Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Skåne

Brev skrivna i Skåne i kronologisk ordning

Brev som nämner Skåne i kronologisk ordning

Paris den 20 februari 83. 20 februari 1883
I går var här äfven en grefve Moltke, bror till danska ministern, en lustigkurre, som har varit svensk, dansk och fransk officer och som nu reser verlden omkring, stannar en tid af årat på Fyen och i Skåne på sina egendomar och sedan tillbringar resten i Paris, Florens och Wien.
Paris 20 Juni 1895 20 juni 1895
Amic reser om 2 veckor till Prins Eugen i Skåne. –