Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Österrike

Brev skrivna i Österrike i kronologisk ordning

Brev som nämner Österrike i kronologisk ordning

Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
Edelfelt hoppas att tyskarna inte anfaller Frankrike så snart Österrike och England förklarar Ryssland krig; det är inte troligt att engelsmännen skulle komma till Östersjön, men om det sker blir det samma spektakel som 1854; hemma får de i tidningarna inte läsa alla ryssfientliga yttranden som fälls i England; i allmänhet är Helsingfors Dagblad ensidigt underrättad, man hör aldrig om turkarnas entusiasm, flotta och artilleri; nu verkar också grekerna röra på sig, liksom alla folk i Ottomanska riket tycks de vara räddare för ryssar än för turkar; det är synd om de kristna i Orienten som får gå som bulvaner och undanber sig Rysslands beskydd; i Mindre Asien finns mer än 10 miljoner kristna och de kommer att slås ihjäl om turkarna drivs ut från sitt land.
Lübeck, den 17 Juli 1877 17 juli 1877
På eftermiddagen hade Edelfelt varit på avskedsvisit till Surels i Versailles; Madame Surel var hemma, medan hennes man var på resa till Österrike.
Paris d. 30 mars 78. 30 mars 1878
Krig mellan Ryssland och England står för dörren efter Derbys utträde ur engelska kabinettet [regeringen]; vad skall konstärer ta sig till?; om kriget blir mångårigt kommer Edelfelt hem och tar värvning, men han hoppas att Vår Herre avböjer en så förfärlig olycka som ett englekst-österrikiskt-ungerkst krig med Ryssland.
Paris d. 20 april 82 20 april 1882
Wahlberg är med i den der fin-fina utställning som Petit tänker ställa till i sin nya expositions lokal. Det blir bara 20 målare – för Frankrike: Bonnat, Meissonier, Baudry Tyskland Mengel och Knaus, Spanien Madrazo, Italien de Nittis, Sverige Wahlberg Ryssland Boguluboff och Pohitonoff, England Herkomer och Millais österrike-ungern Munkacsy, Belgien Stevens hvad tycks? lofvar det ej bli ganska fint. Om expositionen lyckas och förnyas i nästa år, lofvade Wahlberg ställa så till att jag på något underligt sätt skulle representera Finland – men då gäller det att få någonting rigtigt fint. Tala ej om denna ytterst vågade idé.
Paris 31 maj 1888 31 maj 1888
Världsutställningen är i motvind på många sätt; Tizzas utfall mot Frankrike i ungerska kammaren har väckt ovilja, stämningen mot Österrike är allt sämre eftersom fransmännen tycker att österrikarna lyder Bismarck för mycket.
Salzburg 10 mars 1900 10 mars 1900
*Hvad det fins mycket rococo i Österrike – Maria Theresia har tryckt sin pregel på allting här! Och dock var hon ej någon rococotyp!
Paris Söndag d. 4 nov. 1900 4 november 1900
På utställningen kommer jag tillbaka till Finland och Danmark, hvart jag än går. Det är ändå säkert att ärlighet vara längst, i konst som i allt annat. Danmark är verkligen så bra att packet (det silkeklädda) icke förstår det. Men oj, oj, oj, oj, sådana länder som Ryssland, och Ungern och Böhmen delvis Österrike och de latinska folken! Frankrike har nog ypperliga konstnärer, men der är ändå något ovanligt vid det, utom att färgen är black och rosa färgad. Det är hårdt att se en massa illusioner ramla.