Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Östersjön

Brev skrivna i Östersjön i kronologisk ordning

Brev som nämner Östersjön i kronologisk ordning

på Östersjön, nära Bornholm, d. 28 Sept. 28 september 1873
Edelfelt sitter inte längre i Revals tråkiga hamn, utan Östersjöns stora präktiga yta breder ut sig åt alla håll; "tavlan" livas därtill upp av "en massa seglare av alla dimensioner och slag".
Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
Föregående morgon återsåg Edelfelt Östersjön; då ångbåten styrde av mot Danmark var Edelfelt förtvivlad över att inte kunna få den att vända mot Finland; han får ändå tålamod av att veta att han är Pietro Krohn till lags; han önskar att han om en vecka skulle kunna gå ombord i Stockholm eller gunga på Östersjön mellan Lübeck och Helsingfors.
Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
Edelfelt hoppas att tyskarna inte anfaller Frankrike så snart Österrike och England förklarar Ryssland krig; det är inte troligt att engelsmännen skulle komma till Östersjön, men om det sker blir det samma spektakel som 1854; hemma får de i tidningarna inte läsa alla ryssfientliga yttranden som fälls i England; i allmänhet är Helsingfors Dagblad ensidigt underrättad, man hör aldrig om turkarnas entusiasm, flotta och artilleri; nu verkar också grekerna röra på sig, liksom alla folk i Ottomanska riket tycks de vara räddare för ryssar än för turkar; det är synd om de kristna i Orienten som får gå som bulvaner och undanber sig Rysslands beskydd; i Mindre Asien finns mer än 10 miljoner kristna och de kommer att slås ihjäl om turkarna drivs ut från sitt land.
Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Om Gud vill är Edelfelt om en vecka på Östersjön; han förargas över att behöva ta med sin vinterpaletå, den väger så mycket.
Paris d. 5 Maj 1878 5 maj 1878
Alexandra Edelfelt uttrycker ängslan för krig i sitt brev; då Edelfelt gick genom expositionen [världsutställningen] och hamnade vid prinsen af Wales indiska palats stod det klarare för honom att Ryssland bör göra allt för att undvika brytning med en sådan makt som England; de båda ländernas utställning är ingen ofelbar utgångspunkt för jämförelse; Ryssland har kämpat med örlog och svåra kommunikationer, men det går ändå inte att på Marsfältet undgå att märka den ofantliga skillnaden mellan Ryssland och England; de liknar varandra i makt, men den ena har en urgammal kultur, ett fritt folk och outtömliga rikedomar, den andra bara en uttröttad krigshär; Ryssland gör ett sorgligt intryck i jämförelse med obetydliga jordlappar som Belgien och Schweitz; Alexander Beggroff sade att Ryssland borde göra alla eftergifter för att inte råka i krig med England; under Aleksandr Gortschakoffs sjukdom sägs det att kejsaren själv sköter politiken, därav den fredligare hållningen under de sista dagarna; det är för tidigt att frukta för att Helsingfors skulle bombarderas; Edelfelt vill tro att engelsmännen genast angriper Petersburg om de alls kommer in i Östersjön.
Paris. d. 26 April 1885 26 april 1885
"Med allt detta ser det nu, tyvärr ut, som om vi skulle få krig! Bismarck och Kejsar Wilhelm tyckas vackla numera, och då finns ingenting säkert mer. I svenska tidningar står att man nu redan sett en engelsk flotta i Östersjön. På Haiko kunna vi alltid vara fredade, likaså i Helsingfors der vi nu bo. Något bombardement af staden tror jag ej kommer i fråga, möjligtvis –".
Paris, Tisdag d. 6 april 86 6 april 1886
Annie och Berta Edelfelts vårkoftor är avsända för tio dagar sedan över S:t Petersburg; vågade inte skicka via Lübeck eftersom hela Östersjön är frusen.
Ospedaletti 2 febr. 2 februari 1891
Ännu har jag ej kommit mig för att måla något här Hjernan behöfver åtminstone några dagar för att smälta alla de nya intrycken Medelhafvet liknar på ett hår Östersjön nu då det är mulet.
Bregentved 1 nov – 94 1 november 1894
Här ha vi rigtigt novemberväder nu. rococomonumenten i parken se malplacerade ut bland fallna, hvirflande löf och med vattpussar på gångarne. Alla blommor borta. Det hviner af nordanvinden i knutarne. Det vore ej roligt att sitta på Östersjön nu. I hvarje fall stannar jag nästa vecka i Köpenhamn Skrif derför till Krohns Marstrandsvej 4. Jag kan ännu ej säga hvad jag gör – jag kan ej nu tänka derpå – hufvudsaken är att komma lös härifrån med heder.
Bregentved, måndag 5 nov 1894 5 november 1894
Så beror det på väder och vind hvad jag sedan gör – är det menskligt vädret far jag öfver östersjön – hvarom ej så tror jag att jag betänker mig två gånger innan jag väljer vägen öfver Berlin, Petersburg – högst ogerna skulle jag vilja fara öfver Stockholm.