Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Printemps

Brev skrivna i Printemps i kronologisk ordning

Brev som nämner Printemps i kronologisk ordning

Paris d. 3 Juli 1878 3 juli 1878
Gustaf Philip Armfelt har sänt en hälsning från Lübeck via herrarna Böning; han har rekommenderat Edelfelt till att springa runt med deras rekommendationskort och föra fram deras kommissions- och speditionstjänster; Edelfelt har fått i uppdrag att gå till Bon Marché, Printemps, Grand Magazin du Louvre, Cafe de la Régence och alla de nordiska utställningarna på världsexpositionen.
Paris d. 17 dec. 1879 17 december 1879
Julklapparna kommer inte fram till julen till följd av snön och kylan; den nordiske expeditören på Bon Marché meddelade att inga försändelser till Finland och Ryssland kunde expedieras för ögonblicket och en massa saker väntar redan vid gränsen; Alexandra Edelfelt ska veta att Edelfelt är olycklig, men sakerna kommer fram bara de har tålamod att vänta; kölden har varit en förargelse och kommunikationen inom Paris har varit svår; följande dag ska Edelfelt gå till Printemps för att höra om de kunde skicka saker fortare; han ska därtill skaffa provlappar på svarta tyg och ta reda på gardiner.
Fortsättning d. 5 mars 5 mars 1880
Edelfelt undrar hur det går med verandan och Levin, samt var en ateljébyggnad kan inrättas; han är också glad över att Alexandra Edelfelt beslutat att ta den Salingreska våningen; Edelfelt har på nytt sagt till om att Bon Marché och Printemps ska skicka prover på tyllgardiner; man får också ganska vackar orientaliska mattor, som skulle passa i salongen; möbelöverdrag får komma då han kan ta med sig en hel salongsmöbel; Edelfelt skulle ta en svart med gröngrå velours frappé som övertyg.
Paris d. 26 26 maj 1880
Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt Tomtebolycka i det nya hemmet; om han gör goda affärer i juli ska han köpa en matta på Printemps eller Bon Marché; han ska också köpa statyer och hoppas att de inte går sönder på vägen; han önskar Guds välsignelse.
Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
En förfärlig olycka som ni troligen läst om i tidningarna är att hela det stora magasin du Printemps, så kändt i Helsingfors brunnit ned till grunden. Elden räckte i 24 timmar, en häftig blåst och den massa brännbara ämnen som funnes gjorde släckningen omöjlig. Det sorgligaste är att 2000 personer commiser, försäljerskor (handeln sköttes mest af fruntimmer i detta magasin) arbetare i hundratal nu äro utan bröd. M. Jaluzot, egaren, har ju alltid sina 7 miljoner i assurance (ehuru han förlorar 1 1/2 miljon i alla fall). – fast inom 2 år anser man magasinet kunna åter vara färdigt. Jag var och såg på elden som "hela Paris". Det var förfärligt, så mycket mer som man visste att den kostat flere mennisko lif. M. Jaluzot med fru, som bodde i 5te våningen, räddade sig i skjortan och de närmast boende fournissörerna lemnade dem kläder på kredit. Mme Jaluzot satt hela dagen och gret framför eldsvådan – och det undrar jag ej på – pengar, värdepapper kläder allt, allt brann för dem. – Kl. 5 på morgonen kom elden lös genom oförsigtighet med gasen. Kl. 9 aftonen förut hade jag köpt handskar der och hade då haft stor lust att köpa en kostym åt Anni som behagade mig mycket. Det hade varit vackert om jag, som man bruka göra, köpt kostymen och bedt att få den hemskickad dagen derpå – det hade verkligen varit fatalt och jag var glad, egoist som man är i dylika fall, att jag räddat mina fyrkar.
Paris 25 april 88 25 april 1888
Edelfelt var fri och ledig på eftermiddagen och gick med sina gamla ”flammor” i varuhusen Magasin du Louvre och Printemps; Gunnar Berndtson var nervös, Heddi Cronstedt var snipsig och kapriciös.
Hulda von Born, Heddi och Aina Cronstedt, Gunnar Berndtson ville gå på teatern denna kväll, men Ellan och Edelfelt menade att det var för mycket efter dagen i varuhusen.
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Ellan har bestyrt om Annies och Berta Edelfelts hattar; hon har besökt alla stora varuhus och fått hattar med hem för att Edelfelt skulle kunna ge sitt omdöme.
Paris, söndag 13 maj 88 13 maj 1888
Edelfelt och Ellan måste snart börja gå runt i varuhusen för att köpa sommarkläder åt Ellan; det vore bra att veta vad han ska skicka hem till Alexandra Edelfelt, så att Edelfelt inte sänder något helt "idiotiskt".
Paris 26 mars 1895 26 mars 1895
Ett nytt museum som hertiginnan Galliera skänkt till staden Paris har blifvit invigt nu med en utställning af qvinnoporträtt. – Ellan och jag voro der i dag och jag var förmligen degoûterad af all denna affektation och flärd! Det allra bästa var Dagnans porträtter, så Bonnats, så några saker (alla gamla) af Friant – men resten – oj-oj-oj – sådant tillgjordt skräp. Inför denna s.k. franska grace (Bon Marché-Louvre-Printemps grace, rayon de rubans et soieries) kände jag mig ändå som en slags herre inför damskräddare. Naturligtvis fans det mycket som skulle ha gått i mig ypperligt för 12 à 15 år sedan – men är det då illa att ögonen öppnas en gång? Då man är ung ser man sin egen ungdom och lifslust och kärlek i hvad som helst – de dummaste studenttal de dummaste verser, och de hönsigaste flickor – allt sväljer man med förtjusning. Så också med mig och måleriet. Jag beundrade yrket dessutom den tiden och såg förbi innehållet.