Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Menton

Brev skrivna i Menton i kronologisk ordning

Brev som nämner Menton i kronologisk ordning

den 3 maj 1877 3 maj 1877
Emil Walléen berättade att Cedercreutzes är i staden; Edelfelt sökte upp Friherrinnan Emmy och fröken Maria Cedercreutz, samt fru Sofia Kraemer; alla påstod sig ha haft en svår vinter i Mentone.
Det kom telegram från Mille (Emil) Cedercreutz att han blivit kandidat; fröken Marie Cedercreutz sade sig må bättre här än i Mentone.
Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
På Salongen har Edelfelt mött Ahlbergs och likaså konvoyerat [eskorterat] herrskapet Cedercreutz; de senare har varit oroliga för friherrinnan Kræmers andra gosse är skral; fröken Marie Cedercreutz har i bjärta färger målat [beskrivit] deras ledsamma barnkammar- och sjukskötarliv i Mentone; vad hjälper rikedom då hälsan inte finns; Gud vare tack och lov att Edelfelt varit så frisk och kry.
Paris måndag 24 mars 79 24 mars 1879
Alexander Etholén bjöd Edelfelt på middag på Bignon, den dyraste restaurangen i Paris; Etholén längtade hem, hans vistelse har blivit fyra gånger längre än väntat; han har varit i Mentone och sade att Uchtomsky var betydligt bättre nu; de gick på Skating Rink vid Rue Blanche; Etholen ville bjuda på teater men Edelfelt avslog; Etholen bad hälsa Walleenarna.
Nizza den 9 mars 86 9 mars 1886
Stannar i tre veckor: ska göra utflykter till Mentone, Monte Carlo, Genua; resrutten tillbaka.
Nice d. 11 mars. 11 mars 1886
Chambure väntar; de ska åka till Mentone och kanske slå sig ned där; Nizza är en för stor stad.
Nizza d 11 mars 86 11 mars 1886
Har åkt en tur i vagn med Chambure till Mentone; vackert, Kaufmann hade rätt om landskapet; Edelfelt och Chambure besökte ett ställe som heter Beaulieu, har inte sett något så vackert ens på Chatelet-teatern.
Edelfelt och Chambure har hälsat på Monsieur Dufour, som är Chambures vän, i Mentone.
I Mentone fanns för många engelska "Family hotels"; Edelfelt och Chambure kommer inte att slå sig ned där, utan funderar på Beaulieu eller Villefranche; Chambure är rädd att kvällarna blir tråkiga där.
Paris, Tisdag d. 6 april 86 6 april 1886
Tackar för Alexandra Edelfelts brev; det förra brevet finns troligen någonstans mellan Nizza och Mentone, men kommer säkert fram i sinom tid.
Fredag 13. 1 januari 1891
Strax efter upptäckten fick jag ett telegram från Muenier som bjöd mig på frukost med Dagnans till Ville-franche – Jag gick dit och ångrade då de många irrfärderna innan jag hittade den anspråkslösa villa der Muenier slagit ned sina bopålar, ty något vackrare än Villefranche och halfön St Jean, ungefär 3 verst lång kan jag ej tänka mig – En hög landtunga med väldiga pinier, oliver citonträd och stränder som stupa lodrätt ned i hafvet. Nedanför krigshamnen med en örlogseskader, bekante Beaulieu, Monaco och Menton med de höga gå och snöbetäckta bergen.
Ospedaletti 19 april 91 19 april 1891
I går förde jag min tafla till Mentone för att derifrån expediera den till Paris och derigenom undgå de eviga och odrägliga trakasserierna vid gränsen. Som italienarna gör allt för att förtreta fransmännen har det händt att blommor skickade af sjelfva drottningen af Italien till bekanta i Paris, fått ligga 3 dagar i Vientimiglia, andras sändningar må man ej tala om. Tågena ha med flit stälts så att man måste vänta 1 ofta 2 timmar vid gränsen och tullbehandlingen verkälles bara när det faller vaktmästarne in så fick dr Lambert vänta öfver ett tåg härom dagen bara för att de lurkarne inte ides se igenom hans saker under frukosttimmen.
– Från Mentone gick jag till Vintimiglia 8 verst, men en så gudomligt vacker väg att man ej märker distansen – jag gjorde några skizzer under vägen.
d 5 maj 1893 5 maj 1893
Fru Holmblad från Köpenhamn är här – hon har passerat vintern i Mentone. Det är så många jag rätteligen skulle besöka – men jag skyller min oartighet på influenzan – som visserligen nu är öfverstånden, men som ändå kan gå som pretext – någon fördel skall man väl ha af det otyget.