Brev med koppling till Hamburg i kronologisk ordning