Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Ospedaletti

Brev som nämner Ospedaletti i kronologisk ordning

Cannes 31 mars 1891 Hôtel du Paradis 31 mars 1891
I morgse då jag vaknade var det klart men des blåste en mistralvind som vi ej känna till i Ospedaletti der bergen ligga strax bakom hotellet.
Om fredag far jag tillbaka till Ospedaletti och i nästan veckas början hoppas jag, med Guds hjelp att vi alla må kunna byta om högqvarter. Jag är så led åt Ospedaletti, egentligen åt hotellet der, att jag gerna skulle taga ett mindre konfortabelt men gladare i stället. Hvad allt är annorlunda här – så franskt och så elegant – nästan för elegant för oss, fattiglappar.
Cannes 1sta april 91 1 april 1891
Hvad min förtviflade Ospedaletti tafla beträffar bad han mig göra om henne – han fann hennes hufvud för stort – och det är sant, hennes förklade för rödt och hennes öra illa placeradt deremot tyckte han mycket om karlarna. Han rådde mig derför att ta taflan med mig till O. och måla om henne på 2 dagar – "tu la sais maintenant et tu la ferar très vite" –Hvad det är roligt att ha att göra med Dagnan – så klar, och tillika så konstnärlig och så förstående. Jag sade honom att jag ej tyckte han var sträng nog, just derför att han förstår så bra och tout comprendre est tout pardonner, men han gaf sitt parole d'honner på att han sade mig hvad han tänkte.
Tre af mina 9 aqvareller fr. O. bad han mig ställa ut – Bl. a en marin med höga vågor, som jag målade med gråten i halsen och förtviflad i hjertat den dag pojken var som värst sjuk – Den fick ett tragiskt tycke derigenom – man ser intet land bara mörkgrönt, skumfräsande haf. – Ett landskap i olja, en gammal oljeqvarn, tyckte han om. Han uppmuntrade mig så mycket han kunde och menade att jag hvarken gått tillbaka eller blifvit försoffad. –
I morgon far jag till Valescure för att träffa Lady B. och i öfvermorgon afton tillbaka till O.
Cannes 4 april 1891 4 april 1891
I förrgår var jag i Valescure – skref jag om det? – På besök hos Lady Barrington och för att se på stället. Det var förfärligt trist – en ödemark med bara ljung och furor så långt man ser, och sist alperna, som här ta sig ytterst bizarra ut, mörkblå och hvita. Ingen kultur – bara sandbackar som påminna om vissa trakter i Finland. St. Raphaël behagade mig ej mycket heller – det blåste en hvinande kall mistral och dammet yrde omkring mig på vägarne – Kanske det också gjorde sitt till för att jag såg allting så sorgligt. Vi ha haft nog af isolering i Ospedaletti för att nu välja Valescure. –
Nej nu måste jag sluta – Jag vet att jag har bref från Mamma i Ospedaletti. – Jag hoppas ni alla mår bra, Tajta med
Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16 april 1891
Jag märker på min familj och på mig sjelf att klimatet i Cannes är tusen gånger bättre för oss än det i Ospedaletti. Den der egendomliga Sciroccovinden och hafvets eviga stönande utan hafslukt och utan friskhet, gjorde en alldeles galen till slut. Vi ha alla sofvit som stockar och börja nu först bli menniskor igen. Ospedaletti är bra för sjuka men förskräckligt för friska . Man blir så trött, och obehagligt trött af klimatet der – endast genom enorm viljeansträngning kunde jag förmå mig att arbeta 1 regelbundet der – och med arbete går allt.
23 april 1891 23 april 1891
Jag målar på en tafla hos Mme Borget – och oturen vill att det nu alla dagar är mulet, då jag började taflan var det solsken – Cannes badande i aftonsolens strålar låg i bakgrunden och ljuseffekten låg der – nu har det sedan tre dagar varit bara moln och grått och kallt – d.v.s. 17 grader med stark blåst – hvilket icke är för varmt då mansitter och målar på en altan, utsatt för alla vindar. – Jag tror att värme rigtig värme är en ren myt – och att den existerar någonstädes i Indien och Centralafrika – här vet man då ej deraf. – Ofta var det tryckande i Ospedaletti men aldrig för varmt. Amic som rest i Egypten och Nubien sade att der ej var på långt när så varmt som en sommardag i Paris – och det tror jag.
Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Jag har framför mig de två studierna från Valescure – hvad det ligger för en glans öfver dem (fast jag sjelf säger det) Det är ett annat land jag kommit till nu. Glad är jag ändå med jag denna vinter oläsligt brutit med rutinen och sett mig om på annat håll. Om Gud låter mig lefva skall jag tillbaka till Italien (icke Ospedaletti ändå) och till Provence Jag trifs så utmärkt bra der, känner mig få fri och lycklig och förstår det der så bra.
Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20 maj 1891
Vi ha det mycket bra i denna pension (der jag bara äter middag och sofver), utmärkt god mat och hyggligt folk – Jag hade trott mig absolut okänd som förr i Ospedaletti, då jag i förr går afton med ens märkte att alla dessa amerikanska, chileniska, spanska och fransyska damer kände till allt hvad jag gjort, voro bekanta med mina bekanta, hvar och en inom sin respektive nationalitet och att mitt incognito existerat endast i min egen inbildning. Jag är ändå bra hemvan i Paris. –
Söndag 17 mars 1895 17 mars 1895
I går hade vi ej eld på hela dagen, men solen värmde så att det var 17o i våra rum – solen ligger in till kl. 2. Stora, sköna, ljusa rum, som påminna om Ospedaletti och Cannes.