Brev med koppling till Belfort i kronologisk ordning