Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Studenthuset

Brev skrivna i Studenthuset i kronologisk ordning

Brev som nämner Studenthuset i kronologisk ordning

Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Edelfelt hade lånat franska illustrerade tidningar från Studentbiblioteket, Alexandra Edelfelt kunde be Leonard Serlachius föra upp dem på Studenthuset.
Lund den 4 September 1872. 4 september 1872
Följande dag följde en "hel hop af mina Lundenserbekanta" med Edelfelt till tåget; han jämförde akademiföreningen i Lund med Studenthuset i Helsingfors.
Paris lördag. 13 maj 77. 13 maj 1877
Walter Runeberg sörjer över att inte ha träffat sin far på 4 år; Edelfelt satt och pratade med fru Lina Runeberg någon timme; då Walter kom gick de till hans ateljé; Edelfelt fick se Walters senaste Psyche som skall huggas i marmor; det är den första helt nakna kvinnofigur han gjort och den är bättre än de andra även om Edelfelt tycker att den inte står riktigt bra; det är inte mera möjligt att återge de klassiska idéerna för idéernas skull; då dagens människor tänker på krig, tänker de inte på en naken Mars med hjälm och en kort svärdstump; då de tänker på handel är det inte Merkurius de ser; däremot är det berättigat att återuppliva de gamla mytologiska idéerna för att beteckna allmänna typer av ungdom, skönhet, mod och kraft; Runebergs ängel för Victor Hovings grav i Rom blir bra, hans fris till Studenthuset tycker Edelfelt inte om.
Paris d. 20 mars 78. fortsatt d. 22 – 20 mars 1878
Carl Gustaf Estlander har sänt ett brev, i vilket han på beställning av Nyländska avdelningen frågar om Edelfelt vill åta sig att måla ett porträtt av Johan Ludvig Runeberg för Studenthuset; Edelfelt tror det blir en svår uppgift och kan knappast göra något mera likt än Bernhard Reinholds porträtt, men troligare ett bättre målat och mera artistiskt; Edelfelt har svårt att sätta ett pris, på samma sätt som han inte kunnat bestämma vad Johan August von Borns porträtt skulle kosta.
Ospedaletti 15 mars 1891 15 mars 1891
Från Londén har jag i dag fått inbjudning att i Studenthusets festsal emottaga min belöning för Pariserutställningen – kan jag ej infinna mig sjelf så skall jag gifva mitt ombud en af Notarius Publicus påtecknad fullmagt – Jag tror jag hellre väntar. Emellertid måste det vara ganska lustigt att se Londén officiera, och jag beklagar att jag icke oläsligt kan bjuda mina systrar på det nöjet, då jag icke är der –