Brev med koppling till Paris i kronologisk ordning