Brev med koppling till Hammars i kronologisk ordning