Brev med koppling till Bad Ems i kronologisk ordning