Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Tibet

Brev skrivna i Tibet i kronologisk ordning

Brev som nämner Tibet i kronologisk ordning

Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26 maj 1896
så voro de inne i kyrkan runda tre timmar, under hvilka jag cirkulerade med Benois, sågo alla bonde-deputationer, talade med kirgiser, khivaner, bokharer, samarkandare, tatarer och mongoler af alla färger. – Jag kan ej motstå frestelsen att rita af det mongoliska helgonet – från Thibet. ett lefvande helgon – som behedrat kröningen med sin närvaro – klädd i guld från hufvud till fot och ful som stryk.
London 14 april 1901 14 april 1901
D. är en underlig kurre – jägare och resande framförallt – beundrar Nansen, äter och dricker litet drömmer om stora upptäcktsresor, uroxar o.d. – vet ej om han denna sommar skall resa till Thibet eller till Alaska. Men derjemte har han rätt mycket sinne för böcker och har ett mycket vackert bibliotek af lyxupplagor hvar jag glötat rätt ofta. På måleri förstår han sig ej mycket. I politik måste han ge mig rätt vis à vis Finland, – då jag alltid vädjar till hans engelska uppfostran, frihet, lagbunden frihet, känsla af ansvar o.d. – t.o.m. hans lilla bror, en vettvilling som jagar zebror i Afrika alla år, och som af detta lika så oskyldiga som randiga slägte skjutit 520 (!), säger att alla upplysta menniskor i Ryssland hålla med Finland. Mycket påverkad är han af den engelska omgifningen här; och delar i allt klubbmännens åsigter, också om boers, naturligtvis. Men huru går det då medrespekten för friheten?