Brev med koppling till Elsass-Lothringen i kronologisk ordning