Brev med koppling till Degerby i kronologisk ordning