Brev med koppling till Haraldsbo i kronologisk ordning