Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Senatstorget

Brev skrivna i Senatstorget i kronologisk ordning

Brev som nämner Senatstorget i kronologisk ordning

½ timme senare 20 december 1879
Alexandra Edelfelt bör ta den Salingreska våningen vid Senatstorget, i synnerhet om utgifterna inte blir större än förr; våningen vid Senatstorget är alla gånger bättre än den vid Kaserntorget; tante Adèle Gadd håller väl Lisa Landtman och fru Hornborg på avstånd; Edelfelt uppmanar Mamma att tillmötesgå tante Gadds önskan.
Kjøbenhavn 4 maj 1894 4 maj 1894
Jag är alldeles inne i feststämningen från den "stora dagen" som Kiki sade – efter att ha studerat Mammas kära bref af 1sta maj och sedan tidningen från början till slut. Det måste ju ha varit mycket imposant, skada blott att det Heidenska förbudet, mot kantaten kom såsom ett missljud i harmonin. En tröttande dag måste det ha varit ändå för dem som voro med från början till slut ss Mechelin t. ex. Roligt var att ni en gång fick glädje af Senatstorget som nu åtminstone hade kommit till heders och blifvit befolkadt. –
torsdag 10 maj 10 maj 1894
Fröken Mannerheim har berättat mig utförligt om festligheterna i Helsingfors. Det hade varit roligt att se Senatstorget från Mammas fönster.