Brev med koppling till Frankfurt i kronologisk ordning