Brev med koppling till Algeriet i kronologisk ordning