Brev med koppling till Trieste i kronologisk ordning