1930)
lärare i skulptur[?] i Paris
fransk konstnär
(1830-1884)
läkare
(1852-1905)
son till Elli Jäppinen
bondfru i Jäppilänniemi by i Ruokolaks socken, känd som massör och botare
(1844-1929)
finländsk konstnär som också använde konstnärsnamnet Eero Rauta
(1863-1937)
dansk-fransk affärsman [?]
bankir
Madame, i Paris
dirigent, tonsättare, musiklärare
(1856-1933)
serbisk prins, son till den 1858 avsatte serbiske kung Alexander av Serbien
furste, son till den 1858 avsatte kung Alexander av Serbien, kung av Serbien 1903–1921
(1844-1921)
filantrop, grundare av Diakonissanstalten, hovdam, mor till Paul Demidov
(1808-1902)
kronprins av Portugal, sedermera kung
(1863-1908)
kung av Sverige
(1826-1872)
rysk publicist som under senare delen av sitt liv förespråkade gammalryska, konservativa värderingar
(1818-1887)
fröken, d.y., dotter till Richard och Anna Kaufmann
fröken, d.ä., dotter till Richard och Anna Kaufmann
fru, sångerska och sånglärarinna
dansk journalist och författare
(1846-1894)
tysk konstnär, brorson till Wilhelm von Kaulbach och far till Friedrich August von Kaulbach
(1822-1903)
tysk konstnär
(1805-1874)
bläckslagare
fransk hertiginna, g.m. Pierre Henri Ernest Marie de Kergorlay (1847–1919)
(1859-1902)
fransk greve, bror till diplomaten de Kergolay vars porträtt Edelfelt målade
(1841-1918)
fransk greve, diplomat
(1845-1921)
fransk greve, deputerad för Haute-Loire 1881–1885, 1889–1893, bror till diplomaten de Kergolay vars porträtt Edelfelt målade
(1847-1919)
svensk konstnär verksam i Paris på 1880-talet, studerade för Léon Bonnat och Gustave Courtois
(1851-1898)
konstnär, professor och föreståndare för konstakademien i Antwerpen
(1813-1887)
hovintendent
(1811-1899)
svensk musiker, pianist
professor från Altona
fröken
affärsman, industriidkare, konsul, donator
(1823-1874)
finländsk konstnär som var specialiserad på blommor
(1862-1924)
tjänstejungfru från Savolax, biten av rabiessmittad hund 1886
svensk skulptör
(1836-1885)
norsk tonsättare
(1815-1868)
direktör vid bryggeriet och familjeföretaget Sinebrychoff
(1842-1904)
familjen, torparfamilj på Hermansö
arkitekt
(1839-1909)
finländsk kommissionär bosatt i Paris
konstnär
(1846-1919)
tysk konstnär och illustratör, bror till Ludwig Klimsch
(1839-1896)
tysk konstnär
(1852-1874)
tysk-österrikisk skådespelare
(1829-1894)
konsthandlare från New York med galleri också i Paris
(1856-1932)
fröken
jurist, guvernör
(1853-1926)
överstelöjtnant, fabriksdisponent, trafikinspektor
(1857-1938)
g.m. 1 kollegiisekreterare Alexander Narisjkin, 2. Alexander Dumas d.y.
(1826-1895)
tysk läkare och bakteriolog, professor i hygien
(1843-1910)
filolog, professor, rektor, ledamot av Svenska Akademin
(1851-1935)
fransk författare
(1793-1871)
fransk deputerad, industriman
(1829-1895)
dotter till Alfred och Emma Koechlin-Schwatrz
(1857-1896)
fransk journalist, konstsamlare, son till Alfred och Emma Koechlin-Schwartz
(1860-1931)
Madame, g.m. Alfred Koechlin, ordförande för "Les Femmes de France"
(1838-1911)
fransk general, konstnär, son till Alfred och Emma Koechlin-Schwartz
(1870-1951)
teolog från Upsala universitet
(1855-1928)
senator, generallöjtnant, friherre
(1807-1880)
rysk-svensk matematiker, professor, författare
(1850-1891)
finländsk fru, oidentifierad i detta sammanhang
österrikisk operasångare
(1842-1906)
tysk tonsättare, dirigent, hovorganist i Dresden
(1830-1908)
svensk konstnär
morbror
fröken
assessor, lagman
(1827-1899)
sjökapten, skeppsredare
(1832-1890)
g.m. Frits Krohn, styvmor till Pietro Krohn
(1812-1880)
g.m. Pietro Krohn
(1841-1910)
professor, skulptör, medaljgravör, g.m. 1. Sophie Susanne Dorothea Købke, 2. Emilie Købke, Pietro Krohns far
(1806-1883)
läkare, bror till Pietro Krohn
(1843-1877)
teologie kandidat, skolman, författare, Pietro Krohns bror
(1841-1925)
bror till Pietro Krohn, ingenjör/läkare
(1846-1872)
dansk konsthistoriker
(1881-1922)
dotter till Pietro Krohn
dansk konstnär, konsthistoriker, kritiker, teaterdirektör
(1840-1905)
svensk konstnär, g.m. 1) Pauline Ahlberg, 2) Ellen (Eleonora Sofia) Scholander
(1850-1921)
fröken
Alexandra Edelfelts väninna, "tante Krook".
officer, överste, polismästare, translator, disponent
(1854-1920)
son till Sofia och Oskar von Kraemer
(1875-1919)
svensk författarinna, donator
(1828-1912)
sällskapsdam
(1833-1919)
fröken
(1831-1908)
friherrinna, "amiralska", g.m. generaladjutanten och amiralen Oskar von Kraemer
(1844-1923)
dansk konstnär
(1851-1909)
överstelöjtnant
kapten, överste för Kalmar regemente
(1839-1907)
kapten, anställd vid ryska ambassaden i Paris
herr, oidentifierad i detta sammanhang
fru, oidentifierad i detta sammanhang
familjen / släkten
ungersk greve
baron
fransk dramatiker
(1815-1888)
fransk politiker, rättslärd, författare
(1811-1883)
jurisstudent från Lyon
juris licentiat
biskop av Nevers
(1817-1877)
fransk konstnär
kammarherre, intendent vid Göteborgs museum
(1844-1920)
g.m. Magnus Lagerberg
(1853-1896)
redaktör för Helsingfors Dagblad, lantdagsman
(1835-1882)
fransk greve, politiker
(1815-1883)
dotter till Wilhelm Lagus
(1855-1878)
skolman och skriftställare, rektor för Viborgs svenska lyceum
(1837-1896)
g.m. Wilhelm Lagus
(1831-1906)
professor, universitetsrektor, kulturhistoriker
(1821-1909)
industrialist och protestpoliker i Alcase/Elsass, medlem i tyska riksdagen 1887–1890
(1830-1920)
belgisk student vid konstakademien i Antwerpen
fransk författare och politiker, g.m. Mary Ann (Marianne) Elisa Birch
(1790-1869)
konstnär och skulptör, g.m. Alphonse de Lamartine
(1790-1863)
belgisk skulptör, student vid konstakademien i Antwerpen
(1852-1908)
skomakare, modell i konstakademin i Antwerpen
italiensk sånglärare, teaterdirektör
(1811-1892)
kyrkoherde, länsprost, lantdagsman
(1821-1882)
landssekreterare
polsk läkare i Paris
polsk läkare i Paris, bror till föregående
svensk operasångare, g.m. Ina Fostén
(1850-1904)
finländsk pianist, musiklärare, författare, g.m. operasångaren Algot Lange
(1846-1930)
syster till Frederikke Haslund, g.m. Julius Lange
(1842-1927)
friherrinna, g.m. Fabian Langenskiöld
(1824-1876)
polsk adelsman och militär ledare för januariupproret i Polen 1863
(1827-1887)
fransk konstnär
(1835-1893)
fransk skådespelare
(1841-1925)
fransk baron, militärkirurg, professor och son till Napoleons läkare, kirurgen Dominique-Jean Larrey
(1808-1895)
norsk pianist
svensk konstnär
(1853-1919)
svensk konstnär och textilkonstnär, g.m. Carl Larsson
(1859-1928)
fransk sångare [?]
fransk baron, skådespelare kallad Lassouche
(1828-1915)
student, sedermera bankir
(1851-1906)
fransk konstnär
(1838-1921)
g.m. Gösta Laurin, svägerska till Albert Laurin
(1846-1896)
filosofie doktor, delägare i bokförlaget P A Norstedt & Söner
(1842-1878)
g.m. Albert Laurin
student vid konstakademien i Antwerpen
belgisk konstnär
(1854-1831)
g.m. Henrik Palme
(1858-1935)
jurisutriusque doktor, medlem av Viborg hovrätt, professor i finska
(1832-1897)
fransk gravör
konstnär
fransk skådespelerska
(1842-1894)
fransk ingeniör och miljonär [?]
fransk kompositör
(1832-1918)
fransk konstnär
(1842-1923)
städerska vid bostaden på Rue des Carrières 12, Batignolles i Paris
fransk konstnär
(1836-1912)
fransk författare, medlem av Franska Akademin
(1807-1903)
tysk arkitekt
fransk konstnär
(1843-1884)
fransk skådespelare
(1800-1876)
hovrättsråd, politiker, president i Göta hovrätt
(1808-1896)
fransk anatomist
oidentifierad i detta sammanhang
tysk konstnär
(1836-1904)
fröken
fransk konstnär
(1843-1881)
fransk assyriolog
(1837-1883)
student vid konstakademien i Antwerpen
kung av Belgien
(1790-1865)
kung av Belgien
(1835-1909)
mor till Jules och Emile Bastien-Lepage
fröken
(1832-1915)
konstnär, lärare vid konstakademien i Antwerpen
(1823-1876)
fransk konstnär
(1829-1900)
fransk vicomte, diplomat, skapare av Suezkanalen
(1805-1894)
fransk arkitekt, lärare vid École des Beaux-Arts
(1794-1883)
student i Lund
oidentifierad i detta sammanhang
rysk furste, hertig av Leuchtenberg och furst Romanovskij, dotterson till kejsar Nikolaj I, brorsson till drottning Josefina av Sverige
(1852-1912)
friherrinna, Alexandra Edelfelts väninna, g.m. Alexander Leuhusen, syster till Pauline Ahlberg
(1837-1933)
friherre, elev vid sjökrigsskolan, son till Alexander och Adelaide Leuhusen
(1859-1876)
friherre, överste, senare generalmajor, g.m. Adelaide Ahlberg, innehavare av egendomen Granbäck
(1821-1903)
g.m. Carl Elvir Berling, skilsmässa 1899
friherre, generalmajor, bror till Alexander Leuhusen, g.m. 1. friherrinnan Wilhelmina Carolina von Knorring, 2. grevinnan Fredrique von Hermansson
(1810-1879)
friherre, ryttmästare, son till Alexander och Adelaide Leuhusen
(1872-1933)
friherre, son till Alexander och Adelaide Leuhusen
(1868-1887)
grevinna, g.m. friherre Carl Leuhusen
(1826-1907)
friherre, överstelöjtnant, son till Alexander och Adelaide Leuhusen
(1858-1935)
friherrinna, g.m. Fredrik Leuhusen
(1817-1901)
friherre, kommendörkapten, son till Alexander och Adelaide Leuhusen
(1863-1953)
friherrinna, g.m. justitierådet Gustav Vilhelm Leuhusen
(1839-1908)
far till Bertha Levin
svensk kapten, g.m. Clémentine Duran-Borrero
(1834-1908)
dotter till Oscar Levin
Alexandra Edelfelts väninna
(1817-1898)
grevinna, g.m. legationsrådet Gustaf Lewenhaupt, senare g.m. Carl Gustaf Bogeman
(1862-1946)
svensk grevinna, g.m. greve Carl Lewenhaupt, sedermera överhovmästarinna hos svenska drottningen
(1851-1939)
svensk greve, diplomat, envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Paris 1884–1889, sedermera utrikesminister, g.m. grevinnan Augusta Wirsén
(1835-1906)
yngre son till grevinnan Augusta Lewenhaupt, sedermera major, stupade 19.4.1914 i Persien
(1877-1914)
äldre son till grevinnan Augusta Lewenhaupt, sedermera överste
(1875-1951)
greve, legationsråd vid svenska ambassaden i Paris 1884–1889, senare charges d'affaires
(1844-1904)
belgisk baron och konstnär
(1815-1869)
adoptivdotter till Carl och Jenny Lidman, biologisk dotter till Jenny Lidmans bror [?], löjtnant Lars Benzelstierna och Hilda l'Orange, g.m. Axel Löthner, lärarinna och skolföreståndare
(1842-1925)
apotekare, provisor, kamrer vid och grundare av Södertälje vattenkuranstalt, g.m. Jenny Benzelstierna
(1807-1881)
syster till Edelfelts farmor, förestod en flickpension i Södertälje med infödda franska, engelska och tyska lärarinnor, g.m. Carl Peter Lidman
(1805-1880)
familjen, Jonas och Thomasine Lies familj
norsk författare
(1833-1908)
fru, g.m. Jonas Lie
(1833-1907)
student, Carl Albert Edelfelts vän
(1821-1839)
överinspektör vid tullverket, Göteborg
(1822-1904)
tysk konstnär
(1847-1935)
belgisk konstnär
(1821-1865)
deltagare i Fornminnesföreningens expedition 1871, järnvägstjänsteman
(1846-1917)
oidentifierad i detta sammanhang, "någonslags pappersmassemänniska" (Edelfelt)
oidentifierad i detta sammanhang
konstnär
(1844-1899)
journalist, partiordförande
(1848-1921)
bokhandlare, förläggare redaktör, far till John Lillja
(1817-1878)
son till Johan Lillja och Selma von Knorring
skådespelare
fru, oidentifierad i detta sammanhang
finländsk journalist, lantdagsman, godsägare
(1838-1868)
friherre (baron), bruksägare, kammarherre
(1823-1896)
finländsk godsägare, industriman, mecenat, kammarherre
(1862-1921)
brukspatronessa, ägarinna till Linderthska sockerbruket i Borgå och gården Kiala, g.m. Johan Henrik Linderth, syster till Alexandra Edelfelts mormor Anna Elisabeth Streng (f. Bergholm)
(1782-1851)
stadsläkare i Borgå 1880–, lantdagsman
(1848-1900)
författare, tjänsteman
(1833-1904)
finländsk konstnär, intendent vid Göteborgs konstförening och konstavdelningen vid Göteborgs museum, föreståndare för ritskolan vid Göteborgs museum
(1841-1914)
g.m. Berndt Lindholm
(1846-1909)
student, bror till Berndt Lindholm
(1850-1877)
son till Carolina och Berndt Lindholm
dotter till Berndt och Carolina Lindholm
fru, mor till fru Stigell
oidentifierad i detta sammanhang
skeppsmäklare från Nystad
tysk konstnär
österrikisk skådespelerska
(1853-1931)
tonsättare, pianist, pedagog från Österrike-Ungern
(1811-1886)
engelskfödd pianist och kompositör, musikutgivare
(1818-1891)
fransk språkforskare och filosof
(1801-1881)
fröken, bekant till familjerna Watts, Sargents, Austins
fransk konstnär och illustratör
(1830-1897)
oidentifierad i detta sammanhang
arkitekt
(1830-1891)
änka efter Johan Logren
fransk bakteriolog
(1862-1941)
magister, ombud för franska företag inom teknikbranschen i Finland, generalkommissarie för Finlands avdelning vid världsutställningen i Paris 1889
(1850-1937)
amerikansk poet
(1807-1882)
d.y., son till Joseph van Loon
fru, g.m. sonen till Joseph van Loon
mattfabrikant i Antwerpen, bekant med kommerserådet Hackmann
filosofie doktor, amanuens vid Nationalmuseum
(1848-1922)
kronprinsessa av Danmark, fr.o.m. 1906 drottning av Danmark
(1851-1926)
drottning av Sverige och Norge, g.m. Karl XV
(1828-1871)
dansk kompositör, kapellmästare
(1810-1874)
dansk "litteratör"
svensk konstnär, författare
(1815-1875)
svensk löjtnant
konstnär
fru, Hjalmar Neiglicks svärmor 1888–
(1841-1899)
Madame, i Cannes och Paris
g.m. Werner Forsskåhl
(1847-1925)
köpman
(1839-1898)
konstnär
(1825-1884)
student i Lund
fröken, syster till fru Söderhjelm
fröken, syster till Sigrid Söderhjelm
läkare, folkdikts- och språkforskare, professor
(1802-1884)
löjtnant, kapten i Jönköpings regementes reserv
(1844-1917)
dansk student
g.m. Frankrikes president Patrice Mac Mahon
(1834-1900)
president och marskalk av Frankrike, hertig av Magenta
(1808-1893)
Madame, miljonär, väninna till Jules Bastien-Lepage, g.m. den nordamerikanska finansmannen John William Mackay
(1843-1928)
g.m. Raimundo de Madrazo, syster till Rafael de Ochoa
spansk konstnär, direktör för konstakademin San Fernando, direktör för samlingarna i Prado
(1815-1894)
son till Raimundo de Madrazo och Eugenia (f. de Ochoa)
(1875-1935)
spansk konstnär verksam i Paris, son till Federico Madrazo y Kuntz
(1841-1920)
dansk konstnär, konstkritiker, chef för Skagens Museum
(1855-1938)
herrskapet
konstnär
g.m. Christen Magelssen
norsk skulptör, g.m. Adele Elvira Salandri
(1841-1940)
Mademoiselle, fransk skådespelerska [?]
mademoiselle, dotter till Pierre-Joseph och Pauline Magnin
son till franska finansministern Joseph Pierre Magnin
(1861-1939)
Madame, g.m. Pierre-Joseph Magnin
(1831-1912)
fransk minister, generaldirektör för Banque de France 1881–1897
(1824-1910)
fransk konstnär
(1846-1926)
lärare i arkitektur
fransk konstnär
österrikisk konstnär
(1840-1884)
korsettmakare i Paris
oidentifierad i detta sammanhang
svensk från Norrköping, sökt modelljobb i Paris
svensk konstnär
(1829-1901)
svensk folklivsforskare, konstnär och konsthistoriker
(1813-1899)
chiffomanie-konstnär, medlem i styrelsen för Finlands Bank, lantdagsman, verkligt statsråd
(1805-1876)
finländsk greve, verkställande direktör, godsägare
(1835-1914)
bankdirektör i Göteborg, företagsledare, kommunalpolitiker
(1833-1900)
familjen, i S:t Petersburg
dotter till generaldirektören vid intendenturväsendet i Ryssland, verklige geheimerådet Johan von Jacobson och Emilie Ellis, Emilie von Etters syster, g.m. Nikolaj Nikolajevitj Manzey
rysk godsägare, far till Sophie Manzey, g.m. Alexandra Ivanovna Jacobsen, Emilie von Etters svåger
(1828-1889)
(1861-1942)
redaktör, direktör för den franska tidningen l'Illustration
(1846-1903)
tysk sångerska, sångpedagog
(1821-1913)
familjen Edelfelts tjänarinna under många decennier
hertiginna av Edinburgh, senare hertiginna av Sachsen-Coburg-Gotha, dotter till ryske kejsar Alexander II och Maria Alexandrovna
(1853-1920)
rysk storfurstinna, g.m. storfurst Vladimir Alexandrovitj av Ryssland
(1854-1920)
personal på hotel Rose d'Or
fransk konstnär
(1848-1891)
fransk författare [?]
fransk sångerska
japansk diplomat [?]
oidentifierad i detta sammanhang
Madame
mademoiselle
dansk konstnär
(1810-1873)
fransk politiker
(1813-1892)
arkitekt, student vid konstakademien i Antwerpen
amerikansk miljonär, far till student Mason i Jean-Léon Gérômes ateljé
systrar till amerikanen Mason i Jean-Léon Gérômes ateljé, varav två är gifta
amerikansk konststudent i Paris
furstinna
fransk tonsättare
(1842-1912)
fransk konstnär
(1814-1898)
skådespelare
fransk tonsättare, lärare vid konservatoriet i Paris
(1822-1884)
polsk konstnär
(1838-1893)
österrikisk skådespelare
(1832-1887)
syster till Frédéric Matthæi
yngsta systern till Frédéric Matthæi
mor till Frédéric Matthæi
student vid konstakademien i Antwerpen
möbelhandlare i Stockholm
kapten
fransk skådespelare
(1821-1902)
hertigen och hertiginnan
fransk författare
(1850-1893)
från Odessa
oidentifierad i detta sammanhang
brittisk amiral
(1833-1900)
fransk läkare
belgisk sångare
fransk greve, bonapartist
(1830-1907)
g.m. Leo Mechelin, ordförande för föreningen De Blindas Vänner
(1844-1909)
finländsk föreningskvinna, filantrop, donator, dotter till Leo Mechelin
(1866-1950)
operasångerska, sångpedagog, syster till Leo Mechelin
(1839-1917)
senator, lantdagsman, professor
(1839-1914)
fransk konstnär och illustratör, grundare av Société Nationale des Beaux-Arts
(1815-1891)
oidentifierad i detta sammanhang
av finländsk friherrlig släkt, i Helsingfors, oidentifierad i detta sammanhang
g.m. Axel Gustaf Mellin
(1849-1887)
finländsk friherre, ägnade sig åt lantbruk och var en tid ägare av Kiala gård i Borgå socken
(1843-1884)
friherrinna, g.m. Gustaf Adolf Mellin, mor till Axel Gustaf Mellin och Constance Ekelund
(1816-1892)
student vid Bonnats ateljé i Paris, tidigare student i orientaliska och klassiska språk
Mademoiselle
fransk tonsättare
(1820-1882)
Madame
fransk författare och poet
(1841-1909)
lantbrukare, riksdagsledamot, publicist
(1813-1889)
tysk konstnär, adlad 1895
(1815-1905)
fransk konstnär, illustratör, formgav mynt och frimärken
(1846-1920)
furstinna av Metternich-Winneburg zu Beilstein, g.m. Richard von Metternich
(1836-1921)
österrikisk furste, diplomat
(1829-1895)
fransk tidningsman
(1846-1924)
fransk konstnär
(1844-1892)
kypare vid Fuchs restaurang i Paris
fransk politiker
(1847-1912)
brittisk filosof, nationalekonom, liberal ideolog
(1806-1873)
sir, brittisk konstnär
(1829-1896)
fransk skulptör
(1819-1891)
amerikansk konstnär och litteratör, student vid konstakademien i Antwerpen på 1870-talet
(1848-1912)
fransk konstnär
(1814-1875)
oidentifierad
amerikansk konstnär
(1839-1904)
fransk operasångerska, sopran
(1827-1895)
Don, spansk greve, g.m. svenska sångerskan Christina Nilsson 1887
Madame
svensk matematiker
(1846-1927)
doktor, bataljonsläkare vid Jönköpings regemente, g.m. Emilie Augusta Engström
g.m. doktor Eilert Edvard Mobeck
stadsfogde, änkling efter Carolina Vilhelmina Wettermark
(1825-1874)
dotter till kyrkoherde Carl Gustaf Modigh
delägare och chef för firman Aug. C. Mohr & Søn, far till Alette Helene Wiesener
(1814-1890)
baronessa, g.m. ryska ambassadören i Paris
fröken, dotter till ambassadör Mohrenheim
baron, ryska ambassadören i Paris 1884–1897
(1824-1906)
fröken
författare, regissör, teaterchef, intendent vid Svenska teatern i Helsingfors 1886–1893
(1858-1900)
ämbetsman, senator, friherre
(1817-1897)
präst, kyrkoherde
(1832-1891)
svensk skulptör
(1814-1873)
belgisk konstnär
(1848-1903)
tysk greve, generalfältmarskalk
(1800-1891)
fransk karikatyrtecknare, illustratör, dramaturg, skådespelare
(1799-1877)
d.y., predikant, son till Adolphe Monod d.ä.
fransk markis
student vid konstakademien i Antwerpen
Madame, syster till Emile de Chambure, sekreterare för "Les femmes de France"
Monsieur
grevinna, sannolikt fru till franska diplomaten Gustave Lannes de Montebello
fransk grevinna
g.m. Oscar Berg
(1843-1906)
ordförande för senatens juridiska avdelningen, prokurator, professor i juridik
(1834-1898)
skulptör, student vid konstakademien i Antwerpen
fransk skulptör
(1831-1893)
fransk konstnär, författare, konstkritiker, son till Augustin Moreau-Vauthier
(1857-1924)
spansk konstnär
(1840-1906)
spansk konstnär
chef för franska kronans krutfabriker
fransk hertiginna, dotter till presidenten i Venezuela Antonio Leocadio Guzmán Blanco, gift med Auguste, hertig de Morny
(1868-1939)
fransk skådespelare
(1841-1916)
skämttecknare i tidskriften Punch, författare
(1834-1896)
dömd för mord på sin dotter
(1847-1908)
fransk konstnär och fotograf
(1863-1942)
schweizisk-fransk konstnär
(1823-1876)
friherre, forstkonduktör
(1859-1885)
friherrinna, g.m. Johan Reinhold Munck
(1826-1889)
överste, g.m. Henriette Peterson
(1799-1881)
löjtnant kapten, överadjutant och major
(1836-1905)
Madame, g.m. konstnären Mihály Munkacsy
(1845-1915)
ungersk konstnär
(1844-1900)
konstnär
(1840-1905)
svensk läkare, författare
(1857-1949)
fru, gift med läkaren Axel Munthe
(1861-1895)
fransk författare
(1822-1861)
finländsk konstnär, professor
(1853-1938)
schweizisk konstnär
(1853-1922)
fransk skådespelare, skulptör
(1807/1808-1875)
fransk konstnär, son till skådespelaren och skulptören Étienne Mélingue
(1841-1889)
herrskapet
Mademoiselle, Madame Saussines "högra hand"
ryska konsuln i Marseille
amma, italiensk modell för "I Luxembourgträdgården"
kusin till greve de Kergorlay, systerson till president Mac Mahon
concierge, portvakt på Avenue de Villiers 147
Edelfelts fäktningslärare i Paris
hustru till conciergen, portvakten Émile
svensk präst i Paris
färgare i Paris
fru till färgare i Paris
fransk understatssekreterare [?]
färghandlarens piga
concierge, portvakt på Rue d'Offémont
förgyllare [av ramar m.m.?]
färghandlare i Paris
ny fäktningslärare i Paris 1887
vid ryska ambassaden i Paris
g.m. 1. Hjalmar Neiglick, 2. Hjalmar Calonius
finländsk psykolog, kritiker, professor
(1860-1889)
läkare, g.m. Matilda Sofia Arppe
(1845-1892)
finländsk ingenjör, professor i matematik, senare senator, chef för ekonomiedepartementet
(1851-1917)
g.m. August Neovius
(1849-1891)
fru, g.m. Edvard Neovius
(1846-1921)
konsthistoriker, journalist
(1840-1914)
fransk konstnär
(1836-1885)
svensk opera- och konstsångerska, grevinnan de Casa Miranda, g.m. 1) franske bankiren Auguste Rouzaud, 2) spanske adelsmannen don Angel Ramon Maria Vallejo y Miranda, greve Casa de Miranda
(1843-1921)
ägare till Skandinaviska bokhandeln (Librairie Nilsson) i Paris
svensk konstnär
(1846-1918)
präst, arkeolog, naturalhistoriker
(1787-1883)
amerikanska i Paris
dansk konstnär
(1842-1905)
unga markisinnan
läkare, massör
tysk-ungersk skriftsällare, läkare, konstkritiker, sionist
(1849-1923)
finländsk läkare
(1854-1918)
friherre, mineralog, polarforskare
(1832-1901)
oidentifierad i detta sammanhang
konstfrämjare, lärare i konstflit, Edelfelts vän
(1850-1933)
professor, riksarkivarie (Sverige), riksdagsman (Sverige), jubelmagister 1873 (Helsingfors)
(1801-1874)
ingenjör, Edelfelts vän, Ernst Nordströms bror
(1848-1882)
svensk kompositör, musiklärare, musikskribent
(1831-1885)
engelsk konstnär
(1857-1923)
fransk karikatyrtecknare, känd under pseudonymen Cham
(1819-1879)
finländsk fotograf
(1856-1923)
svensk konst- och litteraturhistoriker, författare, sångare, tonsättare, professor
(1832-1907)
svensk poet
(1815-1899)
operasångerska [?]
svensk skulptör
(1844-1897)
fröknarna, döttrar till Madame O'Connor
mor till konstnären Rafael de Ochoa, syster till Federico Madrazo y Kuntz
syster till konstnären Rafael de Ochoa
spansk konstnär
(1858-1935)
godsägare, son till Hartvig och Jacquette Odencrantz
(1854-1926)
dotter till Hartvig och Jacquette Odencrantz
(1846-1931)
dotter till Hartvig och Jacquette Odencrantz, g.m. Per Sigfrid Wieselgren
(1848-1915)
hovrättsfiskal, innehavare av egendomen Torpa
(1817-1886)
assessor, son till Hartvig och Jacquette Odencrantz
(1853-1900)
g.m. Hartvig Odencrantz
(1824-1905)
häradshövding, son till Hartvig och Jacquette Odencrantz
(1849-1934)
tysk-fransk tonsättare
(1819-1880)
tjänsteman vid hovförvaltningen, kejsarinnan Maria Fjodorovnas sekreterare
(1826-1898)
judisk bankir
tysk-fransk assyriolog
(1825-1905)
kungaätt, gren av den franska dynastin Capet
kronprinsessa, sedermera drottning av Portugal, dotter till greven av Paris, Ludvig Filip Albert av Orléans
(1865-1951)
hertig av Aumale
(1822-1897)
greve av Paris
(1838-1894)
hertig av Chartres, prins av Orléans
(1840-1910)
greve, sekreterare vid École des Beaux-Arts
dotter till Therese och Ignatz Schiefner, g.m. Julius Rudolf Osberg
(1846-1915)
kung av Sverige och Norge, tidigare hertig av Östergötland, bror till Karl XV
(1829-1907)
tysk student vid konstakademien i Antwerpen
fröken, svensk sånglärarinna, verksam bl.a. i Paris
Edelfelts kusin i tredje led, g.m. Henrik Kristian Åkerman
(1848-1910)
språk- och litteraturforskare från Borgå
(1856-1885)
friherrinna
(1799-1887)
stiftsjungfru, dotter till Sebastian och Estrid von Otter
(1827-1907)
tysk konstnär