Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Salzburg

Brev skrivna i Salzburg i kronologisk ordning

Brev som nämner Salzburg i kronologisk ordning

Salzburg 10 mars 1900 10 mars 1900
Jag hoppas Bertha kan utlägga rigtigt vältaligt om Salzburgs skönhet och det mäktiga intryck det gjort på henne. I morgon gå vi som sagdt (på ett brefkort har jag skrifvit det) i messan och resa sedan på dagen till München "Bier- und Kunststadt". der vi stanna öfver en natt och en half dag.