Brev med koppling till Köpenhamn i kronologisk ordning

21.3.1888