Brev med koppling till Monte Carlo i kronologisk ordning